TEMADAG | Et hvilket som helst relevant tema kan tages op til debat ude på skolerne gennem forumteater. To skuespillere kommer på besøg på skolen og spiller nogle scenarier som tilrettelægges ud fra det givne tema og eleverne er med i refleksionsrunder og kreativ sparring, for på den måde at undersøge temaet scenisk og derigennem kunne vende temaet på flere forskellige måder.

Færdighedsmål

  • At kunne udtrykke sin mening om et givent tema
  • At kunne forstå et scenisk udtryk

Vidensmål

  • Dybere forståelse af det valgte tema

Kompetencemål

  • At turde give sig til kende
  • At forstå værdien af forskellige meninger og frugtbar debat
  • At kunne sætte sig selv og temaet i kontekst

Kontakt

Kontakt

Wilma Walther Hansen
ww-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 16