• Holdnummer: 0217R
 • Hold for 24 elever
 • Fysik, kemi og matematik
 • Tirsdage 14.15-16.00
 • Uge 34-50, 2019
 • Aalborg City Gymnasium

Er der stadig strøm til din mobil, når du er 35? Eller plastik til et fancy cover?

Vi mennesker har de seneste 100 år forandret verden drastisk pga. den teknologiske udvikling. Vi bruger mere og mere energi, forbruger Jordens råstoffer i alarmerende tempo og forurener i stadig stigende grad planeten med blandt andet plastikaffald, der først bliver nedbrudt efter hundredvis af år. I-dag-begynder-vi-at-bruge-flere-ressourcer-end-kloden-har-til-rådighed Læs her. Men det kan vi ændre! I disse år sker der store fremskridt i at producere vedvarende energi frem for at bruge fossile brændstoffer, og der bliver mere og mere fokus på at producere bionedbrydelige materialer i stedet for at bruge plastik.

Fagformål

Ved hjælp af fag som fysik, kemi og matematik skal eleverne opnå forståelse for, hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil sikre tilstrækkelige ressourcer til kommende generationer. Vi vil i dette forløb vha. kemi og bioteknologi prøve at producere bionedbrydeligt plastik, undersøge dets egenskaber og slutte af med at 3D-printe en mindre brugsgenstand af en bionedbrydelig polymer. I fysik vil vi undersøge, hvordan vi mennesker kan skabe tilstrækkeligt vedvarende energi ved bl.a. at forstå hvad vind-, sol-, fission- og fusion-energi er på gymnasialt niveau, og hvordan det kan udnyttes bedst muligt. Alt dette har til formål at forstå hvordan fremtidens samfund kan og bør indrettes, for at passe bedst muligt på vores planet.

Læringsmål

Gennem talentforløbet vil eleverne tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Redegøre for problemer i forbindelse med anvendelse af fossile brændstoffer
 • Redegøre for Energiformer, energiomdannelse og energikæder
 • Redegøre for hvordan man udnytter energi fra vind-, vand-, sol- og kernekraft-teknologier
 • Anvende matematik og formler til at forklare fysiske fænomener
 • Deltage i den politiske energidebat med afsæt i faglige argumenter
 • Redegøre for plastik og plastikerstatninger på molekylært niveau
 • Give eksempler på alternativer til de nuværende oliebaserede plastiktyper
 • Anvende almindeligt laboratorieudstyr og omgås kemikalier på forsvarlig vis
 • Fremstille forskellige alternativer til plastik og teste deres egenskaber
 • 3D-printe et mindre emne i et biobaseret plastikmateriale (hvis tiden tillader det)

Kontakt

Studievejleder
Hanne Ravn
Email: hra@aacg.dk
Mobil: 30431174

Aalborg City Gymnasium har som det eneste sted i Nordjylland en STX på 2 år. Vi har studieretninger indenfor Science, samfund og sprog. Herudover udbyder vi en særlig Science-talent klasse – en 2-årig STX for elever, der kommer direkte fra 9. klasse.

Talentforløb

Vi har et talentforløb til elever i 9. klasse, som har en særlig interesse for de naturvidenskabelige fag og som gerne vil afprøve om STX-Science kunne være noget for dem. Vi har valgt at tilbyde ét talentforløb om bæredygtighed og ressourcer – Filmen ”En verden af plastik” (video herunder /ca. 6 min.) berører nogle af forløbets problemstillinger.

Adresse

Vi ligger centralt placeret i Aalborg midtby – 50 skridt fra rutebilsstationen.

Aalborg City Gymnasium
På Sporet 4
9000 Aalborg
Tlf. 96312223