Aalborg Ungdoms Brandkorps (januar 2023 – maj 2023)

Aalborg Ungdoms Brandkorps er en del af Nordjyllands Beredskabs frivillige beredskab og er et tilbud til dig, som har lyst til at prøve kræfter med brandslukning og førstehjælp.

Læs mere eller tilmeld dig herunder…

Aalborg Ungdoms Brandkorps er en del af Nordjyllands Beredskabs frivillige beredskab og er et tilbud til dig, som har lyst til at prøve kræfter med brandslukning og førstehjælp.

Dette er et af UngAalborgs fritidshold for elever fra 13 år til 19 år

• Holdet kører hver tirsdag indtil den 6.juni 2023 med sommerafslutning.

I Aalborg Ungdoms Brandkorps bliver du undervist i teori og praksis i Beredskabs Uddannelsescenter Syd, Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg Øst. Mødetid i Rørdal er kl. 17.45. Sluttidspunkt i Rørdal er kl. 21.00.

Målet er at give dig en række færdigheder, så du bliver i stand til i samarbejde med andre, deltage i elementær brandbekæmpelse og røgdykningsøvelser. 

Du gennemfører i løbet af undervisningsforløbet et førstehjælpskursus (alm. førstehjælp) og vil efter endt kursusforløb være i stand til at udøve livreddende førstehjælp. I UAB får du et indgående kendskab til alle områder af Beredskabet, og du får dermed mulighed for senere at indgå i det almindelige frivillige beredskab ved Nordjyllands Beredskab.

Undervisningen i Aalborg Ungdoms Brandkorps foregår om aftenen og er en blanding af teori og praktiske øvelser, hvor læringen sker i virkelighedsnære situationer. Den nødvendige teori er integreret i den praktisk betonede del af undervisningen i størst muligt omfang.

Der udstedes et selvstændigt bevis for gennemført uddannelse. Beviset dokumenterer, at du har gennemført uddannelsen.

Formål 

Formålet med UAB er at udvikle deltagerens kompetencer som ung brandmand så han/hun kan anvende kompetencerne fra UAB i sin dagligdag; såvel praktisk, som fagligt og socialt. 

Der bliver lagt vægt på, at deltagerne alene, parvis og i grupper får trænet og afprøvet principperne for uddannelsen i praksisnære og anvendelsesorienterede rammer.

Færdigheds- og Kompetencemål

 • Elementær brandbekæmpelse
  Deltageren opnår kompetence til at forebygge og slukke brande med mindre slukningsmidler. 
 • Social Accept og brandmandskodeks
  Deltageren danner sig en holdning til vigtigheden af at have forståelse og accept af egne og andres kompetencer. 
 • Det danske beredskabsopbygning
  Deltageren opnår viden om beredskabets forskellige aktører og deres virke i beredskabet. 
 • Røgdykkerens arbejde og brug af trykluftsapparat
  Deltageren opnår kompetence til at anvende trykluftsapparat til egen beskyttelse.
  Deltageren opnår viden om røgdykkerens arbejde og udfordringer. 
 • Førstehjælp
  Deltageren opnår kompetence til at yde førstehjælp jf. dansk førstehjælp råds retningslinjer. 
 • Slangeudlægninger og slukningsteknik
  Deltageren opnår kompetence til at anvende det lokale beredskabsmateriel til slangeudlægninger.
  Deltageren får desuden viden om forskellige slukningsteknikker i forskellige situationer. 
 • Indsatsøvelser
  Deltagerne anvender deres kompetencer i løsningen af forskellige beredskabsrelaterede opgaver. 
 • Knob og stik
  Deltagerne opnår kompetencer til at anvende knob og stik i forskellige situationer og opgaver. 
 • Brandmandens fysiske og psykiske udfordringer
  Deltageren danner sig en holdning til vigtigheden af at opbygge styrke og kondition så det passer til de udfordringer som brandmandens opgaver indeholder.
 • Fysisk træning – brandmandens fysiske test
  Deltageren opnår kompetence til at tilpasse og gennemføre brandmandens fysiske test så den passer til egen formåen og udvikling. 
 • Uniformens anvendelse og iklædning
  Deltageren opnår viden om forventninger til uniformeret personel samt danner sig en holdning til offentligt brug af uniform. Deltageren opnår desuden kompetence til at iklæde sig til indsats. 
 • Sikkerhed ved indsatser og skadestedets opbygning
  Deltageren opnår kompetence til at opbygge et skadested og færdes på skadestedet med fokus på andres og egen sikkerhed.

Vidensmål

 • Efter endt uddannelse er deltagerne i stand til at se vigtigheden af samfundsrelevante beredskabsfaglige uddannelsesaktiviteter. 
 • Deltagerne får en viden om, og erfaring med, elementær brandbekæmpelse, førstehjælp samt generelt kendskab til alle områder af Beredskabet.

Se video om Aalborg Ungdoms Brandkorps

Kontakt

mail@nobr.dk

Aalborg Ungdoms Brandkorps (januar 2023 – maj 2023)

Tid og Sted Intro og velkomst:
•Tirsdag den 3. januar 2023 kl. 18.30-20.00

Undervisning:
• Tirsdag kl. 17.45 – 21.00 samt enkelte lørdage fra kl. 09.00 til 15.00.
• I får alle udleveret en oversigt over undervisningsdagene ved holdstart.
• 15 lektioner svarende til ca. 55 timer.

Sted: Beredskabs Uddannelsescenter Syd, Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg Øst

Alder Fra 12 år til og med 19 år og du skal gå på et af følgende klassetrin 7. 8. 9. 10.
Holdnummer 2206
Max tilmeldinger 30
Sted Beredskabscenter Aalborg
Tilmeldingsfrist lørdag 01. jul. 2023 kl. 00:00
Pris Deltagelse er gratis

Tilmeld

I samme kategori

Yoga

Yoga

Max pladser
20
Pladser tilbage
9

Yoga er for alle – også børn og unge – Kom præcist som du er idag. 

Yoga er god fysisk træningen for hele kroppen, men samtidigt også en øvelse i at få kroppen i bedre balance, harmoni og samarbejde med vores sind, vores emotioner og vores åndedræt som en stor samlet enhed.

læs mere