• Holdnummer: 0214R
  • Hold for 14 elever
  • 16 lektioner af 105 minutters varighed
  • Tirsdage, kl. 14.15 – 16.00
  • Uge 34 til 50, 2019

På Aalborghus Gymnasium tilbyder vi faglig fordybelse i faget musik, hvor vi introducerer dig til et fag, hvor du fx kan arbejde med sammenspil og musikanalyse. Det er for alle med interesse i musik – hvad enten du spiller et instrument, synger, skriver sange, er DJ i din fritid eller bare lytter enormt meget til musik.

Fagformål

Under forløbet vil eleverne blive sat ind i nogle af fagets kerneområder. De vil komme til at arbejde med musikalske byggesten med fokus på musikkens opbygning og udtryk. Desuden vil der blive arbejdet med instrumenter, herunder også stemmen som instrument. Der vil være fokus på det at spille og synge sammen. I forløbet indgår også, at eleverne bliver introduceret til brugen af computerprogrammer og indspilning af lyd. Vi slutter forløbet af med at indspille nogle af de sammenspilsnumre, vi har lært, og deltager evt. også i skolens forårskoncert.

Læringsmål

Det er hensigten, at eleverne opbygger og udvikler et fagsprog igennem musikteorien, og at de bliver i stand til at analysere musik. Eleverne skal også udvikle deres færdigheder inden for sammenspil og sang.

Aalborghus Gymnasium

Gymnasiet har lige nu omkring 1000 elever i alt fordelt med 900 elever på stx og 100 elever på hf. Vi tilbyder elleve forskellige studieretninger på stx og tre fagpakker på hf inden for områderne:

  • Sprog
  • Samfundsvidenskab
  • Naturvidenskab
  • Musik

Talentforløb

Vi har udviklet tre forskellige talentforløb til unge fra 9. -10. klasse, som alle tager udgangspunkt i fag, som gymnasiet har på skoleskemaet. Forløbene rummer i varierende grad både projektarbejde, praktiske øvelser og individuelt arbejde.

Så tag et kig på vores talentforløb og se om der kunne være noget, som lyder interessant, og som I har lyst til at prøve kræfter med på Aalborghus Gymnasium.

Adresse

Aalborghus Gymnasium
Sohngaardsholmsvej 60
9000 Aalborghus Gymnasium

Offentlig transport: Bus 2 og 15, som kan tages fra Kennedy Arkaden

Kontaktperson

Ved behov for yderligere oplysninger kan der tages kontakt til gymnasiet:

Uddannelsesleder
Dan Tillebæk
Mail: dt@aalborghus.dk
Mobil: : 96 31 66  09