Aalborg Fælleselevråd

En bestyrelse bestående af unge fra skolernes elevråd i Aalborg Kommune.

Aalborg Fælleselevråd er samlende for grundskolernes elevråd, og gør en ekstra indsats for dit og resten af kommunens mange elevråd. Aalborg Fælleselevråd hed tidligere AES/Aalborg Elevsammenslutning.

Hvad er Aalborg Fælleselevråd?

Aalborg Fælleselevråd er en bestyrelse bestående af elever fra elevrådene på Aalborg kommunes skoler. Aalborg Fælleselevråd arbejder med emner, der relaterer sig til grundskolen og elevrådsarbejdet på kommunens skoler.

Elevrådsrepræsentanter

Børn og unge fra skolernes elevråd har mulighed for at blive en del af både det store fælleselevråd og bestyrelsen i Aalborg Fælleselevråd. Hver skole vælger to repræsentanter til Aalborg Fælleselevråd, og ud af alle repræsentanterne fra skolerne vælges 7 elever til Aalborg Fælleselevråds bestyrelse. I bestyrelsen vælges en formand og en næstformand. 

Er du interesseret kan du kontakte Rikke nederst på siden.

Årligt tema

Aalborg Fælleselevråd vælger et årligt tema, som Skoleforvaltningen skal have fokus på.

Midler til tiltag

Gennem Aalborg Fælleselevråd kan skolernes elevråd søge midler til events, projekter eller tiltag på deres skole, der går ind under det årlige tema, som fælleselevrådet har valgt.

Sidder du i elevrådet på din skole?

Så har du mulighed for at blive en del af bestyrelsen i Aalborg Fælleselevråd.

Aalborg Fælleselevråd vælger hvert år et emne/tema, som de ønsker, at Skoleforvaltningen sætter ekstra fokus på. Til dette tema medfølger midler, som Aalborg Fælleselevråd kan bruge til at lave events eller projekter til kommunens elevråd.

Gennem Aalborg Fælleselevråd har skolernes elevråd også mulighed for at søge midlerne til projekter eller tiltag på deres skole, hvor bestyrelsesmedlemmerne i Aalborg Fælleselevråd tager den endelige beslutning om, hvor mange midler hver ansøgende elevråd skal have.

Aalborg Fælleselevråd er i tæt samarbejde med Danske Skoleelever (DSE), blandt andet i forhold til partnerskabsaftalen mellem Aalborg Kommune og Danske Skoleelever om at være Elevvenlig Kommune.

Vil du vide mere er du altid velkommen til at spørge her!

Kontakt

Rikke Hartmann
Demokratimedarbejder og projektleder for Børnevenlig Kommune
rhar-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 17