VALGFAG | Arabisk tales af mange børn i de danske skoler, og vi hører ofte ord som Sælam! og Walla! Arabisk tales primært i mellemøsten og er verdens femte største sprog. I Danmark tales sproget af flere end 50.000 mennesker. I valgfaget “arabisk sprog og kultur” lærer du ord og simple sætninger på arabisk, og du får større viden om arabiske kulturer.

Hvad er arabisk egentlig?

Hvor tales det, og hvor mange mennesker har arabisk som modersmål?

Hvilke forskelle og ligheder er der mellem arabiske kulturer og danske kulturer?

Kunne du tænke dig at få svar på disse spørgsmål, så er arabisk sikkert noget for dig.

Hvis du vælger arabisk som valgfag, lærer du at sige noget på arabisk! Gennem varierede og kreative øvelser lærer du et simpelt ordforråd. Du vil gennem undervisningen få mulighed for at fordybe dig i arabiske landes kulturer og samfundsforhold og sammenligne disse med din egen kultur.

Valgfaget er for elever uden kendskab til det arabiske sprog.  

Formål

 • At eleverne stifter bekendtskab med sproget arabisk og kulturer i arabiske lande
 • At eleverne opnår interkulturelforståelse
 • At eleverne opbygger et elementært ordforråd på arabisk
 • At eleverne lærer simple sætninger på arabisk
 • At eleverne fremmer deres forståelse for den arabiske verden

Vidensmål

 • Kendskab til den arabiske verden – geografi, kultur og livsformer
 • Kendskab til arabiske traditioner – herunder  mad
 • Kendskab til arabiske høfligheds- og omgangsformer
 • Kendskab til det arabiske sprogs struktur

Færdighedsmål

 • Eleverne lærer at udtale arabiske ord forståeligt
 • Eleverne lærer at forstå arabiske ord på begynderniveau – dvs nemme sætninger om hverdagsemner.
 • Eleverne lærer at anvende deres viden om arabiske kulturer i deres dagligdag.

Kompetencemål

 • Eleverne udvikler deres kommunikative kompetencer og lærer at bruge arabiske ord og sætninger i hverdagsdialoger.
 • Eleven udvikler interkulturel forståelse og bliver mere bevidste om deres egen kultur.

Kontakt

[Mathilde]