VALGFAG | UNDERSTØTTENDE | TEMADAG | Faget viser en bred vifte af muligheder inden for bevægelse, herunder især alternative idrætsformer, der som udgangspunkt ikke indgår i den normale idrætsundervisning. Underviserne er eksperter på netop deres idrætsfaglige felt og motiverer eleverne i relation til sundhed og læring med positive fællesoplevelser.

Grundlæggende

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse. Ønsker skolen, at eksempelvis idrætslærerne deltager, er dette naturligvis en mulighed. Valgfaget udbydes både som 30 og 60 timers forløb, som understøttende undervisning og som temadage.

Idéen med bevægelse som valgfag er at præsentere en bred vifte af forskellige idrætsgrene/bevægelsesmuligheder. Ambitionen er, at eleverne opnår et kendskab til typer af idrætsgrene, som de umiddelbart ikke kender eller kun kender lidt til.

Vi ved, at bevægelse i udskolingen er en stor udfordring, men i UngAalborg er vi grundlæggende af den overbevisning, at det, vi kan, er noget andet, end det den ”almindelige” idrætslærer kan tilbyde.

Vi ved, at idrætslærerne er dygtige, så vores tilbud handler om alternative bevægelsesformer samt sports- og idrætsgrene, som eleverne måske ikke er vant til at blive præsenteret for. Vores netværk i bevægelsesfeltet er meget stort, og vores påstand er, at vi kan undervise i alle former for bevægelse.

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse. Ønsker skolen, at eksempelvis idrætslærerne deltager som hjælpere eller for at få inspiration, er dette naturligvis en mulighed. 

Formålet med bevægelse som fag

 • At eleverne på ”hjemmebanen” får mulighed for at afprøve nye bevægelsesområder
 • At motivere eleverne i relation til sundhed, motivation og læring
 • At eleverne bliver introduceret for nye, alternative bevægelsesformer og idrætsgrene, således at de motiveres til at lære mere om disse
 • At eleverne får nogle positive fællesoplevelser
 • At eleverne via fysiske aktiviteter fremmer den generelle læring

Vidensmål, eleverne opnår

 • Praksis og teoretisk viden om nye og alternative bevægelsesformer.
 • Forståelse for egne idrætslige kompetencer.
 • Evner til at løse samarbejdsopgaver i progression.
 • Viden både praktisk og teoretisk i relation til den eller de pågældende aktiviteter.

Færdighedsmål, eleverne opnår

 • At foretage simple justeringer i forhold til de givne aktiviteter
 • Udvikling af egne serier, spil og aktiviteter
 • Færdigheder i specifikke bevægelsesformer og idrætsgrene
 • Udvikling af såvel kreative som innovative kompetencer i relation til bevægelse

Kompetencemål

 • Eleven får forståelse af samspillet mellem teori og praksis og kan bruge denne viden til at agere i de specifikke bevægelsesaktiviteter
 • Udvikling af såvel kreative som innovative kompetencer i relation til bevægelse
 • Evner til at løse samarbejdsopgaver i progression

Eksempler på bevægelsesaktiviteter

Fitness, thai bo, yoga, dans, løb, selvforsvar, parkour, amerikansk fodbold, sjipning, streetidræt, springgymnastik, mied martial arts, spinning, crossfit, boksning, smartsport, brydning,fægtning og meget mere.

Appetizer til eleverne

Formålet med bevægelse som fag er at vise den brede vifte af muligheder inden for bevægelse. Dette gælder især alternative idrætsformer. 

Vi vil både arbejde med idrætsgrene/aktiviteter, som du kender, og vi vil arbejde med aktiviteter, man ikke har mulighed for at tilbyde i den normale idrætsundervisning. Nogle af aktiviteterne kan derfor foregå andre steder end på skolen. Kan du lide at være aktiv og har mod på at prøve noget nyt og måske opdage, at du har et endnu uopdaget talent inden for en idrætsgren, du måske ikke vidste eksisterede, så meld dig til valgfaget Bevægelse.

Forventninger/krav til skolen
Eleverne, som skal deltage i undervisningen, skal naturligvis medbringe tøj til omklædning og bad.

Kontakt

Kontakt

Dianna Jensen
diannajensen10@gmail.com
Mobil: +45 31 99 00 67