Dette er et af UngAalborgs talenthold for elever i 9. og 10. klasse. Du kan kun tilmelde dig holdet efter forudgående aftale med din lærer.

 • Holdnummer: 0216R
 • Hold for 24 elever
 • 16 lektioner af 105 minutters varighed
 • Torsdage, kl. 14.15 – 16.00
 • Uge 34 til 50, 2019

Er du interesseret i udviklingen af ny medicin, funktionelle-fødevarer, gensplejsning og genteknologiens muligheder for at løse mordsager, så er dette forløb måske noget for dig.

Fagformål

 • Bioteknologien er en af de grene af naturvidenskaben, der i de senere år har haft kæmpe stor indflydelse på din og min hverdag.
 • Den medicin, vi indtager, når vi er syge, er ofte blevet udviklet og tilpasset via bioteknologiske metoder. Allergi over for specielle indholdsstoffer i fødevarer kan afhjælpes ved at bearbejde fødevaren. Også her har bioteknologiske metoder været med til at forbedre livskvaliteten for os mennesker.
 • Politi og myndigheder anvender i stor udstrækning bioteknologi til at finde gerningsmændene i eksempelvis volds- og mordsager.
 • Undervisningen medvirker til, at eleverne udvikler en større forståelse for bioteknologiens muligheder og de problematikker, der ligeledes er forbundet med teknologien.

Læringsmål

Undervisningen tilrettelægges således at eleverne opnår kompetencer til at:

 • Udføre simple kemiske beregninger
 • Omgås kemikalier på forsvarlig vis
 • Udføre kemiske og biologiske eksperimenter med simpelt laboratorieudstyr
 • Benytte kemisk og biologisk fagsprog
 • Formidle resultater via skrift og tale

Forløbet vil være et tværfagligt samarbejde imellem bioteknologi, kemi og biologi. Der vil blive lagt vægt på gruppearbejde, og praktiske øvelser vil være omdrejningspunktet i forløbet.

Resultaterne fra de praktiske øvelser bearbejdes og formidles fortrinsvist via fremlæggelser på klassen.

Aalborghus Gymnasium

Gymnasiet har lige nu omkring 1000 elever i alt fordelt med 900 elever på stx og 100 elever på hf. Vi tilbyder elleve forskellige studieretninger på stx og tre fagpakker på hf inden for områderne:

 • Sprog
 • Samfundsvidenskab
 • Naturvidenskab
 • Musik

Talentforløb

Vi har udviklet tre forskellige talentforløb til unge fra 9. -10. klasse, som alle tager udgangspunkt i fag, som gymnasiet har på skoleskemaet. Forløbene rummer i varierende grad både projektarbejde, praktiske øvelser og individuelt arbejde.

Så tag et kig på vores talentforløb og se om der kunne være noget, som lyder interessant, og som I har lyst til at prøve kræfter med på Aalborghus Gymnasium.

Adresser

Aalborghus Gymnasium
Sohngaardsholmsvej 60
9000 Aalborghus Gymnasium

Offentlig transport: Bus 2 og 15, som kan tages fra Kennedy Arkaden

Kontaktperson

Ved behov for yderligere oplysninger kan der tages kontakt til gymnasiet:

Uddannelsesleder
Dan Tillebæk
Mail: dt@aalborghus.dk
Mobil: : 96 31 66 09