Organisation

Årsberetninger

Tekst: Mogens RudeLayout og grafik: Mads SawmanFotos: Fotos er i varierende kvalitet fra både stock, spejlrefleks, smartphones, hjemmeside og sociale medier.Tryk: AK Print / 300 stk. Læs...
Bog: Ungdomsliv og læring

Bog: Ungdomsliv og læring

Bestil bogen: Ungdomsliv og læring     Rapport fra et udviklingsarbejde i Aalborg Ungdomsskole af Per Fibæk Pris: 225 kr. Du kan købe bogen ved at henvende dig til UngAalborg: Tlf. 93 52 09 00...

Evalueringsrapporter

Evalueringsrapport for UngAalborgs praksis. Evalueringen tager udgangspunkt i forskellige metodiske tilgange, alt efter hvilket form evalueringsgruppen har fundet passende i forhold til...

Kontaktelever

I UngAalborg satser vi strategisk på at nå målgruppen af unge i folkeskolerne samt privat-/ friskoler i Aalborg Kommune gennem flere kommunikative tiltag som skærme, kontaktlærere og forældreintra....

UngAalborg Kerneopgaven

UngAalborgs Kerneopgave Kerneopgaven er den fælles overordnede opgave hele UngAalborg arbejder ud fra, for at skabe værdi for de unge. Den lyder: “Gennem meningsfulde fællesskaber realiserer vi...

Ungdomsskolebestyrelsen

16 medlemmer i ungdomsskolebestyrelsen Repræsentant Navn Mailadresse telefon Særlige forhold Aalborg Ungebyråd         Aalborg Ungebyråd         UAXs elevråd Nanna Fournais nannafournais04@gmail.com...