UngAalborgs ung-til-ung-gruppe Change Agents er en gruppe bestående af flere unge, der i fællesskab udvikler temadage, oplæg, workshops eller andet for Aalborg Kommunes skoler.

Change Agents består af Globalisterne, Global Youth samt Rollemodellerne, der alle arbejder med initiativ, deltagelse, ansvar og forandring på lokalt og globalt plan. Som skole eller klasse, kan I booke Change Agents til forskellige temadage eller kontakte UngAalborgs medarbejder for et specifikt forløb, der er tilpasset jer.

Change Agents er et tiltag i UngAalborg som blandt andet skal styrke demokratiindsatsen. I UngAalborg er der gjort en stor indsats for at forankre demokratiet lokalt gennem elevrådene på skolerne, kommunalt gennem Aalborg Ungebyråd samt nationalt gennem ture til Ungdommens Folkemøde, konferencer, Folketinget osv, hvor nationale, demokratiske bevægelser synliggøres. DOG er demokratiet for de unge i dag meget mere end blot det kendte og trygge i deres by, deres kommune, deres land. Det internationale udsyn fylder mere og mere og bliver vigtigere og vigtigere for de unge at tage del i. Demokratiet er en kultur og en historier som mange unge enten ikke kender til eller tager for givet. Derfor er visionen med dette tiltag, at styrke unges kendskab til demokratiets grundtanker om samtale og dialog, diskussion og stillingtagen samt ansvar og forpligtelse.

Book Change Agents

Kontakt

Anne Juel Larsen
ajl-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 23

Formål med Change Agents
Formålet med dette tiltag er at øge mængden af aktiviteter omkring demokrati for unge i Aalborg Kommune og øge indsatsen for politikområdet Lokalt/Globalt og Fremtidens Færdigheder. Tiltaget skal sikre endnu mere synlighed om demokratiet som en naturlig men afgørende del af unges liv, samt udbrede de demokratiske grundtanker til flere end blot de mest engagerede elever, såsom elevrådsmedlemmer og Ungebyrådsmedlemmer.

Målet med dette tiltag er, at aktivere endnu flere unge i det demokratiske arbejde, samt give unge indblik i, hvor stor en del demokratiets grundtanker fylder i deres hverdag.