Dette er et af UngAalborgs fritidsvalgfag for elever i 7. – 10. klasse. Du kan kun tilmelde dig holdet efter forudgående aftale med din skole. 

Cross udbydes som et fritidsvalgfag. Vi kan tilbyde et fantastisk værksted med crossmaskiner og en bane, der hører til eliten inden for sporten. Eleverne vil få gennemgået, hvordan en crossmaskine virker, og målet er, at de selv kan vedligeholde og køre en crossmaskine. Undervisningen foregår på Crossbanen i Hvorup.

Valgfagsbeskrivelse

Der vil være en høj grad af værkstedslære. Forløbet er inddelt med følgende fokuspunkter:

 • Cross
  • Eleven skal lære at betjene en crossmaskine
 •  
 • Håndværktøj og redskaber
  • Eleverne skal opnå et vidensniveau og kropslige erfaringer, som medfører, at de kan anvende de håndværktøjer og redskaber, som på valgfagsniveau er tilladte og formålstjenstlige. Ligeledes skal der arbejdes med værktøjer og redskaber på en mere specialiseret måde. Senere skal eleverne arbejde med forløb, som træner og videreudvikler deres færdigheder med værkstedets tilgængelige håndværktøjer for derigennem at, kunne beherske disse.

 

 • Arbejdsformer
  • Først skal eleverne i arbejdet med håndværk instrueres i, hvordan arbejdsprocesser kan tilrettelægges, og de skal desuden opøves i selvstændigt at disponere håndværksprocesser. Eleverne skal blive i stand til at vurdere rækkefølgen i arbejdsprocesserne. Gennem komplicerede arbejdsopgaver arbejdes med, at eleverne får viden om komplekse og sammensatte håndværksmæssige arbejdsopgaver og efterfølgende selvstændigt kan disponere disse arbejdsprocesser. Eleverne skal kunne udføre arbejdet individuelt, såvel som i samarbejde med andre.

 

 • Sikkerhed
  • Eleverne skal arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med maskiner, redskaber, materialer og værktøjer. Eleverne skal modtage instruktion i værnemidler, samt kende til de i værkstederne forekommende førstehjælps midler. Senere skal eleverne i forbindelse med arbejdsopgaver forsvarligt kunne gøre rede for og beherske værkstedets værktøjer og maskiner. Eleverne arbejder endvidere med, hvordan forsvarlig bortskaffelse af affald håndteres.

 

 • Materialesikkerhed
  • Eleverne skal håndtere forskellige materialer forsvarligt ved fx at anvende forskellige fastspændingsmetoder, sikkerhedsudstyr til maskiner og udsugning. Desuden skal eleverne anvende personlig beskyttelse som fx handsker, forklæde, sikkerhedsbriller, hårnet og høreværn.

Senere skal eleverne på eget initiativ anvende både det lovpligtige sikkerhedsudstyr og de personlige beskyttelsesforanstaltninger, der er til rådighed. Eleverne skal, på baggrund af den viden de har om sikkerhedsforanstaltninger og risikomomenter, håndtere materialerne forsvarligt i forhold til sig selv, de øvrige elever, lærer og lokale.

 

Videns- og færdighedsmål kan findes på https://aalborgungdomsskole.dk/crosslaere/

Du skal huske udfyldt FORÆLDREACCEPT, langærmet trøje og lange bukser. 

 

Kontakt

Anders Møller

Mail: andn-skole@aalborg.dk – mobil: +45 93520914

Tilmeld Cross (Fritidsvalgfag)

ALDER
Du skal være fyldt 12 år. Desuden skal du gå i 6., 7., 8., 9. eller 10. klasse.

Holdnummer 0306

Max 16 tilmeldinger

Sted Crossbanen Hvorup

Tid Opstart: Onsdag den 19. august 2020 kl. 16.30

Undervisning: Onsdage fra kl. 16.30 – 20.00/20.30 (ialt 30 timer)

Sted: Crossbanen, Gl. Hvorupvej 137, 9400 Nørresundby

Tilmeldingsfrist: torsdag 13. aug 2020 kl. 23:59

Pris Deltagelse er gratis

Tilmeld