Cross & MX Workshop 2022-23

Her kan eleverne prøve kræfter med en spændende og fysisk og mentalt udfordrende motorsport. Helt uden forudsætninger, lærer eleverne, hvordan man kører motocross (MX).

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

De lærer, hvordan MX maskinen virker, og hvordan den vedligeholdes og klargøres. De lærer de grundlæggende køretekniske færdigheder på vores øvebane og efterfølgende på vores 1100 meter lange terrænbane med hop og drop, udfordrende sving og underlag, – kort sagt eleverne lærer alt det grundlæggende for at køre motocross.

Eksempler på forløb:

 • Teambuilding for klasser der er udfordret på f.eks. samarbejdet, social trivsel eller andet der kan give disharmoni i klassen. Også mindre grupper af elever.
 • MX grundmodul 1+2, grundlæggende kursus i sikkerhed, MX maskinens opbygning og funktion, grundlæggende køreteknikker på øvebane.
 • MX freestyle & Tricks, køreteknik på balance og forhindringsbane.
 • MX Workshop Praktik, med særlig fokus på uddannelserne inden for mekanikerfaget. Eleverne prøver kræfter på et MC værksted. Fokuspunkt er det faglige arbejde og værksteds kendskab.
 • Cross & MX Workshop Girlz Unlimited, cross og skruekursus kun for piger.
 • Forløbene kan gennemføres som temadag, temauge, valgfag eller understøttende undervisning. Modulopbyggede forløb, hvor fokus kan lægges på MX køreteknik, motorteknik eller værksteds kendskab efter behov og opgave.

Formål

Formålet med aktiviteterne er at præsentere eleverne for motocross kørsel samt reparations- og vedligeholdelsesopgaver på MX maskinerne som det fælles tredje. Med dette som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle af de håndværksmæssige færdigheder, der er nødvendige for motocross sporten, vi vil drage paralleller til forskellige håndværksmæssige uddannelser. Eleverne kommer til at arbejde med MX maskinerne, foretage vedligeholdelse, reparationer og justeringer på motorer, bremser, kobling og stel. De vil få et grundlæggende kendskab til firetaktsmotoren,  forståelse for værkstedsarbejde, sikkerhed og personlige værnemidler mm.

At køre motocross er en fysisk og mentalt krævende sport, der konstant udfordrer udøveren. Vi starter fra bunden og lærer grundteknikkerne, og trin for trin bygger vi selvtilliden og de fysiske og mentale færdigheder op gennem øvelser, konkurrencer og opgaver.

Forventninger til skolen

 • Af erfaring anbefales et holds størrelse sat til at være max 10-12 elever. Højere elevtal kan, alt afhængig af aktiviteten,  aftales med koordinatoren.
 • Eleverne skal være selvtransporterende, eller skolen skal arrangere forældre- eller bustransport til/fra Crossbanen i Hvorup.
 • Af hensyn til sikkerhed på banen, skal mindst 1 lærer skal følge eleverne gennem forløbet.
 • Ung Aalborg stiller med 1 underviser/instruktør pr. hold.
 • Skolen har indhentet forældreaccept til elevernes deltagelse (findes på vores hjemmeside)

Appetizer til eleverne

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende og fysisk og mentalt udfordrende motorsport, så har du chancen her. Helt uden forudsætninger, lærer du, hvordan du kører motocross (MX). Du lærer, hvordan MX maskinen virker, og hvordan den vedligeholdes og klargøres. Du lærer de grundlæggende køretekniske færdigheder på vores øvebane og efterfølgende på vores 1100 meter lange terrænbane med hop og drop, udfordrende sving og underlag, –  kort sagt du lærer alt det grundlæggende for at køre motocross.

Færdighedsmål

 • Færdigheder i anvendelse af de basale håndværktøjer inden for MC mekaniker branchen.
 • Færdigheder i anvendelsen af måleinstrumenter og relevante måleværktøjer.
 • Færdigheder i at arbejde efter anvisninger i instruktionsbøger og service manualer
 • Færdigheder i at kunne håndtere en crossmaskine sikkerhedsmæssigt og teknisk forsvarligt

Vidensmål

 • Viden om MX kørsel og de basale krav til fysik og motorik
 • Viden om sikkerhed på banen, brugen af personligt sikkerhedsudstyr
 • Viden om basal motorteknik, primært mindre firetaktsmotorer
 • Viden om at færdes i et værksted, kendskab til personlige værnemidler, miljø og sikkerhed i arbejdet

Kompetencemål

 • Kompetencer til at indgå i praksisfællesskaber
 • Kompetencer til at færdes i en værksteds kontekst
 • Kompetencer til at reflektere over sin adfærd og hvilken betydning denne kan have.
 • Kompetencer til at varetage mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver med brugen af de basale håndværktøjer inden for mekanikerfagene

Kontakt

Hvis du vil booke dig ind på Cross & MX Workshop 2022-23

I samme kategori

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser, der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem følelser, tanker, krop og adfærd, herunder temaer som kreativitet, fællesskab, motivation, robusthed og kropslighed.

Sangskrivning 2022/23

Sangskrivning 2022/23

Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi bruger lydproduktionprogrammet GarageBand til at producere musikken til vores sangtekst.

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede ordblinde elever på at gå til eksamen, men som også sigter bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen.

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik handler om, hvordan vi bliver bedre til at stå over for andre, når vi skal præsentere et stykke arbejde, et projekt eller andet. Det handler om bevidstheden om, hvilke mekanismer, der går igang kropsligt, når vi står foran andre og kan mærke, hvordan vi kropsligt og mentalt kan blive udfordret.

Programmering i Unity3D 2022/23

Programmering i Unity3D 2022/23

På dette hold vil eleverne komme til at arbejde med programmering i Unity3D – et professionelt værktøj til spiludvikling.

Pige friluftsliv 2022/23

Pige friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Pige friluftsliv som temadag/forløb med fokus på relationerne og det sociale fællesskab i pigegruppen, gennem UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter.
Friluftsskolens aktiviteter består af klatring, lejrliv, vandring og forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Musik og teater 2022/23

Musik og teater 2022/23

Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Til sidst i forløbet opfører vi en forestilling.

Sail Training på skibet LOA 2022/23

Sail Training på skibet LOA 2022/23

Valgfag 30 timer / Max være 20 elever + 2 lærer. UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

Kunst og Streetart 2022/23

Kunst og Streetart 2022/23

Her får eleverne mulighed for at dyrke deres indre kunstner, når vi gennem forskellige teknikker arbejder med kunsten. I fællesskab hjælper vi hinanden og arbejder kreativt med både klassisk blyantstegning, akryl på lærred, collage og streetart.

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi, at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de fagfaglige fag i folkeskolen.

Friluftsliv 2022/23

Friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Food Maker 2022/23

Food Maker 2022/23

I dette forløb får eleverne mulighed for at lære, hvordan de skaber bedre måltidsvaner for sig selv eller vennerne?

Filmproduktion 2022/23

Filmproduktion 2022/23

Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt perspektiv.

Drama som valgfag 2022/23

Drama som valgfag 2022/23

På drama som valgfag udfolder vi kreativiteten gennem krop og leg. Vi arbejder med udtryksformer, teatrets virkemidler, karakterer og ikke mindst modet til at stå på en scene i et kunstnerisk udtryk.

Digital tegning 2022/23

Digital tegning 2022/23

Eleverne får kendskab til at arbejde med programmet Procreate, hvor vi sammen gennemgår forskellige tegneteknikker. Teknikker og metoder som gør sig gældende, når vi tegner digitalt på IPad eller Tablet. Eleverne får mulighed for at lave deres egen plakat, som kan udstilles på skolerne.

Bæredygtigt design 2022/23

Bæredygtigt design 2022/23

Her får eleverne mulighed for at afprøve forskellige designteknikker inden for bæredygtighed. Vi arbejder med forskellige designteknikker og metoder, der sikrer et stærkt og gennemarbejdet design.

eSport 2022/23

eSport 2022/23

Esport handler ikke kun om at spille computerspil. Det handler også om at lære at arbejde sammen, lægge strategier og reflektere over egne evner…

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk et et af de mest talte sprog i verden og modersmålet i 21 lande. Kendskab til spansk sprog og kultur giver eleverne globalt udsyn og interkulturel forståelse.