TEMADAG | Temadagen har til formål at sørge for elevinddragelse på skolen. Eleverne får opgaven at være skolebestyrelse for én dag, og de skal dermed træffe beslutninger om skolens sammensætning inden for forskellige emner. Vi har fokus på, at eleverne skal lære at prioritere over deres ønsker samt forstå, hvordan man udarbejder samt gennemarbejder sine idéer, når man vil forsøge at føre dem ud i livet på skolen.

Der afholdes roterende workshops. Antallet af workshops afhænger af, hvor mange elever, der deltager. På de forskellige workshops skal eleverne tænke nye idéer indenfor de pågældende emner i forhold til deres skole. Dagen afsluttes med en præsentation, hvor grupperne får mulighed for at arbejde med idéerne og lave et færdigt produkt, som kan blive fremlagt for skolens ledelse.

Eksempler på workshops og program som kan danne rammen.

 • Sundhed
 • Ungeinddragelse
 • Go Global
 • Skolereform
 • Innovation & Iværksætteri
 • Læringsmiljø
 • Kom godt videre

Program

8-8:30 – Information om dagen

9-11 – Workshops runde 1

 • Workshop 1 slutter kl. 9:30
 • Workshop 2 slutter kl. 10
 • Workshop 3 slutter kl. 10:30
 • Workshop 4 slutter kl. 11

11-11:45 – Pause

11:45-13:45 – Workshops runde 2

 • Workshop 5 slutter kl. 12:15
 • Workshop 6 slutter kl. 12:45
 • Workshop 7 slutter kl. 13:15
 • Workshop 8 slutter kl. 13:45

13:45-14 – Pause

14-15 – Opsamling og afslutning

Kontakt

Kontakt

Camilla Lindum
E-mail: cl-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 05