UngAalborg og UCN Lærerseminariet inviterer til Demokratidag.

Onsdag 4. marts 2020 | kl. 9.00-14.00

En alternativ oplevelsesdag for 7. Klasser med moralske og etiske udfordringer og forståelse for demokrati.

Demokratidagen er en alternativ oplevelsesdag for 7. klasser, hvor de unge vil få mulighed for at blive introduceret til, hvad demokrati er, hvordan demokratiet fungerer i praksis samt ikke mindst en række af de demokratiske udfordringer, vi står overfor i øjeblikket; både lokalt, nationalt og internationalt. Derudover vil eleverne også stifte bekendtskab med, hvordan ungeindflydelse er muligt i Aalborg Kommune.

Eleverne vil med komme til at møde en række udfordringer og oplevelser i Aalborg midtby.

Dagens forløb

 • 12-24 klasser fordelt på 3 ruter
 • Der er 12 workshops. 1-2 klasser pr. workshop
 • Alle klasser kommer igennem 4 workshops i løbet af dagen (to om formiddagen og to om eftermiddagen)
 • De 3 ruter er inddelt i rute A, rute B og rute C
 • Hver workshop varer ca. 60 min. Klasserne har 10 min. til skifte workshop. Derfor er ruterne meget lokale, en omkring Nordkraft, en omkring Hovedbiblioteket og en omkring Gammeltorv

Praktiske oplysninger 

 • Mødetid: Klassen møder kl. 9.00. Dagen slutter ca. kl. 14
 • Transport: Klasserne tilrettelægger og betaler selv transporten frem og tilbage fra skolen
 • Ledsager: Hver klasse stiller med mindst én lærer, som følger eleverne og har ansvaret på dagen.
 • Madpakke: Klasserne holder frokostpause kl. 11.10-11.50. Madpakke medbringes.
 • Det forventes at der deltager minimum 1 lærer pr. klasse og at denne lærer indgår aktivt og nysgerrigt i dagens aktiviteter sammen med eleverne.

Tilmelding

 • Tilmelding: fra mandag den 4. november 2019
 • Pris: 500 kr. pr. klasse
 • Max. 24 klasser
 • Tilmeld kun en klasse pr. tilmelding
 • Oplysninger vi skal bruge: skole, klasse, antal elever
  + kontaktlærers telefon, e-mail og  EAN-nummer.

Efter tilmelding følger detaljer om dagens forløb, ligesom I vil modtage et mindre materiale, som kan gøre jer klar til dagen.

Har I spørgsmål vedrørende dagen, er I velkomne til at kontakte Anne.

Kontakt

Anne Juel Larsen
ajl-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 23