UngAalborg og UCN Lærerseminariet inviterer til Virtuel Demokratidag.

Demokratidag for 7. klasser  |  Tilgængeligt fra 3. marts 2021

TEMA: Børnekonventionens artikel 12: Retten til at blive hørt og taget alvorligt.

Demokratidag er en alternativ oplevelsesdag for 7. Klasser med moralske og etiske udfordringer og forståelse for demokrati.

Demokratidagen er en alternativ oplevelsesdag for 7. klasser, hvor de unge vil få mulighed for at blive introduceret til, hvad demokrati er, hvordan demokratiet fungerer i praksis samt ikke mindst en række af de demokratiske udfordringer, vi står overfor i øjeblikket; både lokalt, nationalt og internationalt.

Læs mere...

I UngAalborg og UCN insisterer vi på, at Demokratidagen for kommunens 7. klasser skal bestå. Vi mener, at den demokratiske dannelse er endnu mere aktuel og vigtig end nogensinde før, og derfor inviterer vi alle 7. klasser til Demokratidag d. 3. marts 2021.

Formen har vi endnu engang rettet til, så vi nu udelukkende tilbyder en online version med workshops I frit kan tilgå via google drev.

I år kan vi desværre ikke invitere de unge mennesker til at komme til os, og vi kan heller ikke komme til dem, som vi ellers havde planer om (som vi skrev ud via onsdagsmail i december). Men det betyder ikke, at I ikke kan arbejde med den demokratiske dannelse som online-undervisning. Materialet kan også benyttes, når I engang må mødes på skolen igen.

Samfundsfagsstuderende fra læreruddannelsen på UCN og Ungebyrådet producerer undervisningsmateriale, der bliver tilgængeligt online.
Der bliver tale om workshops, som frit kan benyttes af kommunens 7. klasser – og andre, der er interesserede. I bestemmer selv, hvilke workshops I udvælger, og hvilken rækkefølge I bruger dem i. 

11 workshops og frit valg

  • Hver Workshop er beregnet til ca. 1 time.
  • Bare dyk ned i undervisningsmateriale. Se de 11 workshops herunder.
  • Skolen står selv for undervisningen. Under hver workshop er der et link til undervisningsmaterialet.

Måske er der også andre klasser, der har lyst til at være med – der er plads til alle. I kan se oplæggene samlet og diskutere via den mødeplatform, I benytter jer af. 

Ved spørgsmål, kontakt gerne Rikke Hartmann på rhar-skole@aalborg.dk.

1. Ligestilling (Gruppe 1)

Kampen for ligestilling mellem kønnene har i Danmark varet mere end 150 år. I 1915 fik kvinderne stemmeret, men først senere blev det almindeligt, at kvinder kom på arbejdsmarkedet.

I 2020 så vi den danske #metoo-bølge i Danmark, som har sat gang i debatten om både mænd og kvinders rettigheder.

I samfundet har vi i langt højere grad opnået ligestilling, men der er stadig stor forskel på, hvad mænd og kvinder foretager sig.

I denne workshop vil du få indsigt i, hvordan du selv ubevidst er med til at påvirke opdelingen af kønnene i samfundet. 

 

Børnekonventionens artikel 2:
Retten til ikke at blive diskrimineret.

Klik her, for at komme til workshop 1 om ligestilling:

2. Ytringsfrihed (Gruppe 1)

I Danmark har vi ytringsfrihed.

Denne ret har været nedskrevet i Grundloven i mere end 170 år, og er dermed en stor del af den danske kultur. At have ytringsfrihed giver os derfor retten til at kunne udtrykke vores mening inden for lovgivningens rammer.

Men hvad er ytringsfrihed egentligt, hvorfor har vi ytringsfrihed og hvilke grænser er der for ytringsfrihed?

Disse er spørgsmål, som vores workshop beskæftiger sig med. Du vil komme til at tage stilling til dilemmaer omkring racisme, sociale medier og demonstrationer.

 

Børnekonventionens artikel 12:
Retten til at blive hørt. 

Børnekonventionens artikel 2:
Retten til ikke at blive diskrimineret. 

Følg linket her til workshop 2 om ytringsfrihed:

3. Ytringsfrihed og ytringsbegrænsninger (Gruppe 4)

Vi lever i et samfund præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, med ytringsfrihed som giver os retten til frit at kunne udtrykke vores mening inden for lovgivningens rammer.

Ytringsfriheden er en grundlæggende forudsætning for et demokrati. Men er det også i orden at anvende ytringsfriheden til at provokere og sprede løgne?

I denne workshop lærer I om, hvorfor ytringsfrihed er en nødvendighed i et demokrati, men også om, at ikke alle ytringer hverken er lovlige og/eller særligt smarte.

 

Børnekonventionens artikel 12:
Retten til at blive hørt. 

Børnekonventionens artikel 2:
Retten til ikke at blive diskrimineret. 

Følg linket her til workshop 2 om ytringsfrihed:

4. Fattigdom i Danmark? Social ulighed og konsekvenser. (Gruppe 2)

Danmark bliver ofte betragtet som et land, hvor alle har det godt og findes der overhovedet fattigdom i Danmark?

I denne workshop vil I lære om, at ikke alle i Danmark har samme økonomiske muligheder, og at det kan være svært for mange mennesker at opnå den samme status eller have de samme sundhedsmæssige forudsætninger, fordi det kræver overskud og ressourcer både socialt og økonomisk.

 

Børnekonventionens artikel 26:
Retten til social og økonomisk hjælp 

Børnekonventionens artikel 27:
Retten til mad, tøj og et sikkert sted at bo.  

5. Valgundertrykkelse og valgsvindel (Gruppe 5)

På baggrund af det seneste præsidentvalg i USA har både valgsvindel og valgundertrykkelse været oppe i medierne.

Ved denne station vil vi kigge nærmere på, hvad det indebærer at svindle eller undertrykke stemmerne ved et demokratisk valg, og I vil komme til at blive meget klogere på, hvorfor det er nødvendigt at have et velfungerende demokrati i både udlandet og i Danmark

 

Børnekonventionens artikel 12:
Retten til at blive hørt. 

Børnekonventionens artikel 17:
Retten til at have adgang til information. 

6. Stemmeretsalderen i Danmark: 18 år! Lavere? Højere? (Gruppe 2)

I Danmark må du stemme ved valgene, når du fylder 18 år. Måske tænker du, at det er uretfærdigt, og at den skal være lavere? Eller måske højere?

I denne workshop vil du lære mere om, hvordan og hvorfor stemmeretsalderen historisk har ændret sig, og du kommer til at spille et spil, hvor du bliver politiker og skal tage stilling til, om stemmeretsalderen skal ændres.

Du bliver stillet over for dilemmaer, hvor du sammen med dine klassekammerater skal tage stilling til dilemmaets udfald.

 

Børnekonventionens artikel 12:
Retten til at blive hørt. 

7. Magtens 3-deling. (Gruppe 6)

I vores workshop vil vi kigge på magtens tredeling med udgangspunkt i reelle kriminel cases som fx Peter Madsen sagen.

Udgangspunktet for dette er at afdække magtens tre fordelinger og kigge på hvordan hver del af den lovgivende, dømmende og udøvende magt har haft en indvirkning på sagen.

Hertil vil der også være elevopgaver i form af den omtalte case hvor eleverne skal tage stilling til strafudmålingen, baseret på udleveret materiale med strafferammer, og herefter selv give en vurdering.

Til slut vil den reelle domsafgivelse blive opgivet og sammenlignet med elevernes egen vurdering med opsamlende diskussion.

 

Børnekonventionens artikel 12:
Retten til at blive hørt. 

Børnekonventionens artikel 29:
Retten til meningsfuld uddannelse.  

8. Fake news! (Gruppe 5)

Fake news, eller den danske oversættelse, falske nyheder, er blevet et mere og mere benyttet begreb i politik både i Danmark og andre lande, derfor vil vi i denne station undersøge mediernes mange roller.

Hvad betyder det, at artikler vinkles? Hvordan gennemskuer man, hvad der er fake news?  

 

Børnekonventionens artikel 17:
Retten til at have adgang til information. 

Børnekonventionens artikel 29:
Retten til meningsfuld uddannelse.

9. Myndighedsalderen (Gruppe 3)

I Danmark er der mange ting, som man først må når man fylder 18 år.

Alligevel er der flere ting, som man gør selvom man er under 18 år og udmærket ved, at det er ulovligt og i nogle tilfælde skadeligt.

I denne workshop skal I overveje flere af de dilemmaer, som unge tit bliver stillet overfor. I skal vurdere, hvad der er rigtigt og forkert, samt finde på initiativer, som skal regulere de unges adfærd.

 

Børnekonventionens artikel 12:
Retten til at blive hørt. 

Børnekonventionens artikel 37:
Børn, der anklages for at have brudt loven.

10. Flygtninge og indvandrere i Danmark. Flygtningene kommer (Gruppe 3)

På denne station bliver I stillet over for en række dilemmaer. Her møder i Farhad, som er en flygtning fra Iran, som kommer til Danmark. I løbet af timen bliver i præsenteret for Farhads historie og kommer tæt på hans historie. Herefter skal I på klassen, svare på forskellige dilemmaer, der knytter sig til Farhads historie og finde ud af om han får asyl i Danmark.

Børnekonventionens artikel 22:
Børn på flugt. 

Børnekonventionens artikel 38:
Retten til at blive beskyttet under krig.  

11. Ungebyrådets workshop: Træf beslutninger som skoleleder

Forestil dig, at du er skoleleder og skal træffe valg om, hvordan pengene skal bruges på skolen. Til denne workshop finder du tre dilemmaer. Eksempelvis skal I tage stilling til, om overbygningen skal have nye stole og borde, eller om skal hele skolen have mulighed for morgenmad hver morgen? Som skoleleder og politiker skal man hver dag træffe valg, og det indebærer også fravalg. Samtidig skal man kunne indgå kompromis og blive enig med andre. Så hvad vælger du? Og hvad kan I blive enige om?

Børnekonventionens artikel 12:
Retten til at blive hørt.