INTERVIEW: “Hvis vi skal have en sund og bæredygtig kommune, skal man have de unge med. De er fremtiden,” mener 15årige Frederik Bonderup Bech. Han var med, da Aalborg Ungebyråd holdt fællesmøde med de voksne politikere i Aalborg Byråd. Med sig havde de unge konkrete miljø- og bæredygtighedsforslag.

De unge skal på banen, når det gælder miljø- og bæredygtighed i Aalborg Kommune. I den afledning havde Ungebyrådets tre repræsentanter Sofus, Nikoline og Frederik to forslag med til Aalborg Byråd, da rådene holdt et fælles møde den 9. maj 2016 i Byrådssalen.

“Vi blev taget godt imod. Vi blev rost efter mødet af flere politikere, blandt andet for vores engagement. Jeg fornemmer, at der er en bred opbakning fra Aalborg Byråd om, at vi i Ungebyrådet taler de unges sag,” siger Frederik Bonderup Bech. Aalborg Ungebyråd vil meget gerne i endnu tættere dialog med Aalborg Byråd. De voksne politikere bad derfor Ungebyrådet om at udarbejde et udkast til en samarbejdsaftale.

Miljø- og Bæredygtighedsstrategi

Ungebyrådets første forslag på mødet ligger i forlængelse af miljøundervisningsprogrammet Grønt Flag, der slår på, at alle skolerne skal have deres egne miljøråd.

“Vi foreslog, at der dannes miljøråd på hver enkelt skole. Det passede ifølge flere politikere godt ind i deres miljø- og bæredygtighedsstrategi, hvor et mål er, at alle kommunens skoler skal have Grønt Flag. Grønt Flag er en organisation, der arbejder for en synlig grøn profil på alle skoler. Det har kun halvdelen af de tilmeldte skoler i dag,” siger han og fortæller, at Aalborg Ungebyråd allerede har et godt samarbejde med organisationen Grønt Flag.

En årlig miljødag på skolerne

Det andet forslag, som Aalborg Ungebyråd havde valgt at præsentere for Aalborg Byråd, var en årlig miljødag på skolerne

“Vi foreslog en årlig miljødag på skolerne. Vi forestiller os, at en lærer, for eksempel fra UngAalborg, kommer ud og underviser i miljø og bæredygtighed. Efterfølgende kommer eleverne på banen, så man får en temadag ud af det. En mærkedag for miljøet – så de unge får viden om miljø, klima og bæredygtighed,” siger Frederik og tilføjer:

“Som udgangspunkt skal unge kende til klima, miljø og bæredygtighed. Der skal viden til handling. Så kan de unge bagefter danne sig en politisk holdning på baggrund af deres viden.”

Ungebyrådets repræsentanter kunne også gå fra mødet med forhåbningen om, at de unge vil få mulighed for at få Aalborg Kommunes kommende Miljø- og Bæredygtighedsstrategi i høring.

https://www.facebook.com/aalborgungebyraad

http://aalborgungebyraad.dk/

http://www.groentflag.dk/