Digital tegning 2022/23

Eleverne får kendskab til at arbejde med programmet Procreate, hvor vi sammen gennemgår forskellige tegneteknikker. Teknikker og metoder som gør sig gældende, når vi tegner digitalt på IPad eller Tablet. Eleverne får mulighed for at lave deres egen plakat, som kan udstilles på skolerne.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:

Eleverne får mulighed for at skabe nogle flotte illustrationer, og lade deres indre kunstner komme frem i tegningerne. Gennem fællesskabet understøtter vi hinanden og hjælper hinanden til at afprøve nye metoder. Eleverne opnår en forståelse for skitsetegning, skygger, skravering og programmet ‘procreate’. Eleverne laver nogle individuelle kunstværker, og holdet afsluttes med et plakater og klistermærke forløb, hvor alle elever har mulighed for at lave deres egen plakat eller klistermærke. Der vil på holdet være individuel vejledning.

Vi arbejder ligeledes med promovering og dokumentation af vores arbejde, og eleverne får mulighed for at lave nogle videoer af deres arbejde, som kan bruges på de sociale medier.

Vigtigt omkring udstyr

Der vil fra UngAalborgs side blive stillet Ipads til rådighed, med installerede programmer. Eleverne må gerne medbringe egen Ipad eller Tablet, hvis de har mulighed for det og ønsker at fortsætte arbejdet hjemme. Tjek lige op på, om de har mulighed inden.

Forventninger til skolen

 • Maks 25 elever med en lærer fra skolen,
 • Maks 15 elever uden en lærer fra skolen.

Relevante oplysninger

 • Holdet foregår på Blok X, i Karolinelund.
 • Skolen står selv for transport til Blok X.

Appetizer til eleverne

Har du et ønske om at prøve at tegne digitalt i programmet ‘Procreate’, så er dette et hold for dig. Vi arbejder med forskellige tegneteknikker som gør sig gældende når vi tegner digitalt. På holdet er der mulighed for at lave sin egen plakat eller klistermærke.

Formål

 • At eleverne i fællesskab opnår kompetencer inden for digital tegning.
 • At eleverne får nogle positive oplevelser der kan styrke deres kreative selvtillid og selvværd.
 • At eleverne gennem fællesskabet hjælper hinanden og vidensdeler.
 • At eleverne får styrket deres præsentationsevner, når de skal gennemgå deres arbejde og ideer for resten af holdet.
 • At eleverne får en positiv oplevelse med at arbejde med et projekt fra start til slut.

Færdighedsmål

 • Eleverne opnår færdigheder i digital tegning, i programmet ‘Procreate’.
 • Eleverne får en forståelse for at samarbejde om en opgave.
 • Eleverne opnår færdigheder inden for skitsering, skravering og skygger, som fremadrettet kan bruges i andre kunstneriske projekter.
 • Eleverne udvikler færdigheder i at løse konkrete opgaver på kreative måder. Færdigheder som eleverne kan bringe i spil i andre fag.

Vidensmål

 • Eleverne får en viden om hvad man kan gennem kunsten og det digitale medie.
 • Eleverne får viden omkring digital tegning i Procreate.
 • Eleverne får viden omkring tegne tekniske virkemidler.

Kompetencemål

 • Eleverne kan indgå i kreative fællesskaber og give plads til forskellige inputs.
 • Eleverne formår at anvende deres nye kreative færdigheder, fremadrettet i andre projekter.

Kontakt underviser

Booke dig ind på Digital tegning 2022/23. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

 • Start med at kontakte underviseren.
 • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
 • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.