Digital tegning 2022/23

Eleverne får kendskab til at arbejde med programmet Procreate, hvor vi sammen gennemgår forskellige tegneteknikker. Teknikker og metoder som gør sig gældende, når vi tegner digitalt på IPad eller Tablet. Eleverne får mulighed for at lave deres egen plakat, som kan udstilles på skolerne.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Eleverne får mulighed for at skabe nogle flotte illustrationer, og lade deres indre kunstner komme frem i tegningerne. Gennem fællesskabet understøtter vi hinanden og hjælper hinanden til at afprøve nye metoder. Eleverne opnår en forståelse for skitsetegning, skygger, skravering og programmet ‘procreate’. Eleverne laver nogle individuelle kunstværker, og holdet afsluttes med et plakater og klistermærke forløb, hvor alle elever har mulighed for at lave deres egen plakat eller klistermærke. Der vil på holdet være individuel vejledning.

Vi arbejder ligeledes med promovering og dokumentation af vores arbejde, og eleverne får mulighed for at lave nogle videoer af deres arbejde, som kan bruges på de sociale medier.

Vigtigt omkring udstyr

Der vil fra UngAalborgs side blive stillet Ipads til rådighed, med installerede programmer. Eleverne må gerne medbringe egen Ipad eller Tablet, hvis de har mulighed for det og ønsker at fortsætte arbejdet hjemme. Tjek lige op på, om de har mulighed inden.

Forventninger til skolen

 • Maks 25 elever med en lærer fra skolen,
 • Maks 15 elever uden en lærer fra skolen.

Relevante oplysninger

 • Holdet foregår på Blok X, i Karolinelund.
 • Skolen står selv for transport til Blok X.

Appetizer til eleverne

Har du et ønske om at prøve at tegne digitalt i programmet ‘Procreate’, så er dette et hold for dig. Vi arbejder med forskellige tegneteknikker som gør sig gældende når vi tegner digitalt. På holdet er der mulighed for at lave sin egen plakat eller klistermærke.

Formål

 • At eleverne i fællesskab opnår kompetencer inden for digital tegning.
 • At eleverne får nogle positive oplevelser der kan styrke deres kreative selvtillid og selvværd.
 • At eleverne gennem fællesskabet hjælper hinanden og vidensdeler.
 • At eleverne får styrket deres præsentationsevner, når de skal gennemgå deres arbejde og ideer for resten af holdet.
 • At eleverne får en positiv oplevelse med at arbejde med et projekt fra start til slut.

Færdighedsmål

 • Eleverne opnår færdigheder i digital tegning, i programmet ‘Procreate’.
 • Eleverne får en forståelse for at samarbejde om en opgave.
 • Eleverne opnår færdigheder inden for skitsering, skravering og skygger, som fremadrettet kan bruges i andre kunstneriske projekter.
 • Eleverne udvikler færdigheder i at løse konkrete opgaver på kreative måder. Færdigheder som eleverne kan bringe i spil i andre fag.

Vidensmål

 • Eleverne får en viden om hvad man kan gennem kunsten og det digitale medie.
 • Eleverne får viden omkring digital tegning i Procreate.
 • Eleverne får viden omkring tegne tekniske virkemidler.

Kompetencemål

 • Eleverne kan indgå i kreative fællesskaber og give plads til forskellige inputs.
 • Eleverne formår at anvende deres nye kreative færdigheder, fremadrettet i andre projekter.

Kontakt

Hvis du vil booke dig ind på Digital tegning 2022/23

I samme kategori

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser, der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem følelser, tanker, krop og adfærd, herunder temaer som kreativitet, fællesskab, motivation, robusthed og kropslighed.

Sangskrivning 2022/23

Sangskrivning 2022/23

Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi bruger lydproduktionprogrammet GarageBand til at producere musikken til vores sangtekst.

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede ordblinde elever på at gå til eksamen, men som også sigter bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen.

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik handler om, hvordan vi bliver bedre til at stå over for andre, når vi skal præsentere et stykke arbejde, et projekt eller andet. Det handler om bevidstheden om, hvilke mekanismer, der går igang kropsligt, når vi står foran andre og kan mærke, hvordan vi kropsligt og mentalt kan blive udfordret.

Programmering i Unity3D 2022/23

Programmering i Unity3D 2022/23

På dette hold vil eleverne komme til at arbejde med programmering i Unity3D – et professionelt værktøj til spiludvikling.

Pige friluftsliv 2022/23

Pige friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Pige friluftsliv som temadag/forløb med fokus på relationerne og det sociale fællesskab i pigegruppen, gennem UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter.
Friluftsskolens aktiviteter består af klatring, lejrliv, vandring og forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Musik og teater 2022/23

Musik og teater 2022/23

Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Til sidst i forløbet opfører vi en forestilling.

Sail Training på skibet LOA 2022/23

Sail Training på skibet LOA 2022/23

Valgfag 30 timer / Max være 20 elever + 2 lærer. UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

Kunst og Streetart 2022/23

Kunst og Streetart 2022/23

Her får eleverne mulighed for at dyrke deres indre kunstner, når vi gennem forskellige teknikker arbejder med kunsten. I fællesskab hjælper vi hinanden og arbejder kreativt med både klassisk blyantstegning, akryl på lærred, collage og streetart.

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi, at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de fagfaglige fag i folkeskolen.

Friluftsliv 2022/23

Friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Food Maker 2022/23

Food Maker 2022/23

I dette forløb får eleverne mulighed for at lære, hvordan de skaber bedre måltidsvaner for sig selv eller vennerne?

Filmproduktion 2022/23

Filmproduktion 2022/23

Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt perspektiv.

Drama som valgfag 2022/23

Drama som valgfag 2022/23

På drama som valgfag udfolder vi kreativiteten gennem krop og leg. Vi arbejder med udtryksformer, teatrets virkemidler, karakterer og ikke mindst modet til at stå på en scene i et kunstnerisk udtryk.

Cross & MX Workshop 2022-23

Cross & MX Workshop 2022-23

Her kan eleverne prøve kræfter med en spændende og fysisk og mentalt udfordrende motorsport. Helt uden forudsætninger, lærer eleverne, hvordan man kører motocross (MX).

Bæredygtigt design 2022/23

Bæredygtigt design 2022/23

Her får eleverne mulighed for at afprøve forskellige designteknikker inden for bæredygtighed. Vi arbejder med forskellige designteknikker og metoder, der sikrer et stærkt og gennemarbejdet design.

eSport 2022/23

eSport 2022/23

Esport handler ikke kun om at spille computerspil. Det handler også om at lære at arbejde sammen, lægge strategier og reflektere over egne evner…

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk et et af de mest talte sprog i verden og modersmålet i 21 lande. Kendskab til spansk sprog og kultur giver eleverne globalt udsyn og interkulturel forståelse.