Drama og teater 2023/24

Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi, at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de fagfaglige fag i folkeskolen.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner.

Desuden ved vi, at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de fagfaglige fag i folkeskolen.

Giv faget krop

Med Drama, Krop og Udtryk er der flere veje at gå. Vi arbejder fx. med at give faget krop ved at tage afsæt i dramaøvelser, improvisationer og æstetiske læreprocesser. I samarbejde med læreren tager vi relevante temaer op fra læseplanen og behandle indholdet på en anderledes og kreativ måde – vi går på gulvet og undersøger med hele kroppen. Det kan eksempelvis være de “tunge” klassikere i dansk, hvor karakterer, temaer/konflikter, handlingskurver eller eksempelvis miljø undersøges kropsligt, tematikker i samfundsfag/religion, historiske perioder eller tematikker i sprogfagene.

Præsentationsteknik

Vi kan også arbejde med præsentationsteknik, der tager udgangspunkt i, hvordan vi bliver bedre til at stå over for andre, når vi skal præsentere et stykke arbejde, et projekt eller andet. Det handler om bevidstheden om, hvilke mekanismer, der går igang kropsligt, når vi står foran andre og kan mærke, hvordan vi kropsligt og mentalt kan blive udfordret. På dette forløb arbejder vi med glæden ved at stå foran andre og formidle emner, vi brænder for og dyrke det at have noget på hjerte. Eleverne bliver trænet i at stå foran andre, at præsentere levende og frit, og der arbejdes med de hæmmende tanker bag nervøsitet og præstationsangst.

Drama som valgfag

Det er også muligt at vælge drama som valgfag, hvor vi udfolder kreativiteten gennem krop og leg. Vi arbejder med udtryksformer, teatrets virkemidler, karakterer og ikke mindst modet til at stå på en scene i et kunstnerisk udtryk. Eleverne arbejder med teater gennem både manuskriptarbejde, selvskabte scener, improvisationer og dramaøvelser. Det gør vi med henblik på, at eleven bliver i stand til at skabe troværdige karakterer på scenen i overensstemmelse med genre og udtryk. Dette gør vi gennem leg og dramaøvelser. Vi arbejder endvidere med kendskab til teatrets virkemidler, så eleven opnår en forståelse for disse – og kan anvende dem i arbejdet med karakterer og iscenesættelse. Ring eller skriv og lade os tage en snak om de mange muligheder for fagfaglig læring med fokus på nærvær, sansning og kropslig refleksion.


Vigtigt omkring udstyr

UngAalborg står for materialer osv.

Forventninger/krav til skolen

 • Klassens lærer deltager som udgangspunkt på lige fod med eleverne i undervisningen. Læreren går foran, er rollemodel og skaber det gode eksempel.

 

Relevante oplysninger

Undervisningen foregår på Blok X i Karolinelund. Blok X Karolinelundsvej 40 9000 Aalborg www.blokx.dk


Appetizer til eleverne

Gem computeren væk og gå på gulvet! På Drama, Krop og Udtryk arbejder vi med hele kroppen i forhold til det fag, tema eller problematik, vi fordyber os i. Vi bruger vores sanser, vores umiddelbare indtryk til at lære, reflektere, analyser og udtrykke om det givne tema/teksten.


Formål

 • Eleverne skal i faget drama udvikle kompetencer og lyst til at bruge drama som udtryksmiddel. Eleverne skal fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.
 • Eleverne skal gennem praksis udvikle deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder.
 • I drama skal eleverne udvikle deres forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer.

Færdighedsmål

 • At kunne tage imod instruktion
 • At kunne indgå i en scenisk produktion
 • At kunne arbejde målrettet med tekst og karakter
 • Eleven har viden om figur, rum, tid og forløb

Vidensmål

 • At kende forskellige teatergenrer og perioder
 • At kende til arbejdsområderne og processen omkring en teaterproduktion
 • At kende teatrets virkemidler

Kompetencemål

 • At kunne indgå i et scenisk fællesskab.
 • At kunne arbejde med sig selv i forbindelse med karakterarbejde
 • At kunne reflektere kreativt
 • At kunne være nærværende
 • Forståelse for kropssprog og stemmeføring

Kontakt underviser

Booke dig ind på Drama og teater 2023/24. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.
Kontakt UngAalborg på 93 52 09 00.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

 • Start med at kontakte underviseren.
 • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
 • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.