Tilmeld Dramahold på KUL

Holdnummer 0601

Max 25 tilmeldinger

Sted KUL Nordkraft

Tid 5/9 2018 – 25/4 2019 kl. 18.00 – 21.00 på KUL Nordkraft.

Underviser: Charlotte Prip

Tilmeldingsfrist: 24. Apr 2019 22:00

Startdato

Slutdato

Alder fra 13år til 26år

Pris Deltagelse er gratis

Tilmeld