TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | For at blive e-sports spiller kræver det mere end bare at kunne lide at spille et spil. Eleven vil blive præsenteret for redskaber de kan bruge til at blive dygtigere i spillet, som også kan anvendes til at blive dygtigere i skolen. Disse redskaber er f.eks. vigtigheden af at samarbejde på et hold, at være opmærksom på sin adfærd og at kunne reflektere over sig selv for at blive dygtigere.

 • Max 10 elever pr. forløb.
 • Undervisningen foregår på Station10 i Nørresundby.
 • Forløb kan være heldags eller temauge.

eSport

Udviklingen inden for gaming, esport og det at dyrke gaming som en elite-sport er blevet en realitet  og man kan gøre karriere inde for området – på mange forskellige måder. Unge mennesker møder nye udfordringer og gør sig nye bekendtskaber gennem denne verden, hvilket giver de fleste unikke chancer i deres liv. Nogle bliver så dygtige til enkelte spil at de kan leve af det dyrke deres hobby, andre skaber forretninger der udnytter denne udvikling. Faget skal give et indblik i esportsscenen i Danmark (samt udland) og hvad det kræver for at udøve denne sportsgren på eliteniveau.

Undervisning foregår på Station10 i Nørresundby.
Max antal elever: 10.
Forløbet kan være heldag eller temauger. 
Kontakt koordinator for at arrangere timerne.

Formål

Formålet med undervisningen er at eleverne skal præsenteres for nogle redskaber de kan bruge i deres arbejde med spillet, for at blive dygtigere. Disse redskaber er anvendelige i dagligdagen i skolen og hvor end de ellers møder udfordringer der kræver man skal dygtiggøre sig. Der vil være et fokus på vigtigheden ved at kunne fungere på et hold, det at være opmærksom på sin adfærd og at have det rigtige tankesæt for at kunne komme langt inden for området.

Undervisningen kommer til at involvere eleverne i de forskellige emner, men også praktisk i selve spillet. Her til, vil der blive brugt en undervisningsstil der opfordrer til at forholde sig kritisk til den strategiske del af spillet og der vil blive taget udgangspunkt i praktiske eksempler fra spillet samt problemstillinger der fra.

Færdighedsmål

 • Færdigheder i at bruge sin viden omkring spillets udvikling til at tage strategiske beslutninger forinden spillets start og under spillets gang.
 • Færdigheder i at kommunikere med sit hold på en konstruktiv og tilstrækkelig måde.
 • Færdigheder i at bruge spillets elementer til at stå stærkere under kampen.
 • Færdigheder i individuelle dele af spillet, således det personlige niveau stiger.
 • Færdigheder i at anvende sin spilforståelse til at tage beslutninger for- og med sit hold under en kamp (in-game leading).
 • Færdigheder i at opsamle viden omkring din modstanders beslutninger, således dette kan benyttes i spillet.

Vidensmål

 • Viden om spillets funktioner (mechanics) og hvor vigtigt dette er for at mestre sine færdigheder i spillet.
 • Viden om hold-delen og rollefordelingen i det valgte spil.
 • Viden om vigtigheden af adfærd online.
 • Viden om den strategiske del af spillet.
 • Viden om de krav der stilles til en personligt hvis man ønsker at dyrke spillet som en sport.

Kompetencemål

 • Kompetencer til at strukturere sin egen træning og spillestil så der er mulighed for at udvikle sit niveau.
 • Kompetencer til at spille tilstrækkeligt sammen med et hold og bidrage mest muligt.
 • Kompetencer til at reflektere over sin adfærd og hvilken betydning denne kan have.
 • Kompetencer til at udvikle egne tricks og metoder hvorpå man kan udmanøvrer sin modstander.

Kontakt

Kontakt

Christian Skriver Kragegaard
christian@ungaalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 10