Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede ordblinde elever på at gå til eksamen, men som også sigter bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Med udgangspunkt i æstetiske læringsprocesser, drama og improvisation arbejdes der med at undersøge elevernes topstyrker og finde personlige strategier til at håndtere de problemstillinger, som er relevante for dem individuelt.

Med samme udgangspunkt arbejder vi med præsentationsteknik. Vi arbejder med, hvordan man strukturerer og visuelt kan understøtte en præsentation samt med teknikker til at håndtere sin nervøsitet, bruge sit kropssprog aktivt og improvisere under fremlæggelsen.

Undervejs i forløbet benytter vi læse- og skrivestøtteprogrammer for at sikre, at eleven har et grundlag for at bruge redskaberne kompenserende og kvalificerende. Vi kommer også omkring brugen af redskaberne til eksamen.

Vigtigt omkring udstyr

 • UngAalborg står som udgangspunkt for materialer
 • Eleven skal have sine devices/hjælpemidler  klar til brug

Forventninger/krav til skolen

 • Hvis undervisningen foregår på skolen, stiller skolen et almindeligt klasselokale til rådighed med adgang til computer, whiteboard og lyd.
 • Alternativt kan undervisningen foregå på Blok X i Karolinelund.

Relevante oplysninger

 • Forløbet er rammesat til 30 timer.
 • Timerne kan afvikles som en temauge eller temadage.
 • Vær opmærksom på at rette henvendelse i god tid, da det er nødvendigt at koordinere flere forskellige underviseres bidrag.

Appetizer til eleverne

Her skriver du en fængende tekst målrettet eleverne.


Formål

 • Eleverne skal udvikle faglige og personlige strategier samt færdigheder i formidling, der kan sættes i spil i forhold til de udfordringer, der følger af deres ordblindhed, og som de møder til eksamen.
 • Elevernes udvikler strategier ved at behandle temaerne karakterstyrker, personlige strategier, præsentationsteknik samt en række fagligt understøttende IT-baserede strategier. Dette i en vekselvirkning mellem æstetiske læreprocesser med kroppen i centrum og anvendelse af IT-redskaber.
 • Eleverne får mulighed for at skabe sig selv en platform, hvor udfordringer forbundet med deres ordblindhed kan håndteres på en måde, så de ikke står i vejen for elevens frie udfoldelse af muligheder i eget liv generelt og til eksamen specifikt.

Kompetence-, færdigheds-, og vidensmål

Vi underviser inden for kompetenceområderne strategier og præsentationsteknik. De dertilhørende to overordnede kompetencemål er, at:

 • eleven kender sine styrker og udfordringer og har relevante strategier til håndtering heraf.
 • eleven kan formulere sig klart og tydeligt og benytte sig af et aktivt kropssprog under formidling af et selvvalgt emne.

En uddybende beskrivelse af fagets færdigheds- og vidensmål findes i valgfagsbeskrivelsen. Her findes i øvrigt også en uddybende beskrivelse af principperne i fagets læseplan.

Kontakt

Hvis du vil booke dig ind på Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

I samme kategori

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser, der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem følelser, tanker, krop og adfærd, herunder temaer som kreativitet, fællesskab, motivation, robusthed og kropslighed.

Sangskrivning 2022/23

Sangskrivning 2022/23

Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi bruger lydproduktionprogrammet GarageBand til at producere musikken til vores sangtekst.

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik handler om, hvordan vi bliver bedre til at stå over for andre, når vi skal præsentere et stykke arbejde, et projekt eller andet. Det handler om bevidstheden om, hvilke mekanismer, der går igang kropsligt, når vi står foran andre og kan mærke, hvordan vi kropsligt og mentalt kan blive udfordret.

Programmering i Unity3D 2022/23

Programmering i Unity3D 2022/23

På dette hold vil eleverne komme til at arbejde med programmering i Unity3D – et professionelt værktøj til spiludvikling.

Pige friluftsliv 2022/23

Pige friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Pige friluftsliv som temadag/forløb med fokus på relationerne og det sociale fællesskab i pigegruppen, gennem UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter.
Friluftsskolens aktiviteter består af klatring, lejrliv, vandring og forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Musik og teater 2022/23

Musik og teater 2022/23

Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Til sidst i forløbet opfører vi en forestilling.

Kunst og Streetart 2022/23

Kunst og Streetart 2022/23

Her får eleverne mulighed for at dyrke deres indre kunstner, når vi gennem forskellige teknikker arbejder med kunsten. I fællesskab hjælper vi hinanden og arbejder kreativt med både klassisk blyantstegning, akryl på lærred, collage og streetart.

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi, at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de fagfaglige fag i folkeskolen.

Friluftsliv 2022/23

Friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Food Maker 2022/23

Food Maker 2022/23

I dette forløb får eleverne mulighed for at lære, hvordan de skaber bedre måltidsvaner for sig selv eller vennerne?

Filmproduktion 2022/23

Filmproduktion 2022/23

Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt perspektiv.

Digital tegning 2022/23

Digital tegning 2022/23

Eleverne får kendskab til at arbejde med programmet Procreate, hvor vi sammen gennemgår forskellige tegneteknikker. Teknikker og metoder som gør sig gældende, når vi tegner digitalt på IPad eller Tablet. Eleverne får mulighed for at lave deres egen plakat, som kan udstilles på skolerne.

Cross & MX Workshop 2022-23

Cross & MX Workshop 2022-23

Her kan eleverne prøve kræfter med en spændende og fysisk og mentalt udfordrende motorsport. Helt uden forudsætninger, lærer eleverne, hvordan man kører motocross (MX).

Bæredygtigt design 2022/23

Bæredygtigt design 2022/23

Her får eleverne mulighed for at afprøve forskellige designteknikker inden for bæredygtighed. Vi arbejder med forskellige designteknikker og metoder, der sikrer et stærkt og gennemarbejdet design.

eSport 2022/23

eSport 2022/23

Esport handler ikke kun om at spille computerspil. Det handler også om at lære at arbejde sammen, lægge strategier og reflektere over egne evner…