TEMADAG / VALGFAG | Elektronisk musik er for dig der gerne vil lære de grundlæggende musikalske principper i at komponere og producere elektronisk musik. 

I valgfaget skal eleverne lære de grundlæggende musikalske principper i at komponere og producere musik i det valgte program. De får indføring i helt simple metoder til at skabe et individuelt nummer med deres eget musikalske udtryk. Eleven skal tilegne sig denne læring ved at få tavleundervisning og derefter få opgaver, hvor de skal prøve kræfter med de underviste metoder. Eleverne vil komme til at komponere simple musikstykker og producere dem. Til sidst skal eleverne, på baggrund af undervisningsgangene lave et musiknummer med udgangspunkt i udvalgte musikalske komponerede stykker som underviser laver.

Vigtigt omkring udstyr

Undervisningen kræver at eleverne selv kan medbringe computere eller at skolen kan stille PCer/chromebooks til eleverne. 
Der er også mulighed for at lade undervisningen foregå nede ved UngAalborgs lokaler på Station10 (Stationsvej 10, Nørresundby) hvor der er udstyr tilgængelig.

Forventninger & krav til skolen

 • Det forventes, at der kan stilles et lokale til rådighed med mulighed for brug af projektor og internetforbindelse.
 • Ung Aalborg stiller med 1 underviser pr. hold.
 • Elever skal medbringe høretelefoner.

Ønskes der yderligere information eller svar på spørgsmål, skal I/du være velkomne til at kontakte os (se kontaktoplysninger i bunden af siden).

Formål

 • Eleverne skal lære de grundlæggende musikalske principper i at komponere og producere elektronisk musik
 • At eleverne tilegner sig færdigheder indenfor komposition og produktion af elektronisk musik
 • At eleverne får viden omkring de forskellige dele indenfor komposition og produktion af elektronisk musik

Færdighedsmål

 • At få forståelse af grundlæggende musikalsk principper for at kunne forstå opsætningen af melodier.
 • Få forståelse for simple kompositoriske metoder til brug af egne kompositioner
 • Få en grundforståelse af produktionens metoder
 • Eleven skal kunne udvikle sit musikalske potentiale
 • Eleven skal kunne udvikle sin kreativitet i arbejdet med individuelle kompositioner
 • Eleven skal kunne udvikle sig selvstændigt i arbejdet med individuelle opgaver og personligt musikalsk udtryk

Vidensmål

 • Viden om taktarter for at forstå programmets struktur
 • Viden om tyrme for at kunne lave simple melodier
 • Viden om opbygning af kompositioner
 • Viden om instrumenter og instrument sammensætning
 • Viden om EQ (Equalization)
 • Viden om Rumklang
 • Viden om instrument balance
 • Viden om simpel melodi, struktur og form
 • Viden om udfoldelse og kreativ kunden
 • Viden om selvstændighed
 • Viden om konstruktiv kritikhåndtering

Kompetencemål

 • Eleven lærer at komponere og producere simple arrangementer i det valgte program
 • Opnå grundlæggende forståelse for det valgte program, så eleven kan udfolde sig kreativt inden for dets rammer
 • At kunne videreudvikle elevens musikalske potentiale og udfoldelse
 • At kunne give konstruktiv kritik
 • At kunne tage imod konstruktiv kritik og brug den til et videre arbejde

Kontakt

[Christian]