Dette er et af UngAalborgs fritidsvalgfag for elever i 7. – 10. klasse. Du kan kun tilmelde dig holdet efter forudgående aftale med din skole. 

I dag er det ikke unaturligt at have en drøm om at blive professionel computerspiller frem for fodboldspiller. For at blive eSportsspiller kræver det meget mere end bare at spille et spil i lang tid.

Eleven vil blive præsenteret for redskaber, der kan bruges til at blive dygtigere i spillet, som også kan anvendes til at blive dygtigere i skolen. Disse redskaber er f.eks. vigtigheden af at samarbejde på et hold, at være opmærksom på sin adfærd og at kunne reflektere over sig selv for at blive dygtigere.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne skal præsenteres for nogle redskaber, de kan bruge i deres arbejde med spillet for at blive dygtigere. Disse redskaber er anvendelige i dagligdagen i skolen, og hvor de ellers møder udfordringer, der kræver, man skal dygtiggøre sig.

Der vil være et fokus på vigtigheden ved at kunne fungere på et hold, det at være opmærksom på sin adfærd og at have det rigtige tankesæt for at kunne komme langt inden for området. Undervisningen kommer til at involvere eleverne i de forskellige emner men også praktisk i selve spillet. Hertil vil der blive brugt en undervisningsstil, der opfordrer til at forholde sig kritisk til den strategiske del af spillet, og der vil blive taget udgangspunkt i praktiske eksempler fra spillet samt problemstillinger derfra.

Færdighedsmål

 • Færdigheder i at bruge sin viden omkring spillets udvikling til at tage strategiske beslutninger forinden spillets start og under spillets gang.
 • Færdigheder i at kommunikere med sit hold på en konstruktiv og tilstrækkelig måde.
 • Færdigheder i at bruge spillets elementer til at stå stærkere under kampen.
 • Færdigheder i individuelle dele af spillet således det personlige niveau stiger.
 • Færdigheder i at anvende sin spilforståelse til at tage beslutninger for – og med – sit hold under en kamp (in-game leading).
 • Færdigheder i at opsamle viden omkring din modstanders beslutninger, således dette kan benyttes i spillet.

Vidensmål

 • Viden om spillets mekanikker og hvor vigtigt dette er for at mestre sine færdigheder i spillet.
 • Viden om holddelen og rollefordelingen i det valgte spil
 • Viden om vigtigheden af adfærd online.
 • Viden om den strategiske del af spillet.
 • Viden om de krav der stilles til en personligt, hvis man ønsker at dyrke spillet som en sport.

Kompetencemål

 • Kompetencer til at strukturere sin egen træning og spillestil så der er mulighed for at udvikle sit niveau.
 • Kompetencer til at spille tilstrækkeligt sammen med et hold og bidrage mest muligt.
 • Kompetencer til at reflektere over sin adfærd og hvilken betydning denne kan have.
 • Kompetencer til at udvikle egne tricks og metoder hvorpå man kan udmanøvrere sin modstander.

Kontakt

Christian Skriver Kragegaard

csk@ungaucnet.dk – Mobil: +45 93 52 09 10

Tilmeld eSport på Station10 (Fritidsvalgfag)

ALDER
Du skal være fyldt 12 år. Desuden skal du gå i 6., 7., 8., 9. eller 10. klasse.

Holdnummer 0303

Max 10 tilmeldinger

Sted Stationen

Tid Opstart: Torsdag den 27. august 2020 kl. 17.00

Undervisning: Torsdage kl. 17.00 – 19.00 (i alt 30 timer)

Sted: Station10, Stationsvej 10, 9400 Nørresundby

Tilmeldingsfrist: torsdag 20. aug 2020 kl. 23:59

Pris Deltagelse er gratis

Tilmeld