eSport 2022/23

Esport handler ikke kun om at spille computerspil. Det handler også om at lære at arbejde sammen, lægge strategier og reflektere over egne evner...

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

…ved at lære kompetencerne vil eleverne opdage, at de har nemmere ved at forbedre sig i spillet, men også i andre sammenhænge i livet. Eleverne kommer til at arbejde med at lægge strategier, samarbejde på hold, reflektere over egne præstationer og at være opmærksom på sin adfærd online.

Rent praktisk er der ikke koblet ét bestemt spil til undervisningen og undervisningen kan også variere mellem flere forskellige spil.

Forventninger/krav til skolen

 • Max 10 elever.
 • Undervisningen foregår på Stationen i Nørresundby.
 • Eleverne skal være forberedt på, at det ikke kun handler om at spille computerspil, men at der også skal laves opgaver uden computer.

Relevante oplysninger

Forløbet kan bygges op af en hel uge (30 timer) eller kan laves på 6 dage over 5 uger.


Appetizer til eleverne

Esport handler ikke kun om at spille computerspil. Det handler også om at lære at arbejde sammen, lægge strategier og reflektere over egne evner. Ved at lære disse kompetencer, vil du opdage, at du har nemmere ved at forbedre dig i spillet, men også i andre sammenhænge i dit liv.


Formål

Udviklingen inden for at dyrke gaming som en elitesport er blevet en realitet og man kan gøre karriere inde for området – på mange forskellige måder. Unge mennesker møder nye udfordringer og fællesskaber gennem denne verden. Nogle bliver så dygtige til enkelte spil at de kan leve af det dyrke det professionelt – andre skaber forretninger der udnytter denne udvikling.

Formålet med undervisningen er at eleverne skal præsenteres for nogle redskaber de kan bruge i deres arbejde med spillet, for at blive dygtigere. Disse redskaber er anvendelige i dagligdagen i skolen og hvor end de ellers møder udfordringer der kræver man skal dygtiggøre sig. Der vil være et fokus på vigtigheden ved at kunne fungere på et hold, det at være opmærksom på sin adfærd og at have det rigtige tankesæt for at kunne komme langt inden for området.

Undervisningen kommer til at involvere eleverne i de forskellige emner, men også praktisk i selve spillet. Her til, vil der blive brugt en undervisningsstil der opfordrer til at forholde sig kritisk til den strategiske del af spillet og der vil blive taget udgangspunkt i praktiske eksempler fra spillet samt problemstillinger der fra.

Færdighedsmål

 • Færdigheder i at bruge sin viden omkring spillets udvikling til at tage strategiske beslutninger forinden spillets start og under spillets gang.
 • Færdigheder i at kommunikere med sit hold på en konstruktiv og tilstrækkelig måde.
 • Færdigheder i at bruge spillets elementer til at stå stærkere under kampen.
 • Færdigheder i individuelle dele af spillet, således det personlige niveau stiger.
 • Færdigheder i at anvende sin spilforståelse til at tage beslutninger for- og med sit hold under en kamp (in-game leading).
 • Færdigheder i at opsamle viden omkring din modstanders beslutninger, således dette kan benyttes i spillet.

Vidensmål

 • Viden om spillets “mechanics” og hvor vigtigt dette er for at mestre sine færdigheder i spillet.
 • Viden om hold-delen og rollefordelingen i det valgte spil.
 • Viden om vigtigheden af adfærd online.
 • Viden om den strategiske del af spillet.
 • Viden om de krav der stilles til en personligt hvis man ønsker at dyrke spillet som en sport.

Kompetencemål

 • Kompetencer til at strukturere sin egen træning og spillestil så der er mulighed for at udvikle sit niveau.
 • Kompetencer til at spille tilstrækkeligt sammen med et hold og bidrage mest muligt.
 • Kompetencer til at reflektere over sin adfærd og hvilken betydning denne kan have.
 • Kompetencer til at udvikle egne tricks og metoder hvorpå man kan udmanøvrer sin modstander.

Kontakt

Hvis du vil booke dig ind på eSport 2022/23

I samme kategori

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser, der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem følelser, tanker, krop og adfærd, herunder temaer som kreativitet, fællesskab, motivation, robusthed og kropslighed.

Sangskrivning 2022/23

Sangskrivning 2022/23

Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi bruger lydproduktionprogrammet GarageBand til at producere musikken til vores sangtekst.

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede ordblinde elever på at gå til eksamen, men som også sigter bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen.

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik handler om, hvordan vi bliver bedre til at stå over for andre, når vi skal præsentere et stykke arbejde, et projekt eller andet. Det handler om bevidstheden om, hvilke mekanismer, der går igang kropsligt, når vi står foran andre og kan mærke, hvordan vi kropsligt og mentalt kan blive udfordret.

Programmering i Unity3D 2022/23

Programmering i Unity3D 2022/23

På dette hold vil eleverne komme til at arbejde med programmering i Unity3D – et professionelt værktøj til spiludvikling.

Pige friluftsliv 2022/23

Pige friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Pige friluftsliv som temadag/forløb med fokus på relationerne og det sociale fællesskab i pigegruppen, gennem UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter.
Friluftsskolens aktiviteter består af klatring, lejrliv, vandring og forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Musik og teater 2022/23

Musik og teater 2022/23

Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Til sidst i forløbet opfører vi en forestilling.

Sail Training på skibet LOA 2022/23

Sail Training på skibet LOA 2022/23

Valgfag 30 timer / Max være 20 elever + 2 lærer. UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

Kunst og Streetart 2022/23

Kunst og Streetart 2022/23

Her får eleverne mulighed for at dyrke deres indre kunstner, når vi gennem forskellige teknikker arbejder med kunsten. I fællesskab hjælper vi hinanden og arbejder kreativt med både klassisk blyantstegning, akryl på lærred, collage og streetart.

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi, at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de fagfaglige fag i folkeskolen.

Friluftsliv 2022/23

Friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Food Maker 2022/23

Food Maker 2022/23

I dette forløb får eleverne mulighed for at lære, hvordan de skaber bedre måltidsvaner for sig selv eller vennerne?

Filmproduktion 2022/23

Filmproduktion 2022/23

Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt perspektiv.

Drama som valgfag 2022/23

Drama som valgfag 2022/23

På drama som valgfag udfolder vi kreativiteten gennem krop og leg. Vi arbejder med udtryksformer, teatrets virkemidler, karakterer og ikke mindst modet til at stå på en scene i et kunstnerisk udtryk.

Digital tegning 2022/23

Digital tegning 2022/23

Eleverne får kendskab til at arbejde med programmet Procreate, hvor vi sammen gennemgår forskellige tegneteknikker. Teknikker og metoder som gør sig gældende, når vi tegner digitalt på IPad eller Tablet. Eleverne får mulighed for at lave deres egen plakat, som kan udstilles på skolerne.

Cross & MX Workshop 2022-23

Cross & MX Workshop 2022-23

Her kan eleverne prøve kræfter med en spændende og fysisk og mentalt udfordrende motorsport. Helt uden forudsætninger, lærer eleverne, hvordan man kører motocross (MX).

Bæredygtigt design 2022/23

Bæredygtigt design 2022/23

Her får eleverne mulighed for at afprøve forskellige designteknikker inden for bæredygtighed. Vi arbejder med forskellige designteknikker og metoder, der sikrer et stærkt og gennemarbejdet design.

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk et et af de mest talte sprog i verden og modersmålet i 21 lande. Kendskab til spansk sprog og kultur giver eleverne globalt udsyn og interkulturel forståelse.