Evalueringsrapporter | UngAalborg / Aalborg Ungdomsskole
Vælg en side
Evalueringsrapport for UngAalborgs praksis.

Evalueringen tager udgangspunkt i forskellige metodiske tilgange, alt efter hvilket form evalueringsgruppen har fundet passende i forhold til evalueringsemnet. Overvejelser omkring tilpasning til arbejdsmæssige ressourcer, og muligheden for realisering af det metodiske grundlag har fundet sted.

Rapporterne bygger på både en kvantitativ og kvalitativ tilgang. Kvalitativ i form af enkeltinterviews, fokusgruppeinterviews, og spørgeskemaer. Kvantitativt i form af indsamling af tal og statistik.

Corona | Restriktioner

Kære alle medarbejdere i UngAalborg
Det er desværre igen en alvorlig dag i dag. Vi har siden foråret kæmpet med Corona, og nu har smitten desværre igen så hårdt fat, at en skærpelse af restriktionerne også er nået vores område. Restriktionerne omfatter ALLE ungdomsskoleaktiviteter og gældende indtil der sker ændringer. Der gælder særlige regler for unge med særlige behov.

Læs her hvordan vi alle skal forholde os for nu i 2021