Evalueringsrapport for UngAalborgs praksis.

Evalueringen tager udgangspunkt i forskellige metodiske tilgange, alt efter hvilket form evalueringsgruppen har fundet passende i forhold til evalueringsemnet. Overvejelser omkring tilpasning til arbejdsmæssige ressourcer, og muligheden for realisering af det metodiske grundlag har fundet sted.

Rapporterne bygger på både en kvantitativ og kvalitativ tilgang. Kvalitativ i form af enkeltinterviews, fokusgruppeinterviews, og spørgeskemaer. Kvantitativt i form af indsamling af tal og statistik.