COVID-19
Evalueringsrapporter | UngAalborg / Aalborg Ungdomsskole
Evalueringsrapport for UngAalborgs praksis.

Evalueringen tager udgangspunkt i forskellige metodiske tilgange, alt efter hvilket form evalueringsgruppen har fundet passende i forhold til evalueringsemnet. Overvejelser omkring tilpasning til arbejdsmæssige ressourcer, og muligheden for realisering af det metodiske grundlag har fundet sted.

Rapporterne bygger på både en kvantitativ og kvalitativ tilgang. Kvalitativ i form af enkeltinterviews, fokusgruppeinterviews, og spørgeskemaer. Kvantitativt i form af indsamling af tal og statistik.

Corona | Restriktioner fra fredag d. 11. december 2020, kl. 16.00

Kære alle medarbejdere i UngAalborg
Det er desværre igen en alvorlig dag i dag. Vi har siden foråret kæmpet med Corona, og nu har smitten desværre igen så hårdt fat, at en skærpelse af restriktionerne også er nået vores område. Restriktionerne omfatter ALLE ungdomsskoleaktiviteter (se undtagelser her) og er gældende fra i dag fredag d. 11. december kl. 16:00 til den 17. januar 2021.

Læs her hvordan vi alle skal forholde os til den 3. januar 2021