Film & Medier 2023/24

MediaLab på Stationen tilbyder en række forskellige film- og medietilbud, som i samarbejde med skolen kan skræddersyes, så det passer til den enkelte klasses ønsker og interesser. Det kan både fungere som temadag, valgfag og/eller understøttende undervisning.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:
Dansk Drama Historie Medier Samfundsfag Sprogfag

En verden fuld af medier – Skab din egen fortælling

TEMADAG / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE

MediaLab på Stationen tilbyder en række forskellige film- og medietilbud, som i samarbejde med skolen kan skræddersyes, så det passer til den enkelte klasses ønsker og interesser. Det kan både fungere som temadag, valgfag og/eller understøttende undervisning.

Eksempler på fokusområder

 • Filmproduktion – Alt fra den gode fortælling til færdig film
 • Kortfilm, dokumentar, reklamefilm, animation og stopmotion, musikvideo osv.
 • Digital medieproduktion
 • Grafisk design
 • Sociale Medier (indhold og kommunikation)
 • Podcast
 • Udvikling af hjemmesider
 • Markedsføringskampagner

Eleverne skal gennem arbejde med egenproduktion og aktuelle film- og medieproduktioner opnå indsigt i formidling både som producent, bruger og deltager. Gennem arbejde med film og medier skal eleverne opnå forståelse af tidssvarende mediers betydning i et kulturelt perspektiv med henblik på at styrke deres handlemuligheder i og uden for skolen.

I MediaLab kan eleverne lære gængse medier at kende som udtryksformer og kommunikationsmidler. Vi arbejder primært med film og medieproduktion og elevernes egne produktioner af enkle og multimodale medieudtryk er i centrum. I en løbende vekselvirkning mellem film- og medieproduktion og analytisk arbejde med egne medier, sociale medier og massemedier skal eleverne opnå forståelse af de centrale mediefaglige begreber,tendenser og værktøjer. Vi skræddersyer i samarbejde undervisningen til jeres behov, således at eleverne får dét ud af det, som der er mest interesse og behov for.

Vigtigt omkring udstyr

Stationen besidder en stor del teknisk udstyr, som der kan gøres brug af i forløbet. Det kan være et krav at de unge selv medbringer egne mobiltelefoner, men dette aftales nærmere ud fra jeres ønsker og forløbets fokusområde.

Forventninger/krav til skolen

 • Max. 12 elever pr. forløb – Med mindre samarbejdet muliggør andet.
 • Skolen kontakter koordinator for at afdække behov og elevernes interesse, derefter kan der aftales fokusområde og forløbslængde.

Relevante oplysninger

Vi holder et møde inden undervisningsstart, og taler om ønskerne til netop jeres klasse. Herefter udvikles forløbet og de praktiske detaljer omkring samarbejdet aftales.

 • Undervisning foregår som udgangspunkt på Stationen, i Nørresundby (med mindre andet aftales).
 • Skolen står selv for transport til og fra Stationen.

Appetizer til eleverne

I MediaLab arbejder og leger vi med forskellige former for film- og digitale medieproduktioner. Her er det dig der skal designe, instruere og producere. Du kan f. eks producere din egen kortfilm, udvikle en reklamekampagne, lave grafisk design, designe logoer og visuelle identiteter eller starte din egen podcast. Du kan få du hacks, tips og tricks til at steppe dit video-game op, udvikle din egen fiktive produktlinie eller redigere sjove og skøre film til sociale medier – Mulighederne er mange.


Kompetencemål

Målene vil variere alt efter forløbets fokusområde, men nedenstående er mulige kompetencemål:

 • Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer
 • Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv
 • Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner
 • Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv
 • At eleverne får nogle positive oplevelser der kan styrke deres kreative selvtillid og selvværd.
 • Eleverne opnår kreative færdigheder indenfor det valgte fokusområde, med specifikke medier, teknikker, programmer mm.
 • Eleverne opnår færdigheder inden for kreativ tænkning og problemløsning, som også kan bruges i andre fag.

Færdigheds- og vidensmål

Målene vil variere alt efter forløbets fokusområde, men nedenstående er mulige færdigheds- og vidensmål inden for film- og medieproduktion:

Filmproduktion

 • Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer
 • Eleven kan gennemføre en filmproduktions forløb i alle dens faser
 • Eleven har viden om faser og opgaver i en filmproduktions forløb

Filmdramaturgi

 • Eleven kan anvende filmdramaturgiske teknikker og modeller i filmiske fortællinger
 • Eleven har viden om filmdramaturgiske forløb og modeller

Filmiske virkemidler

 • Eleven kan anvende filmiske virkemidler til at producere personlige udtryk i film
 • Eleven har viden om anvendelse af filmiske virkemidler

Film i samspil

 • Eleven kan anvende egne film kommunikativt i samspil med andre medieudtryk
 • Eleven har viden om anvendelse af film i mediekontekster

Udstyrsbetjening

 • Eleven kan betjene tidssvarende teknisk udstyr og værktøjer til at optage, redigere og dele film
 • Eleven har viden om tidssvarende teknisk udstyr og software

Filmgenrer

 • Eleven kan identificere filmgenrer
 • Eleven har viden om filmgenrers karakteristika

Filmæstetik

 • Eleven kan vurdere virkemidlers æstetiske funktioner i film
 • Eleven har viden om filmiske virkemidler

Filmkomposition

 • Eleven kan analysere films dramaturgi og udtryk
 • Eleven har viden om filmdramaturgi

Filmkultur

 • Eleven kan vurdere film i et socialt og kulturelt perspektiv
 • Eleven har viden om films samfundsmæssige udvikling og indvirkning

Filmanalyse

 • Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv

Medieproduktion

Produktionsproces

 • Eleven kan gennemføre et produktionsforløb med udgangspunkt i eget design
 • Eleven har viden om kommunikationsforhold i designprocesser

Multimodale virkemidler

 • Eleven kan anvende multimodale virkemidler i medieudtryk
 • Eleven har viden om æstetiske formsprog og virkemidler i multimodale medieudtryk

Kommunikation

 • Eleven kan målrette mediekommunikation
 • Eleven har viden om intention og målgruppe for mediekommunikation

Medieadfærd

 • Eleven kan anvende medier i henhold til jura og etiske normer
 • Eleven har viden om jura og etiske normer ved anvendelse af medier

Udstyrsbetjening

 • Eleven kan betjene tidssvarende teknisk udstyr og værktøjer til at optage, redigere og dele medieproduktioner og digitale billeder
 • Eleven har viden om tidssvarende teknisk udstyr og software i forhold til medieproduktion og digitale billeder

Mediegenrer

 • Eleven kan identificere mediegenrer
 • Eleven har viden om genrer inden for trykte medier, sociale medier og massemedier

Medieæstetik

 • Eleven kan skelne mellem virkemidlers æstetiske funktioner i egne og andres produktioner
 • Eleven har viden om mediespecifikke virkemidlers æstetiske funktioner

Mediedesign

 • Eleven kan analysere medieproduktioners opbygning og udtryk
 • Eleven har viden om medieproduktioners opbygning

Mediekultur

 • Eleven kan vurdere betydningen af medier i sociale og kulturelle sammenhænge
 • Eleven har viden om mediers samfundsmæssige udvikling og betydning

Kontakt underviser

Booke dig ind på Film & Medier 2023/24. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

 • Start med at kontakte underviseren.
 • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
 • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.