TEMADAG: UngAalborg tilbyder undervisning i førstehjælp som temadag i én eller to dage i  ud-skolingen (7. – 10. klasse). Der tilbydes kursus i førstehjælp efter retningslinjerne fra Dansk Førstehjælpsråd. Undervisningen foregår på jeres skole, og UngAalborg medbringer det nødvendige udstyr til undervisningen. Der tilbydes 2 forskellige forløb, som begge udløser gyldigt førstehjælpsbevis til eleverne.

Forløb 1: Førstehjælp ved hjertestop (4 timer).

Forløb 2: Færdselsrelateret førstehjælp til unge knallertførere inkl. førstehjælp ved hjertestop (8 timer fordelt over 1 eller 2 dage).

Ydermere tilbydes der forløb, som tilpasses efter skolens ønsker (også for større elev-grupper). Disse forløb udløser ikke førstehjælpsbevis.
Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. 16 elever (dette er krav fra Dansk Førstehjælpsråd).

Formål

 • At fremme forståelsen for vigtigheden af at kunne yde førstehjælp
 • At eleverne bliver sikre i anvendelsen af den basale førstehjælp
 • At eleverne via aktiv læring får afprøvet forskellige førstehjælpssituationer
 • At eleverne får nogle positive fællesoplevelser.

Færdighedsmål

 • At handle rigtigt i forskellige situationer, hvor der skal ydes førstehjælp
 • Færdigheder i forhold til aktiv førstehjælp
 • Færdigheder i psykisk førstehjælp og betydningen af denne.

Vidensmål

 • Praktisk og teoretisk viden om førstehjælp og dennes anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • Viden om sikker hjerte-lunge-redning
 • Viden både praktisk og teoretisk i relation til førstehjælpen.

Kompetencemål

 • Eleven kan yde sikker førstehjælp, herunder sikker hjerte-lunge-redning
 • Eleven kan handle hurtigt og fornuftigt i situationer, hvor der skal ydes færstehjælp
 • Eleven evner at løse samarbejdsopgaver i en førstehjælpskontekst.

Forventninger/krav til skolen

Bemærk max. 16 elever pr. instruktør, for at der kan udstedes gyldigt førstehjælpsbe-vis.

Kontakt

Kontakt

Dianna Jensen
diannajensen10@gmail.com
Mobil: +45 31 99 00 67