Food Maker 2022/23

I dette forløb får eleverne mulighed for at lære, hvordan de skaber bedre måltidsvaner for sig selv eller vennerne?

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:

Vi vil udvikle, eksperimentere og udfolde os kreativt indenfor mad og måltidskulturen, og vi dyrker glæden ved mad og eksperimenterer i fællesskab, så vi håber, at vi sammen laver en masse fejl.

Forventninger til skolen

 • Skolerne står selv for transport af eleverne, hvis undervisningen skal være på Blok X.
 • Max 12 elever, hvis undervisningen foregår på Blok X og max 20 elever, hvis undervisningen foregår på skolen.
 • Skolen står selv for udgifterne til råvarer ved eks. udlån af købekort.

Appetizer til eleverne

Har du brug for at lære, hvordan du skaber bedre måltidsvaner for dig selv eller dine venner, i fællesskab med andre unge? Vil du udvikle, eksperimentere og udfolde dig kreativt indenfor mad og måltidskulturen så, har du muligheden her. Vi dyrker glæden ved mad og eksperimenterer i fællesskab, så vi håber, at vi sammen laver en masse fejl.


Formål

 • At skabe bedre måltidsvaner for unge.
 • At eleverne skaber og former i fællesskab uden andre forudsætninger end, at de er unge og gerne vil være med/deltage.
 • At eleverne arbejder ud fra en tilgang, hvor det er okay at fejle “ Yes, jeg har lavet en fejl”.
 • At eleverne bliver præsenteret for nye og alternative tilgange til mad.
 • At eleverne arbejder ud fra et mere positivt sundhedsbegreb.

Færdighedsmål

 • At eleverne bliver mere bevidste om: sundhed, måltidsvaner og ernæring.
 • At eleverne kan påvirke sine egne levevilkår og skabe en forandring.
 • At eleverne kan skabe måltider selv, men i MAKER kulturen bruger vi “ at gøre det sammen”. Sammen skaber vi mere og lære af og med hinanden.

Vidensmål

 • Viden om Food Maker  konceptet.
 • Viden om ernæring, sund kost og et bredere og mere positivt sundhedsbegreb.

Kompetencemål

 • Eleverne får kompetencer i forhold til arbejde i en kreativ proces og forståelsen af fælles madglæde .

Kontakt underviser

Booke dig ind på Food Maker 2022/23. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

 • Start med at kontakte underviseren.
 • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
 • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.