UngAalborg

= Ungdomsskolen I Aalborg Kommune

 

 • UngAalborg er Danmarks største ungdomsskole
 • For alle Aalborg Kommunes ca. 16.000
 • Alder: Man skal være 13 år eller gå i 7. klasse. 19 år – enkelte tilbud op til 25 år.
 • 32 ungdomsklubber i hele kommunen
 • 3 kulturhuse: Mediehuset Station10, Urban Street Art på Street Station og Blok X i Karolinelund.
 • 4 aktivitetshuse: Aalborg og Hals Vandcenter, Skatehallen i Vejgaard og Crossbanen i Hvorup.
 • 100-vis af hold- og fritidstilbud som bliver oprettet gennem hele året.
 • Vi har den eneste knallertkøreskole i kommunen.
 • Langt den største del af alle vores tilbud, er gratis.
 • Ud over alle vores fritidstilbud (herover), understøtter UngAalborg også skolerne med fx valgfag, læringsforløb og temadage.

Forældreaccept til vandaktiviteter

Med en underskrevet forældreaccept tillader du, at dit barn må deltage i vandaktiviteter i Aalborg Ungdomsskole. Samtidig bekræfter du blandt andet også at dit barn kan svømme og ikke har sygdomme der kan medføre bevidsthedstab (f.eks. epilepsi).

Accepten skal underskrives og medbringes til aktiviteten før dit barn kan deltage i vand-aktiviteter.

Hold- og fritidstilbud

UngAalborg udbyder ca. 250 fritidshold hvert år, som vi løbende opretter.

Et fritidshold kan have meget forskelligt indhold, alt efter hvad jeres børn efterspørger. Få inspiration og overblik over fritidshold herunder:

 • Kreative/Håndværksmæssige fag
 • Boglige fag (sprog, ekstra hjælp til skolearbejde osv.)
 • Bevægelse/Sport/Friluftsliv
 • Sociale arrangementer
 • Musik/Sang
 • Samfund/Politik/Kultur
 • IT/Medier/Spil/Film
 • Personlig udvikling

Gennem hele skoleåret tilbyder UngAalborg fritidstilbud, projekter, events og hold.

UngAalborgs tilbud udbydes løbende gennem hele året som annonceres gennem kontaktpersoner, sociale medier, hjemmeside og elev-elev kontakt.

Kontaktlærere på alle skoler

På hver skole har UngAalborg en kontaktlærer. Kontaktlæreren har et selvstændigt budget for aktiviteter i fritiden på jeres skole og har et tæt samarbejde med den lokale ungdomsklub – og sit lokale netværk med andre kontaktlærere og klubber. Det er de unge, der sætter grænser for, hvad de har lyst til.  I UngAalborg plejer vi at sige, at vi kan det, de unge vil.

Ungaalborg har fra i år overtaget opgaven med elevrådene for at få en sammenhængskraft mellem elevrådene og Aalborg kommunes ungebyråd, der har et godt samarbejde med byrådet.

Læs mere om vores mange aktiviteter her på siden under Hold og Tilmelding eller kontakt jeres lokale kontaktlærer for mere information. De kan også fortælle om de mange centrale tilbud vi har i UngAalborg og husk, at næsten alle vores aktiviteter er gratis.

Vi kan det, de unge vil

UngAalborg kan organisere det meste –  og ret hurtigt. Efterspørger dit barn fx at kunne gå til dramaundervisning, kinesisk eller andet, kan ungdomsskolen undersøge muligheden samt organisere og facilitere alt det praktiske – finde egnet underviser, sted, tid og hvordan – gratis.

Hvis alt falder på plads og vi kan finde en kvalificeret underviser, kan et hold i princippet starte allerede en uge efter. Alt efter aktiviteten, kræver det at 8-12 unge melder sig på holdet.

Samarbejdspartnere

UngAalborg samarbejder også med alle skoler i Aalborg Kommune og tilbyder blandt andet anderledes valgfag til elever i 7. – 10. klasserne.

Vi samarbejder også med skolerne

UngAalborg udbyder fx også valgfag, lærerkurser og temadage i samarbejde med skolerne. Se mere på www.ungaalborg.dk/skoler

Også mulighed for hjælp til at indhente det forsømte

Enkelte fag til folkeskolens afgangsprøve for at komme videre med dine uddannelsesplaner, har du her muligheden for at indhente det forsømte. Vi tilbyder dig undervisning i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi. Undervisningen foregår på UngAUC i Enggårdsgade i Aalborg.

Kontakt UngAUC hvis du har spørgsmål. www.ungauc.dk.

Brugerbetaling

Næsten alle vore hold er gratis. Enkelte gange kan der dog forekomme brugerbetaling. Det kan være rejseaktiviteter som skiture eller knallertundervisning. Der vil også være særlige events, hvor der fx opkræves entré. Klubmedlemskaberne vil også koste et mindre beløb. Fælles for betalingen er, at vi holder beløbene på et minimum.

TIlmelder man sig en aktivitet med brugerbetaling, vil beløbet blive opkrævet ved tilmelding.  Tilmeldingen er herefter bindende, og pengene refunderes ikke! Det vil fremgå tydeligt, hvis der er betaling forbundet med et hold.

Brug kontaktpersonen

Vi har kontaktpersoner på alle 38 skoler med overbygning. UngAalborgs fantastiske kontaktpersoner er ansat til at informere, hjælpe og sætte i gang. De tager gerne imod spørgsmål og kan guide jer gennem UngAalborgs mange tilbud.

Både de unge og forældrene er altid velkomne til at kontakte UngAalborgs kontaktperson herunder.

Kontakt og Spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte UngAalborg

Tlf. 93 52 09 00 (bedst mellem kl. 9.00 – 15.00)

E-mail info@ungaalborg.dk