UngAalborg

COVID 19

Ungdoms- og juniorklubberne i Aalborg Kommune

// 25. september 2020 //

Ungdomsskolernes klubaktiviteter er et pædagogisk fritidstilbud som en del af fritidsundervisningen og er med andre ord ikke et socialt arrangement. Derfor er klubberne i Aalborg Kommune fortsat åbne – naturligvis med fortsat fokus på afstand, god hoste- og nyseetikette og hygiejne. Det samme gælder fritidsundervisningen, som fortsat er fuldt genåbnet. 

Klubben er et godt sted for unge at lære, hvordan de kan og skal agere i forhold til Covid-19 uden for skolen. Klubbens personale er bevidste om, at de er vigtige rollemodeller. 

Forholdsregler
De generelle forholdsregler følges også i klubberne. 

Der gøres rent i klubberne hver dag. Imellem aktiviteter rengøres redskaber som bolde, billardkøer mm.

Disse adfærdsregler er ophængt og efterleves i klubberne. 

Ungdomsklubber (Åbner link i nyt vindue) 
Juniorsklubber (Åbner link i nyt vindue) 

Registrering
Alle unge der er til stede i klubberne bliver registreret, også selvom de bare lige kigger forbi og hilser på. 

Som udgangspunkt, er det pt. ikke muligt at besøge andre klubber end den, der hører til den unges skoledistrikt

Det tilstræbes at skabe lokale løsninger med udgangspunkt i de unges trivsel.

Ture og arrangementer
Der arrangeres ture og laves arrangementer, samtidig med, at der er fokus på forholdsreglerne. Det vil sige, at der ex. ikke arrangeres ture/udflugter med spisning eller overnatning.

Specifikt for Ungdomsklubberne

Ekstra åbning og bemanding
Eleverne er delt op i årgange og/eller grupper i klubben.  Der er løbende dialog med skolerne omkring dette.

Hvor der er brug for det, er der flere åbningsdage og ekstra bemanding på. 

Åbent i efterårsferien
I de klubber, hvor det er muligt, er der åbningsaftener i efterårsferien.

Der informeres om dette på sociale medier, primært facebook og instagram.

 

Ungdomsskolen i Aalborg Kommune

 • UngAalborg er Danmarks største ungdomsskole for alle Aalborg Kommunes ca. 16.000 unge.
 • Man skal være 13 år eller gå i 7. klasse til ca. 19 år. Enkelte tilbud gå op til 25 år.
 • 31 ungdomsklubber rundt om i hele kommunen og 6 af dem har integreret Juniorklub. 
 • 2 kulturhuse: Mediehuset Station10 og Blok X i Karolinelund.
 • 4 aktivitetshuse: Aalborg og Hals Vandcenter, Skatehallen i Vejgaard og Crossbanen i Hvorup.
 • Gennem hele skoleåret tilbyder UngAalborg 100-vis af hold- og fritidstilbud, projekter, events og hold til alle kommunens unge.
 • Vi har den eneste knallertkøreskole i kommunen.
 • Langt den største del af alle vores tilbud er gratis.
 • Ud over alle vores fritidstilbud, understøtter UngAalborg også skolerne med fx valgfag, aktiviteter, læringsforløb og temadage mm.
 • UngAUC – UngAalborg Uddannelsescenter er en del af UngAalborg.
 • UAX – UngAalborg 10 (tidligere 10. klasse) er en del af UngAalborg.
 • UngAalborg er med til Aktiv Sommer. 

Forældreaccept til vandaktiviteter

Med en underskrevet forældreaccept tillader du, at dit barn må deltage i vandaktiviteter i Aalborg Ungdomsskole. Samtidig bekræfter du blandt andet også at dit barn kan svømme og ikke har sygdomme der kan medføre bevidsthedstab (f.eks. epilepsi).

Accepten skal underskrives og medbringes til aktiviteten før dit barn kan deltage i vandaktiviteter.

Forældreaccept til Crossbanen i Hvorup

Alle deltagere skal være orienteret om sikkerhedstiltag fra instruktøren.

Er deltagerne under 18 år, er forældrene forpligtet på at være orientere sig om sikkerhedstiltaget. Der skal også foreligge en underskrevet forældreaccept ved aktivitetens start. Accepten skal printes, underskrives og afleveres den første dag inden undervisningen kan starte

Accepten skal underskrives og medbringes til aktiviteten før dit barn kan deltage i aktiviteter.

Find sikkerhedsinstruks og forældreaccept her:

Hold- og fritidstilbud

UngAalborg udbyder ca. 250 fritidshold hvert år, som vi løbende opretter.

UngAalborgs tilbud udbydes løbende gennem hele året som annonceres gennem kontaktpersoner, sociale medier, hjemmeside og elev-elev kontakt.

Et fritidshold kan have meget forskelligt indhold og faglige niveau, alt efter hvad jeres børn efterspørger. Hold og fritidstilbud ligger under kategorier. Find alle aktive hold under Hold og Tilmelding.

Ungdomsklubber

En ungdomsklub er et fristed, hvor de unge og deres kammerater frit kan udfolde sig – i trygge rammer med kompetente studerende og voksne. Her har de unge medbestemmelse og reel indflydelse på klubbens indhold og rammer. 

Vi byder de unge velkommen i UngAalborgs 31 Ungdomsklubber med unikke tilbud i fede rammer for alle 13-19 årige i Aalborg Kommune. Klubbernes åbningstider er forskellige og enkelte kræver et mindre kontingent.

Hver klub tilbyder forskellige aktivitetsmuligheder, fx..

Pool, bordtennis, hygge, bordfodbold, sport, værksteder, debatter, foredrag, online Gaming og LAN, musik, øvelokaler, madaftener, weekendture, turneringer, musik, fester og meget andet – men det du altid kan finde er, et godt fællesskab og nye relationer, og du bestemmer selv, hvornår du vil være i klubben og hvad du vil deltage i.

Læs mere om klubberne her

Vi kan det, de unge vil

UngAalborg kan organisere det meste –  og ret hurtigt.

Efterspørger dit barn fx at kunne gå til dramaundervisning, kinesisk eller andet, kan ungdomsskolen undersøge muligheden samt organisere og facilitere alt det praktiske – finde egnet underviser, sted, tid og hvordan – gratis.

Hvis alt falder på plads og vi kan finde en kvalificeret underviser, kan et hold i princippet starte allerede en uge efter. Alt efter aktiviteten, kræver det at 8-12 unge melder sig på holdet.

Samarbejdspartnere

UngAalborg samarbejder også med alle skoler i Aalborg Kommune og tilbyder blandt andet anderledes valgfag til elever i 7. – 10. klasserne.

Vi samarbejder også med skolerne

UngAalborg udbyder fx også valgfag, lærerkurser og temadage i samarbejde med skolerne. Se mere på www.ungaalborg.dk/skoler

Også mulighed for hjælp til at indhente det forsømte

Enkelte fag til folkeskolens afgangsprøve for at komme videre med dine uddannelsesplaner, har du her muligheden for at indhente det forsømte. Vi tilbyder dig undervisning i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi. Undervisningen foregår på UngAUC i Enggårdsgade i Aalborg.

Kontakt UngAUC hvis du har spørgsmål. www.ungauc.dk.

Brugerbetaling

Næsten alle vore hold er gratis. Enkelte gange kan der dog forekomme brugerbetaling. Det kan være rejseaktiviteter som skiture eller knallertundervisning. Der vil også være særlige events, hvor der fx opkræves entré. Klubmedlemskaberne vil også koste et mindre beløb. Fælles for betalingen er, at vi holder beløbene på et minimum.

TIlmelder man sig en aktivitet med brugerbetaling, vil beløbet blive opkrævet ved tilmelding.  Tilmeldingen er herefter bindende, og pengene refunderes ikke! Det vil fremgå tydeligt, hvis der er betaling forbundet med et hold.

Brug kontaktpersonen

Vi har kontaktpersoner på alle 38 skoler med overbygning. UngAalborgs fantastiske kontaktpersoner er ansat til at informere, hjælpe og sætte i gang. De tager gerne imod spørgsmål og kan guide jer gennem UngAalborgs mange tilbud.

Både unge og forældre er altid velkomne til at kontakte UngAalborgs kontaktperson på skolen som du kan finde her > kontaktpersoner eller UngAalborg hovedkontor.

Kontakt og Spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte UngAalborgs hovedkontor på tlf. 93 52 09 00

 • Mandag – onsdag kl 10-14
 • Torsdag kl 13-16
 • Fredag kl 10-14