UngAalborg

Ungdomsskolen i Aalborg Kommune

 

 • UngAalborg er Danmarks største ungdomsskole
 • For alle Aalborg Kommunes ca. 16.000 unge
 • Alder: Man skal være 13 år eller gå i 7. klasse. 19 år – enkelte tilbud op til 25 år.
 • 31 ungdomsklubber i hele kommunen
 • 2 kulturhuse: Mediehuset Station10 og Blok X i Karolinelund.
 • 4 aktivitetshuse: Aalborg og Hals Vandcenter, Skatehallen i Vejgaard og Crossbanen i Hvorup.
 • 100-vis af hold- og fritidstilbud som bliver oprettet gennem hele året.
 • Vi har den eneste knallertkøreskole i kommunen.
 • Langt den største del af alle vores tilbud, er gratis.
 • Ud over alle vores fritidstilbud (herover), understøtter UngAalborg også skolerne med fx valgfag, læringsforløb og temadage.
 • Gennem hele skoleåret tilbyder UngAalborg fritidstilbud, projekter, events og hold.

Forældreaccept til vandaktiviteter

Med en underskrevet forældreaccept tillader du, at dit barn må deltage i vandaktiviteter i Aalborg Ungdomsskole. Samtidig bekræfter du blandt andet også at dit barn kan svømme og ikke har sygdomme der kan medføre bevidsthedstab (f.eks. epilepsi).

Accepten skal underskrives og medbringes til aktiviteten før dit barn kan deltage i vandaktiviteter.

Hold- og fritidstilbud

UngAalborg udbyder ca. 250 fritidshold hvert år, som vi løbende opretter.

UngAalborgs tilbud udbydes løbende gennem hele året som annonceres gennem kontaktpersoner, sociale medier, hjemmeside og elev-elev kontakt.

Et fritidshold kan have meget forskelligt indhold og faglige niveau, alt efter hvad jeres børn efterspørger. Hold og fritidstilbud ligger under kategorier. Find alle aktive hold under Hold og Tilmelding.

Kontaktlærere på alle skoler

På hver skole har UngAalborg en kontaktlærer. Kontaktlæreren har et selvstændigt budget for aktiviteter i fritiden på jeres skole og har et tæt samarbejde med den lokale ungdomsklub – og sit lokale netværk med andre kontaktlærere og klubber. Det er de unge, der sætter grænser for, hvad de har lyst til.  I UngAalborg plejer vi at sige, at vi kan det, de unge vil.

Ungaalborg har fra i år overtaget opgaven med elevrådene for at få en sammenhængskraft mellem elevrådene og Aalborg kommunes Ungebyråd, der har et godt samarbejde med byrådet.

Læs mere om vores mange aktiviteter her på siden under Hold og Tilmelding eller kontakt jeres lokale kontaktlærer for mere information. De kan også fortælle om de mange centrale tilbud vi har i UngAalborg og husk, at næsten alle vores aktiviteter er gratis.

Både unge og forældre er altid velkomne til at kontakte UngAalborgs kontaktperson på skolen som du kan finde her > kontaktpersoner eller UngAalborg hovedkontor – se eventuelt under Kontakt.

Ungdomsklubber

En ungdomsklub er et fristed, hvor de unge og deres kammerater frit kan udfolde sig – i trygge rammer med kompetente studerende og voksne. Her har de unge medbestemmelse og reel indflydelse på klubbens indhold og rammer. 

Vi byder de unge velkommen i UngAalborgs 31 Ungdomsklubber med unikke tilbud i fede rammer for alle 13-19 årige i Aalborg Kommune. Klubbernes åbningstider er forskellige og enkelte kræver et mindre kontingent.

Hver klub tilbyder forskellige aktivitetsmuligheder, fx..

Pool, bordtennis, hygge, bordfodbold, sport, værksteder, debatter, foredrag, online Gaming og LAN, musik, øvelokaler, madaftener, weekendture, turneringer, musik, fester og meget andet – men det du altid kan finde er, et godt fællesskab og nye relationer, og du bestemmer selv, hvornår du vil være i klubben og hvad du vil deltage i.

Læs mere om klubberne her

Vi kan det, de unge vil

UngAalborg kan organisere det meste –  og ret hurtigt.

Efterspørger dit barn fx at kunne gå til dramaundervisning, kinesisk eller andet, kan ungdomsskolen undersøge muligheden samt organisere og facilitere alt det praktiske – finde egnet underviser, sted, tid og hvordan – gratis.

Hvis alt falder på plads og vi kan finde en kvalificeret underviser, kan et hold i princippet starte allerede en uge efter. Alt efter aktiviteten, kræver det at 8-12 unge melder sig på holdet.

Samarbejdspartnere

UngAalborg samarbejder også med alle skoler i Aalborg Kommune og tilbyder blandt andet anderledes valgfag til elever i 7. – 10. klasserne.

Vi samarbejder også med skolerne

UngAalborg udbyder fx også valgfag, lærerkurser og temadage i samarbejde med skolerne. Se mere på www.ungaalborg.dk/skoler

Også mulighed for hjælp til at indhente det forsømte

Enkelte fag til folkeskolens afgangsprøve for at komme videre med dine uddannelsesplaner, har du her muligheden for at indhente det forsømte. Vi tilbyder dig undervisning i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi. Undervisningen foregår på UngAUC i Enggårdsgade i Aalborg.

Kontakt UngAUC hvis du har spørgsmål. www.ungauc.dk.

Brugerbetaling

Næsten alle vore hold er gratis. Enkelte gange kan der dog forekomme brugerbetaling. Det kan være rejseaktiviteter som skiture eller knallertundervisning. Der vil også være særlige events, hvor der fx opkræves entré. Klubmedlemskaberne vil også koste et mindre beløb. Fælles for betalingen er, at vi holder beløbene på et minimum.

TIlmelder man sig en aktivitet med brugerbetaling, vil beløbet blive opkrævet ved tilmelding.  Tilmeldingen er herefter bindende, og pengene refunderes ikke! Det vil fremgå tydeligt, hvis der er betaling forbundet med et hold.

Brug kontaktpersonen

Vi har kontaktpersoner på alle 38 skoler med overbygning. UngAalborgs fantastiske kontaktpersoner er ansat til at informere, hjælpe og sætte i gang. De tager gerne imod spørgsmål og kan guide jer gennem UngAalborgs mange tilbud.

Både unge og forældre er altid velkomne til at kontakte UngAalborgs kontaktperson på skolen som du kan finde her > kontaktpersoner eller UngAalborg hovedkontor.

Kontakt og Spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte UngAalborgs hovedkontor.

Tlf. 93 52 09 00 (bedst mellem kl. 8.00 – 15.00)

E-mail: info@ungaalborg.dk