Friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:

I UngAalborg arbejder vi grundlæggende med den overbevisning, at det, vi kan, er noget andet, og at Friluftsskolens aktiviteter er et spændende og inspirerende supplement til undervisningen i udskolingen.

Vores tilbud handler om alternative aktiviteter, hvor overskriften er Friluftsliv. Vi tilbyder en undervisning, som eleverne måske ikke er vant til at blive præsenteret for. Vores palet af undervisere og instruktører er bred og består af mange kompetente mennesker, som alle kan byde ind med forskellige spændende tiltag.

Undervisningen kan være fra minimum 3 timers forløb, dagsforløb til en overnatning. Holdenes længde er på minimum 30 timer. Undervisningen foregår med udgangspunkt fra jeres skole, men nogle aktiviteter skal udføres på UngAalborgs lokaliteter.

Udgangspunktet er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. hold. Hvert hold kan max. bestå af 16 elever. Skolen skal stille med 1 person ved mountainbike eller økonomisk dække 2 UngAalborg medarbejder pga. øget sikkerhed ved mountainbike.

Al undervisning vil foregå udendørs. Kun klatrekælderen er indendørs.

Vigtigt omkring udstyr

UngAalborg står for udstyr i forbindelse aktiviteter, såsom våddragter, cykler+hjelm, klatreudstyr mm.
Eleverne står selv for mad, drikke, påklædning, badetøj osv.

Forventninger til skolen

Max 16 elever på holdet.
Det er skolens ansvar at samle eleverne til undervisningen og informere ud til eleverne + forældre om den givne aktivitet eller sende hele undervisningsplanen ud.
Det forventes, at skolen stille med en 1 medarbejder til MTB eller dækker økonomien for 2 underviser i den givne undervisningstid.

Relevante oplysninger

Friluftsliv kan foregå som 3 timers valgfalg fordelt ud på skoleåret, eller som blokdage og valgfagsuger.


Appetizer til eleverne

Hvis du vælger Friluftsskolen som valgfag, vil du stifte bekendtskab med nye sider af dig selv både fysisk men også mentalt. Der vil være mulighed for både at få sus i håret, mærke blodet pumpe og uforglemmelige øjeblikke sammen med dine venner.


Formål

 • At eleverne opnår viden, færdigheder og kompetencer indenfor natur, sundhed og bevægelse individuelt og i samspil med andre
 • At eleverne får nogle positive oplevelser i relation med andre unge – og hermed får styrket selvværd, selvtillid og motivation

Færdighedsmål

 • Eleverne opnår færdigheder i forhold til naturen og de konkrete aktiviteter, som udvikler deres kompetencer inden for friluftsliv.
 • Eleverne udvikler færdigheder i forhold til kommunikation, motorik og relationer med andre unge.
 • Eleverne udvikler evner til at deltage i forskellige friluftsaktiviteter på forskellige niveauer.

Vidensmål

 • Eleverne opnår viden om at færdes og agere i naturen på en hensigtsmæssig måde.
 • Eleverne får forståelse for samspillet mellem mennesket og naturen.

Kompetencemål

 • Bliver i stand til at udføre aktiviteterne i samspil med naturen og andre mennesker
 • Eleverne bliver i stand til at overføre det lærte til deres dagligdag

Kontakt underviser

Booke dig ind på Friluftsliv 2022/23. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

 • Start med at kontakte underviseren.
 • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
 • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.