Dette er et af UngAalborgs fritidsvalgfag for elever i 7. – 10. klasse. Du kan kun tilmelde dig holdet efter forudgående aftale med din skole. 

 

Vil du prøve kræfter med havkajak, stand-up paddle og kano. Både som træningsform og fritidsaktivitet.

 

Eleven får et øget kendskab til friluftslivet i samspil med naturen. Eleven får desuden øget kendskab og kompetencer i friluftslivets vandaktiviteter herunder sikkerhed, naturkendskab og tur efter evne princippet. Ligeledes introduceres eleven og får viden om foreningslivet omkring vandsport.    

 

Timetal (30/60): 30

 

Formål
Eleverne skal i valgfaget friluftsliv udvikle kropslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til friluftslivets alsidighed og udvikle lyst til bevægelse og aktiviteter i uderummet. Valgfaget friluftsliv skal give eleverne erfaring med og indsigt i friluftslivets betydning for sundhed og trivsel samt samspillet mellem mennesker, kultur og natur.

 

Eleverne skal gennem alsidig friluftspraksis have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve friluftsliv og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur og kultur. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og friluftskultur

 

I valgfaget friluftsliv skal eleverne udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab under hensyntagen til naturen.

Færdighedsmål

 • Eleven kan ro kajak i flere miljøer og vejrforhold

 • Eleven kan på sikker vis navigere på sup i forskellige farvande og anvende forskellige teknikker.

 • Eleven kan padle kano forskellige miljøer og farvande i både op og ned strøms.

 • Eleven kan udvise godt sømandskab med fokus på sikkerhedsinstruks

 • Eleven kan udvise godt sømandskab med fokus på sikkerhedsinstruks.

Vidensmål

 • Eleven har viden om padle teknikker i forskelligt farvand.

 • Stand up paddle historien.

 • Eleven har viden om eksponering af vind og vejr og har viden om hypotermi

 • Eleven har viden om vind og vejrforhold og hvordan man spotter farlige situationer.

 • Eleven har viden om påklæde sig forsvarligt ift. Årstid.

Kompetencemål

 • Eleven kan på en sikker og forsvarlig måde sejle flere typer af anvendt fartøj i traditionel og moderne friluftsliv
 • Eleven kan tage på vandet, efter princippet tur efter evne. Eleven kan ligeledes samarbejde i given aktivitet. Eleven kan redegøre for friluftslivets historie og påvirkning på det moderne samfund

Du skal huske udfyldt FORÆLDREACCEPT, skiftetøj og håndklæde. 

Kontakt

Mikael Krabbe, mkr-skole@aalborg.dk

9352 0912

Tilmeld Friluftsliv på vandet (Fritidsvalgfag)

ALDER
Du skal være fyldt 12 år. Desuden skal du gå i 6., 7., 8., 9. eller 10. klasse.

Holdnummer 0313R

Max 10 tilmeldinger

Sted Aalborg Vandcenter

Tid Tid: mandage kl. 16-19 i ugerne: 34,35,36,37,38. Kanotur på Ryå med overnatning uge 36, lør-søn

Sted: UngAalborg vandcenter – Vesterfjordpark

Tilmeldingsfrist: 20. Aug 2019 23:59

Pris Deltagelse er gratis

Tilmeld