Friluftsliv

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG: UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Hvis du vælger Friluftsskolen som valgfag, vil du stifte bekendtskab med nye sider af dig selv både fysisk men også mentalt. Der vil være mulighed for både at få sus i håret, mærke blodet pumpe og uforglemmelige øjeblikke sammen med dine holdkammerater. Læs her hvad Rasmus French Henriksen fik ud af at vælge Friluftskolen som valgfag:

”Super sjovt og til tider grænseoverskridende undervisning. Som også lige gør skolen det sjovere. Det er jo rart at få lidt luft i en ellers hård skoleuge. Og så er det med til at udvide ens horisont. Man laver ting som nok ikke lige just var det, man selv ville havde gjort en onsdag eftermiddag.” (Humørikonet wink)

Citat: Rasmus French Henriksen. Elev 9. kl. Farstrup Skole.

Beskrivelse

I UngAalborg arbejder vi grundlæggende med den overbevisning, at det, vi kan, er noget andet, og at Friluftsskolens aktiviteter er et spændende og inspirerende supplement til undervisningen i udskolingen.

Vi ved, at skolerne er dygtige, så vores tilbud handler om alternative aktiviteter, hvor overskriften er Friluftsliv. Vi tilbyder en undervisning, som eleverne måske ikke er vant til at blive præsenteret for. Vores palet af undervisere og instruktører er bred og består af mange kompetente mennesker, som alle kan byde ind med forskellige spændende tiltag.

Undervisningen kan være fra minimum 3 timers forløb, dagsforløb til en overnatning. Holdenes længde er på minimum 30 timer. Undervisningen foregår med udgangspunkt fra jeres skole, men nogle aktiviteter skal udføres på UngAalborgs lokaliteter.

Udgangspunktet er at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. hold. Hvert hold kan max. bestå af 16 elever. Skolen skal stille med 1 person, som følger holdet til alle undervisningsgange i mountainbike, da denne aktivitet kræver en øget opmpærksomhed på sikkerhed – ca. en fjerdedel af forløbet (ved 30 timer vil det sige 8 timer)

Al undervisning vil foregå udendørs.

Formål

  • At eleverne opnår viden, færdigheder og kompetencer indenfor natur, sundhed og bevægelse individuelt og i samspil med andre
  • At eleverne får nogle positive oplevelser i relation med andre unge – og hermed får styrket selvværd, selvtillid og motivation

Vidensmål

  • Eleverne opnår viden om at færdes og agere i naturen på en hensigtsmæssig måde.
  • Eleverne får forståelse for sammenspillet mellem mennesket og naturen.

Færdighedsmål

  • Eleverne opnår færdigheder i forhold til naturen og de konkrete aktiviteter, som udvikler deres kompetencer inden for friluftsliv.
  • Eleverne udvikler færdigheder i forhold til kommunikation, motorik og relationer med andre unge.
  • Eleverne udvikler evner til at deltage i forskellige friluftsaktiviteter på forskellige niveauer.

Kompetencemål

  • Bliver i stand til at udføre aktiviteterne i samspil med naturen og andre mennesker
  • Eleverne bliver i stand til at overføre det lærte til deres dagligdag

Kontakt

Mikael Krabbe
mkr-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 12

Mere i samme kategori

Urban Culture

Urban Culture

TEMAFORLØB Oplev dele af Aalborgs streetkultur og gadeidræt På dette hold vil du kunne prøve kræfter med forskellige grene inden for streetkultur og gadeidræt. Vi tager i skatehallen og får et adrenalinkick på hjul. Vi maler graffiti og streetart på Street Station...

Sangskrivning

Sangskrivning

VALGFAG/TEMAFORLØB Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi starter helt fra bunden i sangskrivningens første faser, og arbejder løbende med melodiske, harmoniske og tekstlige virkemidler. Når vi har...

Rytmisk kor

Rytmisk kor

VALGFAG/TEMA Vi synger sammen, griner sammen og lærer sammen at styrke fællesskabet ved at give noget af os selv til hinanden. Vi får et større kendskab til musikstile og genre, og lærer om sangteknikker, at synge flerstemmigt samt om dét at stå på en scene og...

Musik og teater

Musik og teater

TEMAUGE/TEMADAGE/VALGFAG Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Eleverne arbejder med og introduceres til musiske elementer og teatrets virkemidler med det formål at skabe et performanceudtryk. Der arbejdes, trænes og øves gennem...

MediaLab

MediaLab

MediaLab - En kreativ legeplads med digitale medier VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG / TEMAUGE Eleverne skal i MediaLab udvikle kompetencer til at kunne producere og analysere sociale og personlige medieudtryk, herunder digitale billeder, video og grafik. Eleverne...

Gi´faget krop – og et udtryk

Gi´faget krop – og et udtryk

TEMADAG med fokus på kropslig læring Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi, i at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de...

eSport

eSport

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE For at blive esports spiller kræver det mere end bare at kunne lide at spille et spil. Max 10 elever pr. forløb. Undervisningen foregår på Stationen i Nørresundby. Forløb kan laves som temadage over nogle uger eller én...

Filmproduktion

Filmproduktion

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG / TEMAUGE  Udfold din kreativitet gennem levende billeder Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt...

Alternativ teambuilding og selvudvikling

Alternativ teambuilding og selvudvikling

TEMAFORLØB 5 x 6 timers temaforløb (antal dage og timer efter aftale) i skoleåret med særligt fokus på personlig - og social udvikling med afsæt i alternative fritidsinteresser og muligheder. Temaforløbet alternativ teambuilding er nytænkning og blandt andet et forsøg...

Cross & MX Workshop

Cross & MX Workshop

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE Max 14 elever pr. forløb/hold. Eksempler på forløb Teambuilding for klasser der er udfordret på f.eks. samarbejdet, social trivsel eller andet der kan give disharmoni i klassen. Også mindre grupper af elever. MX Workshop...

Food Maker | Temaforløb

Food Maker | Temaforløb

Temaforløb | Har du brug for at lære, hvordan du skaber bedre måltidsvaner for dig selv eller dine venner, i fællesskab med andre unge? Vil du udvikle, eksperimentere og udfolde dig kreativt indenfor mad og måltidskulturen så, har du muligheden her.

Kunst og Street Art | Temaforløb

Kunst og Street Art | Temaforløb

Her får de unge en anderledes og inspirerende undervisning i kunst og streetart. På holdet arbejder vi med alle former for kunst, og vi tager udgangspunkt i, hvad kunst kan gøre. Kunst er kultur, kommunikation og findes alle vegne.

Rollemodellerne | Temadag

TEMADAG | I har som skole eller klasse mulighed for at få besøg af UngAalborgs ung-til-ung-gruppe Change Agents for at give jeres elever indblik i andre unges liv. I får med denne temadag besøg af Change Agents Rollemodellerne, som alle er unge, der møder eller har...

Trivsel i fællesskabet

Trivsel i fællesskabet

TEMADAG - selvudvikling, mindfulness, følelser og tankesæt Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem  følelser, tanker,...

GROW eksamensforberedelse

GROW eksamensforberedelse

TEMADAGE / FORLØB GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede unge ordblinde på at gå til eksamen, men som også sigter også bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen. Med...

Spansk som valgfag

Spansk som valgfag

VALGFAG | Spansk et et af de mest talte sprog i verden og modersmålet i 21 lande. Kendskab til spansk sprog og kultur giver eleverne globalt udsyn og interkulturel forståelse.

Sail Training (LOA)

Sail Training (LOA)

UNDERSTØTTENDE | UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

Præsentationsteknik

Præsentationsteknik

VALGFAG / TEMADAG | Der er store krav til os når vi skal præsentere noget for andre. Mange bliver nervøse og tror på forhånd at det vil gå galt.

Miljø og bæredygtighed

TEMADAG | UNDERSTØTTENDE : Hensigten med miljø og bæredygtighed er at gøre eleverne bekendte med en bred vifte af kernebegreber inden for miljøområdet. Ambitionen er, at eleverne opnår et kendskab til forskellige begreber inden for miljøområdet såsom globalisering,...

Drama

Drama

VALGFAG : Eleverne arbejder med teater gennem både manuskriptarbejde, improvisationer og øvelser. Der trænes med henblik på, at eleven bliver i stand til at skabe troværdige karakterer på scenen i overensstemmelse med genre og udtryk.