Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi, at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de fagfaglige fag i folkeskolen.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Med afsæt i dramaøvelser, improvisationer og æstetiske læreprocesser kan vi,  i samarbejde med læreren, tage relevante temaer op fra læseplanen og behandle indholdet på en anderledes og kreativ måde – vi går på gulvet og undersøger med hele kroppen.

Det kan eksempelvis være de “tunge” klassikere i dansk, hvor karakterer, temaer/konflikter, handlingskurver eller eksempelvis miljø undersøges kropsligt, tematikker i samfundsfag/religion, historiske perioder eller tematikker i sprogfagene.

Ring eller skriv og lade os tage en snak om de mange muligheder for fagfaglig læring med fokus på nærvær, sansning og kropslig refleksion.

Vigtigt omkring udstyr

UngAalborg står for materialer osv.

Forventninger til skolen

  • Klassens lærer deltager som udgangspunkt på lige fod med eleverne i undervisningen. Læreren går foran, er rollemodel og skaber det gode eksempel.

Relevante oplysninger

Undervisningen foregår i Center for Kropsæstetik og Læring på Blok X i Karolinelund


Appetizer til eleverne

Gem computeren væk og gå på gulvet! I Gi´ faget krop – og et udtryk arbejder vi med hele kroppen i forhold til det fag, tema eller problematik, vi fordyber os i. Vi bruger vores sanser, vores umiddelbare indtryk til at lære, reflektere, analyser og udtrykke om det givne tema/teksten.


Formål

  • At få en forståelse for, at læring sker  med hele kroppen.
  • At udvide den fagfaglige samtale til også at inddrage de kropslige refleksioner og udtryk.

Færdighedsmål

  • Eleven kan bruge kroppen som udtryksmiddel
  • Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen.

Vidensmål

  • Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler
  • Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering

Kompetencemål

  • Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
  • Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Kontakt

Hvis du vil booke dig ind på Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

I samme kategori

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser, der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem følelser, tanker, krop og adfærd, herunder temaer som kreativitet, fællesskab, motivation, robusthed og kropslighed.

Sangskrivning 2022/23

Sangskrivning 2022/23

Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi bruger lydproduktionprogrammet GarageBand til at producere musikken til vores sangtekst.

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede ordblinde elever på at gå til eksamen, men som også sigter bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen.

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik handler om, hvordan vi bliver bedre til at stå over for andre, når vi skal præsentere et stykke arbejde, et projekt eller andet. Det handler om bevidstheden om, hvilke mekanismer, der går igang kropsligt, når vi står foran andre og kan mærke, hvordan vi kropsligt og mentalt kan blive udfordret.

Programmering i Unity3D 2022/23

Programmering i Unity3D 2022/23

På dette hold vil eleverne komme til at arbejde med programmering i Unity3D – et professionelt værktøj til spiludvikling.

Pige friluftsliv 2022/23

Pige friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Pige friluftsliv som temadag/forløb med fokus på relationerne og det sociale fællesskab i pigegruppen, gennem UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter.
Friluftsskolens aktiviteter består af klatring, lejrliv, vandring og forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Musik og teater 2022/23

Musik og teater 2022/23

Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Til sidst i forløbet opfører vi en forestilling.

Kunst og Streetart 2022/23

Kunst og Streetart 2022/23

Her får eleverne mulighed for at dyrke deres indre kunstner, når vi gennem forskellige teknikker arbejder med kunsten. I fællesskab hjælper vi hinanden og arbejder kreativt med både klassisk blyantstegning, akryl på lærred, collage og streetart.

Friluftsliv 2022/23

Friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Food Maker 2022/23

Food Maker 2022/23

I dette forløb får eleverne mulighed for at lære, hvordan de skaber bedre måltidsvaner for sig selv eller vennerne?

Filmproduktion 2022/23

Filmproduktion 2022/23

Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt perspektiv.

Digital tegning 2022/23

Digital tegning 2022/23

Eleverne får kendskab til at arbejde med programmet Procreate, hvor vi sammen gennemgår forskellige tegneteknikker. Teknikker og metoder som gør sig gældende, når vi tegner digitalt på IPad eller Tablet. Eleverne får mulighed for at lave deres egen plakat, som kan udstilles på skolerne.

Cross & MX Workshop 2022-23

Cross & MX Workshop 2022-23

Her kan eleverne prøve kræfter med en spændende og fysisk og mentalt udfordrende motorsport. Helt uden forudsætninger, lærer eleverne, hvordan man kører motocross (MX).

Bæredygtigt design 2022/23

Bæredygtigt design 2022/23

Her får eleverne mulighed for at afprøve forskellige designteknikker inden for bæredygtighed. Vi arbejder med forskellige designteknikker og metoder, der sikrer et stærkt og gennemarbejdet design.

eSport 2022/23

eSport 2022/23

Esport handler ikke kun om at spille computerspil. Det handler også om at lære at arbejde sammen, lægge strategier og reflektere over egne evner…