TEMADAG | I har som skole eller klasse mulighed for at gå besøg af UngAalborgs ung-til-ung-gruppe Change Agents for at give jeres elever indblik i unges deltagelsesmuligheder i et internationalt perspektiv. På denne halve temadag får I besøg af repræsentanter fra UngAalborgs Global Youth hold, der hvert andet år tager til Uganda og arbejder projektorienteret med FN’s Verdensmål samt forholdene og livet i Uganda. Temadagen stiller skarpt på alt fra, hvordan man som ung kan tage globalt ansvar til hvordan man arbejder projektorienteret. Change Agents fra Global Youth vil blandt andet fortælle jeres elever om følgende:

 • Hvordan man som ung kan påvirke verden
 • Hvordan man tager initiativ og formidler ansvar
 • Social innovation og fundraising

Formål med temadagen

 • at give eleven forståelse for, hvordan man som ung kan arbejde internationalt
 • at fremme elevens forståelse for, hvordan de kan tage globalt ansvar
 • at give eleven indblik i projektorienteret, frivilligt arbejde

Færdighedsmål

 • at eleven opnår forudsætning for aktiv deltagelse i såvel frivilligt som internationalt arbejde
 • at eleven får forståelse for, hvordan man arbejder projektorienteret med internationale projekter

Vidensmål

 • at eleven opnår større internationalt indsigt og kendskab til livet som ung i Uganda
 • at eleven får større kendskab til FN’s verdensmål

Kompetencemål

 • at eleven bliver i stand til at reflekterer over egen deltagelse i, påvirkning på og ansvar for en global verden

Omfang og forventninger

Temadagen er en halv dag fra kl. 9-12 eller kl. 12-15, hvor klassen eller årgangen hører oplæg, stiller spørgsmål og diskuterer emnet. Det er vigtigt, at skolen stiller med gode IT-faciliteter. UngAalborg stiller med 2-3 unge samt en voksen pr. temadag.

Kontakt

Anne Juel Larsen
ajl-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 23