TEMADAG | I har som skole eller klasse mulighed for at få besøg af UngAalborgs Ung-til-ung-gruppe Change Agents, for at give jeres elever muligheden for at komme på niveau med EU. På denne temadag for I besøg af UngAalborgs korps af universitetsstuderende, Globalisterne, som alle har arbejdet med og/eller studeret internationale og demokratiske perspektiver.

Temadagen tager udgangspunkt i EU’s historie, instituioner, beslutningskompetance samt den konkrete indflydelse, som EU har på medlemslandene. Denne temadag dykker altså ned i EU’s sammenhænge og trækker tråde tilbage til den enkelte elev. På temadagen kommer eleverne blandt andet til at gennemgå EU’s lovgivningsproces, diskutere demokratisk underskud i unionen samt først og fremmest, at få forståelse for, hvad EU er for en størrelse.

Et vigtigt element for denne temadag er elevernes interaktion samt deres egen stillingtagen til globalisering og deres forståelse for kompleksiteten af politisk beslutningstagen i internationale institutioner. Dette gøres blandt andet gennem:

 • Diskussionsøvelser, der fremmer elevernes refleksion og stillingtagen
 • Rollespil, der konkretiserer globale og interkulturelle sammenhænge
 • Viden og globaliseringsprocesser, og hvordan de påvirker vores hverdag
 • Oplæg og workshops om globalt medborgerskab og kulturforståelse

Formål med temadagen

 • at fremme elevens globale og internationale indsigt
 • at udfordre elevens forestilling om, hvad det vil sige, at være globale medborgere
 • at eleven lærer at sætte adfærd i relation til kulturelle udfordringer

Færdighedsmål

 • at eleven kan sætte egen adfærd i relation til kulturelle udfordringer
 • at eleven får forståelse for muligheden for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring
 • at eleven får forståelse for den nære såvel som den globale indflydelse, EU har på medlemslandene.

Vidensmål

 • at eleven har viden om EU som institution samt EU’s beslutningskompetance
 • at eleven opnår større indsigt i kulturforståelse og interkulturel kommunikation
 • at eleven får forståelse for egen indvirkning på det globale samfund

Kompetencemål

 • at eleven bliver i stand til at reflekterer over, hvad det vil sige, at leve i en globaliseret verden

Omfang og forventninger

Temadagen er en dag fra kl. 8:30-13:30, hvor klassen enten i grupper eller i fællesskab hører oplæg, deltager i workshops eller selv arbejder med en given opgave. Det er vigtigt, at skolen stiller med gode IT-faciliteter og der helst ikke er flere end 30 elever pr. temadag. UngAalborg stiller med 1-2 underviserer pr. temadag.

Efterspørges der noget helt andet EU-relevant, f.eks. en anderledes temadag om et specifikt EU-emne, kan I kontakte nedenstående medarbejder og vi kan sammen forsøge at lave en temadag om lige præcis det emne, som I ønsker.

Pris: 500 pr. klasse.

Kontakt

Anne Juel Larsen
ajl-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 23