TEMADAG | I har som skole eller klasse mulighed for at få besøg af UngAalborgs ung-til-ung-gruppe Change Agents for at give jeres elever indblik i demokratiske processer. På denne temadag for I besøg af UngAalborgs korps af universitetsstuderende, Globalisterne, som alle har arbejdet med og/eller studeret internationale og demokratiske perspektiver.

På denne temadag udfordrer vi jeres elevers opfattelse af, hvad de tror demokrati er, deres holdninger samt deres eget engagement ind i demokratiet. Derudover skal eleverne selv prøve kræfter med at være beslutningstagere i demokratiet. Temadagen sætter skarpt på, hvad demokrati er for en størrelse, både lokalt og globalt, samt giver eleverne en forsmag på, hvordan man selv kan være aktivt deltagende i demokratiet – også selvom man ikke er fyldt 18 år endnu. Dette gøres blandt andet gennem:

 • Vidensoplæg og andre unges historier med demokratisk deltagelse
 • Workshops om demokratiets størrelse
 • Dilemmaspil og stillingtagen
 • Diskussionsøvelser og kompromisøvelser

Formål med temadagen

 • at fremme elevens forståelse for, hvad demokrati er
 • at udfordre elevens holdninger
 • at give eleven indblik i ungdomsdemokrati lokalt og globalt

Færdighedsmål

 • at eleven opnår forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund
 • at eleven i højere grad kan argumentere i en demokratisk diskussion.

Vidensmål

 • at give eleven viden om demokratiske processer
 • at eleven opnår større indsigt i ungedemokrati og hvordan eleven selv kan indgå i demokratiet

Kompetencemål

 • at eleven bliver i stand til at reflektere over egen deltagelse i demokratiet

 

Omfang og forventninger

Temadagen er en dag fra kl. 8:30-13:30, hvor klassen enten i grupper eller i fællesskab hører oplæg, deltager i workshops eller selv arbejder med en given opgave. Det er vigtigt, at skolen stiller med gode IT-faciliteter og der helst ikke er flere end 30 elever pr. temadag. UngAalborg stiller med 1-2 underviserer pr. temadag.

Pris: 500 kr. pr. klasse

Kontakt

Anne Juel Larsen
ajl-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 23