GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede unge ordblinde på at gå til eksamen, men som også sigter også bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen.

Med udgangspunkt i æstetiske læringsprocesser, drama og improvisation arbejdes der med at undersøge elevernes topstyrker og finde personlige strategier til at håndtere de problemstillinger, som er relevante for dem individuelt.

Med samme udgangspunkt arbejdes der med præsentationsteknik. Der arbejdes med hvordan man strukturerer og visuelt kan understøtte en præsentation samt med teknikker til at håndtere sin nervøsitet, bruge sit kropssprog aktivt og improvisere under fremlæggelsen.

Undervejs i forløbet benyttes læse- og skrivestøtteprogrammer for at sikre, at den unge har et grundlag for at bruge redskaberne kompenserende og kvalificerende. Vi kommer også omkring brugen af redskaberne til eksamen.

Formål

Stk. 1: Eleverne skal udvikle faglige og personlige strategier samt færdigheder i formidling, der kan sættes i spil i forhold til de udfordringer, der følger af deres ordblindhed og som de møder til eksamen.

Stk. 2: Elevernes strategier udvikles ved at behandle temaerne karakterstyrker, personlige strategier, præsentationsteknik samt en række fagligt understøttende IT-baserede strategier. Dette i en vekselvirkning mellem æstetiske læreprocesser med kroppen i centrum og anvendelse af IT-redskaber.

Stk. 3: Formålet med undervisningen er give eleverne mulighed for at skabe sig selv en platform, hvor udfordringer forbundet med deres ordblindhed kan håndteres på en måde, så de ikke står i vejen for elevens frie udfoldelse af muligheder i eget liv generelt og til eksamen specifikt.

Kompetence-, færdigheds-, og vidensmål

Der undervises inden for kompetenceområderne strategier og præsentationsteknik. De dertil hørende to overordnede kompetencemål er, at:

  • eleven kender sine styrker og udfordringer og har relevante strategier til håndtering heraf.
  • eleven kan formulere sig klart og tydeligt og benytte sig af et aktivt kropssprog under formidling af et selvvalgt emne.

En uddybende beskrivelse af fagets færdigheds- og vidensmål findes i valgfagsbeskrivelsen. Her findes i øvrigt også en uddybende beskrivelse af principperne i fagets læseplan.

Relevante oplysninger

Forløbet er rammesat til 30 timer. Timerne kan afvikles som en temauge eller temadage. Vær opmærksom på at rette henvendelse i god tid, da det er nødvendigt at koordinere flere forskellige underviseres bidrag.

Kontakt

Tine Pejstrup

92520916

tpej-skole@aalborg.dk