VALGFAG |  For ordblinde elever. VI vil arbejde med selvforståelse og identitet i et anerkende og styrkebaseret forløb, samt give anvisninger til kompenserende IT hjælpemidler og rettigheder ved ordblindhed generelt. Undervisningen foregår på Blok X i Karolinelund.

Er du ordblind og vil du gerne lære andre at kende som også er ordblinde? Vil du være med til at nedbryde tabet om ordblinde og skabe nye positive fortællinger? Og har du brug for hjælp til hjælpemidler?

Færdighedsmål

  • At kunne benytte IT hjælpemidler til ordblinde

Vidensmål

  • At kende til egne, andres og generelle diskurser indenfor dysleksiområdet

Kompetencemål

  • At kunne handle, når man støder på problematikker knyttet til ordblindhed, både i skolen og i fritiden

Kontakt

Tine Pejstrup

92520916

tpej-skole@aalborg.dk