VALGFAG | TEMADAG | TEMAUGE | Faget er et tilbud til Jeres skole, når der skal skabes et nyt område – f.eks. et rum eller udeareal, hvor eleverne skal være med i skabelsesprocessen. Eleverne opnår kendskab til forskellige designprocesser, der udvikler dem både kreativt og innovativt. Indretningsdesign dækker over mange muligheder. Vi kan vælge at have fokus på forskellige aspekter inden for indretning, anhængig hvad I har mulighed for på jeres skole. 

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse. Ønsker skolen, at eksempelvis klasselæreren deltager, er dette naturligvis en mulighed.

Faget udbydes både som 30 og 60 timers forløb (valgfag), men kan også tilbydes som en eller flere temadage eller temauge.

Som deltager og medskaber i indretningsdesign får du stor indflydelse på at være med til at skabe noget nyt på din skole. 

Formålet med indretningsdesign som fag er at vise en bred vifte af muligheder inden for skabelse. 
Kan du lide at være kreativ og har mod på at prøve noget nyt og måske opdage, at du har et endnu uopdaget talent, du måske ikke vidste eksisterede, så meld dig til valgfaget indretningsdesign.

Hensigten med indretningsdesign som fag er, at der på Jeres skole skabes et nyt område, rum, udeareal, hvor eleverne er med i skabelsesprocessen.
Eksempel: Vester Hassing Skole ønskede et nyt ungeområde på skolen, som kan bruges både i undervisning og fritid. Valgfaget indretningsdesign var omdrejningspunktet for denne proces, og eleverne var de primære i skabelsen af området.

Ambitionen er, at eleverne opnår et kendskab til forskellige designprocesser, der udvikler eleverne både kreativt og innovativt.

Hvis i har mulighed for at stille et rum til rådighed, kan vi som hold finde, det design der passer til skolens/elvenernes behov, og ikke mindst inden for det budget skolen har til rådighed – Min erfaring er, at vi kan trylle, selv med et mindre budget og de materialer som er tilgængelig på skolen, de mest kreative og opfindesomme løsninger.

I undervisningen er vi omkring alt fra opbygningen af et rum eller en væg til den mere praktiske del af opgaverne. Opgaven kunne være at lave et rum, væg eller udsmykning på skolen og i den proces vil eleverne får kendskab til kreativ brainstorm, idéudvikling, farvelærer, redesign af møbler, tidens trend, og altid med den bagtanker, at det skal designes til at blive brugt og inspirer eleverne på skolen.

Det vil også være en mulighed, at have fokus på design et produkt inden for boliginteriør. Her er vi inden og kigge på tidens tendenser og vil i den proces vil hver elev til slut står med et færdigt produkt.

Formål

 • At skabe en kreativ udvikling og i den forbindelse tilegne sig færdigheder og viden om indretningsdesign og kreativitet.
 • At fremme kreativitet og lysten til at skabe.
 • At præsentere eleven for nye og alternative kreative processer.
 • At eleven får tid til fordybelse.
 • At eleverne får nogle positive fællesoplevelser.
 • At eleven via kreative aktiviteter fremmer den generelle læring.

Vidensmål

 • Viden om materialer og materialebrug
 • Viden om samspillet mellem præsentation og produkt

 Færdighedsmål

 • Eleven indgår i og producerer kreative produkter i designprocesser
 • Færdigheder i specifikke designmæssige teknikker

Kompetencemål

 • Udvikling af såvel kreative som innovative kompetencer i relation til design
 • Eleven opnår kompetencer i forhold til præsentation af det enkelte designprodukt og forståelse for denne proces

Forventninger/krav til skolen

 • Det er vigtigt, at skolen har et bud på hvilket rum/område, der skal arbejdes med
 • Det er vigtigt, at skolen er indstillet på, at timerne efter behov samles i klumper

Kontakt

Kontakt

Dianna Jensen
diannajensen10@gmail.com
Mobil: +45 31 99 00 67