VALGFAG | TEMADAG: Illegal indvandring, global handel, klimaforandringer, løndumping, menneskerettigheder, kulturforståelse og interkulturel kommunikation er nogle af de emner, der kan berøres på en international temadag.

Illegal indvandring, global handel, klimaforandringer, løndumping, menneskerettigheder, kulturforståelse og interkulturel kommunikation er nogle af de emner, der kan berøres på en international temadag.

Temadagen er baseret på metoder, der sætter fokus på elevernes hverdag. Et vigtigt element i temadagen er derfor interaktion og elevernes egen stillingtagen til globalisering og forståelse af kultur. Dette gøres bl.a. gennem:

 • rollespil, der konkretiserer globale og interkulturelle sammenhænge
 • diskussionsøvelser, der fremmer elevernes refleksion og stillingtagen
 • viden om globaliseringsprocesser, og hvordan de påvirker vores hverdag og samfund
 • workshops om globalt medborgerskab og kulturforståelse

Dagen kan fx bestå af rolle- og dilemmaspil vedrørende EU’s rolle i illegal indvandring, global handel, klimaforandringer, energiforsyning eller løndumping. Oplæg omkring det formelle EU, den frie bevægelighed, national suverænitet og EU’s udenrigspolitik. (Der vises kort film omkring unge og EU, hvorefter der arbejdes med cases omkring unge og EU) Workshops omkring Kulturforståelse og Interkulturel kommunikation, hvor eleverne vil få indblik i og blive i stand til at forholde sig kritisk til betydningen af interkulturelle udfordringer og kulturelle faktorer. Eller workshops vedrørende kulturforståelse og konflikthåndtering, hvor eleverne gennem øvelser præsenteres for redskaber og metoder, der kan bruges til at håndtere konfliktfyldte situationer samtidig med, at eleverne får mulighed for at reflektere over egne handlemønstre og reaktioner i forhold til kulturforståelse og konflikter.

Formål

 • at fremme elevernes globale og internationale indsigt
 • at udfordre elevernes forestilling om hvad det vil sige at være globale medborgere
 • at bevidstgøre eleverne om, hvordan de kan tænke og agere som aktive globale medborgere
 • at eleverne lærer at sætte egen adfærd i relation til kulturelle udfordringer

Færdighedsmål

 • at eleverne kan sætte egen adfærd i relation til kulturelle udfordringer
 • at eleverne opnår forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund
 • at eleverne får forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv

Vidensmål

 • at eleverne opnår større indsigt i kulturforståelse og interkulturel kommunikation
 • at eleverne får forståelse for egen indvirkning på det globale samfund

Kompetencemål

 • at eleverne bliver i stand til at reflektere over, hvad det vil sige at leve i en globaliseret verden

Forventninger/krav til skolen

For at kunne gennemføre workshops er det et krav, at skolen har gode IT-faciliteter. Som udgangspunkt stiller UngAalborg med 1-2 underviser(e) pr. workshop. Der må helst ikke være flere end 30 elever pr. workshop.

Kontakt

Kontakt

Camilla Lindum
E-mail: cl-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 05