7 Juniorklubber i Aalborg

UngAalborg byder dit barn velkommen i trygge rammer.

 

 

 

Find din JuniorklubInd- og udmeldelse

Juniorklubbernes målgruppe er børn, der går i 4. – 7. klasse. Juniorklubberne fungerer som et værested for børnene efter skoletid, hvor der tilbydes alsidige fysiske og sociale aktiviteter.

Børnene lærer at skabe sociale bånd på tværs af klassetrin og lærer at begå sig socialt i deres fritid samt mødes om fælles aktiviteter. Vi har 7 Juniorklubber som er placeret i Fjellerad, Godthåb, Gudumholm, Kongerslev, Sebber, Visse og Vodskov.

De 7 juniorklubber

Juniorklubberne er fritidstilbud, hvor børnene mødes med jævnaldrende i trygge rammer. Her møder de også  engagerede voksne med fokus på glæde, venskaber og trivsel.

Fjellerad juniorklub

Hålsvej 4, 9260 Gistrup

Læs mere om klubben her:
fjellerad.ungaalborg.dk

Kontakt klubleder:
Irma Løgholt Jørgensen
irma0373@ungaalborg.dk
+45 28 57 68 18

 

Godthåb juniorklub

Ridemandsmøllevej 3-5, 9230 Aalborg

Kontakt og læs mere om klubben her: 
godthaab.ungaalborg.dk

Kontakt klubleder
Christina Munkholm
chri38mu@ungaalborg.dk
+45 93 52 09 46

Gudumholm juniorklub

Aagade 72, 9280 Storvorde

Læs mere om klubben her:
gudumholm.ungaalborg.dk

Kontakt klubleder
Morten Palner
mort296s@ungaalborg.dk
+45 22 37 53 59

Kongerslev juniorklub

Idrætsvej 3, 9293 Kongerslev

Åbningstider, kontingent, indmeldelse, beskrivelse og meget mere på vores hjemmeside:
kongerslev.ungaalborg.dk

Kontakt klubleder
Vibeke Nørgaard Kjærsgaard
vibe6069@ungaalborg.dk
+45 50 71 66 26 / +45 93 52 09 41

Sebber juniorklub

Sebber Juniorklub, Brogade 17, Sebbersund, 9240 Nibe

Læs mere om klubben her
sebber.ungaalborg.dk

Kontakt klubleder
Marianne Skaarup
marianne@ungaalborg.dk
+45 93 52 09 24

Visse juniorklub

Vissevej 116, 9210 Aalborg Sø

Åbningstider, kontingent, indmeldelse, beskrivelse og meget mere på vores hjemmeside: www.visseklubben.dk

Kontakt klubleder

Jens Amtoft
jens3344@ungaalborg.dk
+45 25 20 09 00

Vodskov juniorklub

Brorsonsvej 3
9310 Vodskov

Læs mere om klubben her
multihuset.ungaalborg.dk

Kontakt klubleder
Kirsten Ørbæk
kirs631m@ungaalborg.dk
+45 93 52 09 02

Ind- og udmeldelse

Aalborg Kommune er ved at skifte system. Dette kommer først i drift 1. marts 2024.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forhold til ind- og udmeldelse, skal du kontakte Karina Brøndum.

Email: kab-skole@aalborg.dk
Mobil: 93 52 09 03

Bag om Ungdoms- og juniorklubberne

UngAalborgs klubber fungerer organisatorisk, som et bredt fritidstilbud lokalt forankret i Aalborg kommune. Klubberne fungerer alle som et fælles tilbud, der direkte bidrager til arbejdet omkring det gode og aktive ungdomsliv i Aalborg kommune.

 

Formålet

Formålet med UngAalborgs klubber er at være et samlingspunkt for alle unge, hvor der gennem en nysgerrig og demokratisk tilgang, kan skabes inkluderende og mangfoldige fællesskaber.
Klubberne er en del af en helhed og skaber derved rum for aktiviteter og muligheder på tværs af hele UngAalborg.

Grundtanken

Grundtanken med UngAalborgs klubber er at være et lokalt, trygt og attraktivt samlingspunkt for alle unge, hvor de kan danne relationer og fællesskaber med andre unge, samt møde oprigtige voksne med en alsidig faglighed, der kan understøtte deres mangfoldighed, trivsel og dannelse.

Aalborg kommune har i deres børn- og ungepolitik en målsætning om, at alle børn og unge indgår i inkluderende fællesskaber, hvor de oplever sig betydningsfulde, værdsat og forpligtet.

Der står blandt andet: “... at være en del af et fællesskab, hvor man har en betydningsfuld rolle, er afgørende for trivsel”. Ligeledes understreges det, at “.. vi vil styrke og udvikle alle børn og unges fysiske og mentale sundhed, fordi sunde børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og kan begå sig i fællesskaber”-”fællesskaberne hvor de anerkende og rumme forskellighed og tage ansvar og drage omsorg for hinandens trivsel.

Med udgangspunkt i Aalborg kommunes målsætning, går vi  ambitiøst og målrettet ind i opgaven med at skabe en platform for alle unge i Aalborg Kommune

Målsætninger

Klubbernes målsætninger tager udgangspunkt i UngAalborgs
generelle målsætninger.

● At leve op til Aalborg Kommunes børne- og unge politik ved at tilbyde alle unge et eller flere inkluderende fællesskaber
● At understøtte og udvikle det gode ungdomsliv
● At realisere deltagelsesmuligheder og bidrage til et positivt selvbillede
● At det fælles tredje er midlet til at nå målet om meningsfyldte fællesskaber
● At være samskabende og samarbejde med UngAalborgs kulturhuse, aktivitetshuse og øvrige aktører i aalborg kommune på ungdomsområdet.

Kerneopgave, fælles værdier og identitet

Modellen afspejler UngAalborgs klubbers fælles værdier og identitet (se grafik herunder).

Kerneopgave, fælles værdier og identitet.<br />
Modellen afspejler UngAalborgs klubbers fælles værdier og identitet.