UngAalborgs Kerneopgave

Kerneopgaven er den fælles overordnede opgave hele UngAalborg arbejder ud fra, for at skabe værdi for de unge.

“Gennem meningsfulde fællesskaber realiserer vi sammen den unges deltagelsesmuligheder og potentialer og skaber mulighed for den unges udvikling af et positivt selvbillede og et mangfoldigt perspektiv på fremtiden.”

Unge altid først

Kerneopgaven er den opgave, som UngAalborg er sat i verden for at løse og er omdrejningspunktet for enhver handling, som sikrer, at alle i organisationen trækker i samme retning.

Kerneopgaven udtrykker meningen med det vi gør, signalerer fælles professionalisme og  fortæller hvad vi vil sammen, og  brænder for.

Kerneopgaven beskriver den samlede værdi vi skaber i vores arbejdsopgaver i forhold til de unges oplevelse af UngAalborg.

UngAalborg løfter kerneopgaven ved at løse de rigtige arbejdsopgaver på den rigtige måde. Vi samler mangfoldige fagligheder som vi gør til et kollektivt professionelt anliggende.

Vores omdrejningspunkt, med alt hvad vi gør i UngAalborg,  er de unge.