Kerneopgaven illustration

UngAalborgs Kerneopgave

Kerneopgaven er den fælles overordnede opgave hele UngAalborg arbejder ud fra, for at skabe værdi for de unge. Den lyder:

“Gennem meningsfulde fællesskaber realiserer vi sammen den unges deltagelsesmuligheder og potentialer og skaber mulighed for den unges udvikling af et positivt selvbillede og et mangfoldigt perspektiv på fremtiden.”

Unge altid først

Omdrejningspunktet, med alt hvad vi gør i UngAalborg, er de unge.

Kerneopgaven er den opgave, som UngAalborg er sat i verden for at løse og er omdrejningspunktet for enhver handling, som sikrer, at alle i organisationen trækker i samme retning.

Kerneopgaven udtrykker meningen med det vi gør, signalerer fælles professionalisme og  fortæller hvad vi vil sammen, og  brænder for.

Kerneopgaven beskriver den samlede værdi vi skaber i vores arbejdsopgaver i forhold til de unges oplevelse af UngAalborg.

UngAalborg løfter kerneopgaven ved at løse de rigtige arbejdsopgaver på den rigtige måde. Vi samler mangfoldige fagligheder som vi gør til et kollektivt professionelt anliggende.

Afhængighed i løsningen af kerneopgaven

Figuren herunder viser at vi alle er afhængige af hinanden i opgaveløsningen. 

Inderst: Medarbejdere tættest på de unge løser kerneopgaven i direkte kontakt med de unge.

Yderst: Skaber helhed, muligheder, rammerne og understøtter medarbejdere i at de kan lykkes med kerneopgaven. 

Stregerne: giver et billede af hvordan vi er afhængige af hinanden for at kunne løse kerneopgaven. Hver streg har en faglig samarbejdsmæssig fortælling om afhængighed af hinanden.