VALGFAG | TEMADAG | Kina er en nation, der bliver mere og mere betydningsfuld for unge i forhold til deres fremtidige eksistens i en global verden. Undervisningen i kinesisk rummer sproglige, kulturelle og samfundsfaglige elementer. Der perspektiveres til livet i Danmark, så eleverne kan få en forståelse af den samfundsmæssige, kulturelle og historiske kontekst.

Din fremtid er i en global verden, hvor det er vigtigt, at du kender andre kulturer og samfundsforhold. Nu får du muligheden for at lære om kinesisk sprog og kultur. Du lærer for eksempel at hilse og føre enkle samtaler, hvor du kan præsentere dig, sige hvor du kommer fra, spørge om vej og bestille mad. Endvidere kommer du til at lære om kinesisk ungdomsliv og skolegang. Du lærer også lidt om skrifttegn og for eksempel at fremstille nogle kinesiske madretter.

Der vil blive arbejdet med udtale og samtale. Kinesiske artefakter inddrages i undervisningen, og der undervises i begrænset omfang i skrifttegn. Undervisningsformen vil være elevcentreret samt emne- og projektorienteret undervisning. Da faget også er valgfag i gymnasiet, vil eleverne være bedre rustede til overgangen til gymnasiet i dette fag.

Undervisningen foregår hovedsageligt på engelsk og kinesisk. Valgfaget kan strække sig over 30 eller 60 timer.

Formål

 • At eleverne stifter bekendtskab med sproget kinesisk og kinesisk  kultur
 • At eleverne opnår interkulturel forståelse
 • At eleverne opbygger et elementært ordforråd på kinesisk
 • At eleverne lærer at hilse og udtrykke sig med simple sætninger
 • At eleverne fremmer deres generelle forståelse for kulturforskelles betydning for internationalt samarbejde

Vidensmål

 • Eleverne får viden om kinesisk sprog og fonetik
 • Eleverne får viden om Kina– geografi, kultur og livsformer
 • Eleverne får kendskab til kinesisk mad og skriftsprog
 • Eleverne får kendskab til kinesiske høfligheds- og omgangsformer

Færdighedsmål

 • Eleverne lærer at præsentere sig selv
 • Eleverne lærer at forstå kinesisk på begynderniveau og at føre korte, enkle dialoger om hverdagsemner
 • Eleverne kender eksempler på kinesiske familietraditioner og højtider
 • Eleverne får viden om kinesisk skolegang og ungdomsliv

Kompetencemål

 • Eleverne udvikler deres kommunikative kompetencer og lærer at bruge sproget i særlige sammenhænge

 

Kontakt

[Mathilde]