Ungdoms
klubber

Unikke steder i fede rammer for alle 13-19 årige i Aalborg Kommune. Gratis tilmelding. Læs om klubberne her.

Der er mange klubber…

Find den hurtigt. Søg på klubnavn, bydel eller by. 

En ungdomsklub er et fristed hvor dig og dine venner frit kan udfolde jer…

Alder

Du skal være minimum 13 år eller gå i 7. klasse for at komme i ungdomsklub. I klubberne kan du råhygge med dine venner og veninder og være med til fede aktiviteter. Mange klubber arrangerer også lokale fester i løbet af året.

Medbestemmelse

I en Ungdomsklub vil du opleve, at have reel indflydelse. Vi bestræber os på at skabe den klub, som du har brug for, og ikke den, som vi synes har brug for. Kort fortalt sætter de voksne i klubben rammen, og du er medbestemmer til indholdet.

Det koster ikke noget

Alle klubberne i UngAalborg er gratis. Du er velkommen til at kigge forbi den klub du gerne vil gå i et par gange, og se, om det er noget for dig.  

Du er velkommen i alle vores klubber, uanset hvor hvor i kommunen du bor.

Du skal være minimum 13 år eller gå i 7. klasse for at komme i ungdomsklub. Der er gratis tilmelding.

Alle klubber har forskellige muligheder

De kan fx være alt fra pool, bordtennis, hyggedage, bordfodbold, sport, værksteder, debatter, foredrag, online gaming og LAN til musik, øvelokaler, madaftener, weekendture, turneringer, musik, fester og meget andet – men det du altid kan finde er, et godt fællesskab og nye relationer, og du bestemmer selv, hvornår du vil være i klubben og hvad du vil deltage i.

Kig forbi - og se om det er noget for dig

Du kan altid kigge forbi den klub du gerne vil gå i og se, om det er noget for dig. Alle klubber kræver dog at man indmelder sig hvis det er noget.
Der er stor forskel på klubbernes åbningstider og dage de har åbent. Også hvilke aktivitetsmuligheder de tilbyder – klik på indmeld og læs mere om klubben.

Det er gratis, men du skal huske at indmelde dig

Ungdomsklubber tilbyder forskellige aktiviteter og har åbent på forskellige dage – du må komme i alle klubber.

Klik på klubben herunder for at læse mere og indmelde dig online

Nibe Ungdomsklub

Nibe Ungdomsklub

Vi har poolbord, bordtennisbord, bordfodbold, bratspil, en café, en lille sal hvor man kan spille bold, storskærm med PS5…

læs mere

Bag om Ungdoms- og juniorklubberne

UngAalborgs klubber fungerer organisatorisk, som et bredt fritidstilbud lokalt forankret i Aalborg kommune. Klubberne fungerer alle som et fælles tilbud, der direkte bidrager til arbejdet omkring det gode og aktive ungdomsliv i Aalborg kommune.

 

Formålet

Formålet med UngAalborgs klubber er at være et samlingspunkt for alle unge, hvor der gennem en nysgerrig og demokratisk tilgang, kan skabes inkluderende og mangfoldige fællesskaber.
Klubberne er en del af en helhed og skaber derved rum for aktiviteter og muligheder på tværs af hele UngAalborg.

Grundtanken

Grundtanken med UngAalborgs klubber er at være et lokalt, trygt og attraktivt samlingspunkt for alle unge, hvor de kan danne relationer og fællesskaber med andre unge, samt møde oprigtige voksne med en alsidig faglighed, der kan understøtte deres mangfoldighed, trivsel og dannelse.

Aalborg kommune har i deres børn- og ungepolitik en målsætning om, at alle børn og unge indgår i inkluderende fællesskaber, hvor de oplever sig betydningsfulde, værdsat og forpligtet.

Der står blandt andet: “... at være en del af et fællesskab, hvor man har en betydningsfuld rolle, er afgørende for trivsel”. Ligeledes understreges det, at “.. vi vil styrke og udvikle alle børn og unges fysiske og mentale sundhed, fordi sunde børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og kan begå sig i fællesskaber”-”fællesskaberne hvor de anerkende og rumme forskellighed og tage ansvar og drage omsorg for hinandens trivsel.

Med udgangspunkt i Aalborg kommunes målsætning, går vi  ambitiøst og målrettet ind i opgaven med at skabe en platform for alle unge i Aalborg Kommune

Målsætninger

Klubbernes målsætninger tager udgangspunkt i UngAalborgs
generelle målsætninger.

● At leve op til Aalborg Kommunes børne- og unge politik ved at tilbyde alle unge et eller flere inkluderende fællesskaber
● At understøtte og udvikle det gode ungdomsliv
● At realisere deltagelsesmuligheder og bidrage til et positivt selvbillede
● At det fælles tredje er midlet til at nå målet om meningsfyldte fællesskaber
● At være samskabende og samarbejde med UngAalborgs kulturhuse, aktivitetshuse og øvrige aktører i aalborg kommune på ungdomsområdet.

Kerneopgave, fælles værdier og identitet

Modellen afspejler UngAalborgs klubbers fælles værdier og identitet (se grafik herunder).

Kerneopgave, fælles værdier og identitet.<br />
Modellen afspejler UngAalborgs klubbers fælles værdier og identitet.