VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG / TEMAUGE /  | Kreativ kodning er et programmeringshold kun for piger!

Den tekniske del af IT-branchen i Danmark er domineret af mænd og forskning viser at pigers interesse for naturvidenskab, herunder også de matematisk-logisk-teknologiske fag som programmering bygger på, begynder at falde allerede fra 7. klasse. Ved at henvende forløbet primær til piger med fokus om kreativitet, vi vil fremme pigernes interesse i IT og vise dem at de ikke er mindre kompetente til teknologi end drengene.

Efter at have testet Kreativ Kodning på skoler i 2017, har vi fundet frem til at pigerne normalt frasiger sig fra at lære mere om teknologi fordi drengene som regel har en større interesse for teknik. Efter at have afprøvet Kreativ Kodning kun med piger, har pigerne udtalt at de følte sig mere åbne over for at arbejde med teknologien uden at føle sig nervøse for at virke “dummere” end drengene.

Forløbets mål er det samme som vores valgfag omkring programmering – http://www.ungaalborg.dk/index.php/skoler/alle-fag/item/398-programmering-valgfag. Dog er emnerne og indholdet tilpasset således det passer til målgruppen. 

Forventninger/krav til skolen

  • Det forventes, at der kan stilles et lokale til rådighed med mulighed for brug af projektor og internetforbindelse.
  • Ung Aalborg stiller med 1 underviser pr. hold.
  • Forløbet kræver eleverne har en Chromebook, PC eller Mac og internetforbindelse. 

    Tablets og iPads er ikke anvendelige, da de kan have problemer med flere af programmerne.
  • Mindst 2 timer per undervisningsgang.

Ønskes der yderligere information eller svar på spørgsmål, skal I være velkomne til at kontakte os.

Kontakt

[Christian]