Læringslokomotivet

Læringsforløbene er gratis og der skal ansøges om optagelse.

Er du i store faglige problemer i dansk eller matematik, og har du et ønske om at gøre noget ved det? Så kunne Læringslokomotivet måske være noget for dig.

Læringslokomotivet er et omfattende alternativt læringsforløb for dig, som går i 8. klasse og har så svært ved dansk eller matematik, at det er et problem for din skolegang og fremtidige muligheder. Du vil komme til at arbejde med både dig selv og dine faglige problemer. Vi vil arbejde med nogle centrale faglige områder, men især sætte fokus på at lære faglige og personlige strategier, som kan hjælpe din læring på rette vej både med det samme og i det lange løb. Dette fokus har vi, fordi formålet med det hele er at få sat din faglige forbedring i gang og hjælpe med til, at den kan fortsætte efter forløbets afslutning.

Det samlede forløb er 3 uger langt og består af 2 opstartsdage, 2 ugers camp og 3 dages fremadrettet afslutning. Herefter et efterforløb på skolen.

Før campen bruger vi 2 dage på at mødes, lære hinanden at kende, og gennemføre nogle test, som kan hjælpe os med at tilrettelægge undervisningen samt at kunne holde styr på dine fremskridt.

På Campen møder du tidligt om morgenen på stedet eller ved vores bus, som kan transportere os frem og tilbage. Der er program hele dagen og noget af aftenen. Der er overnatning imellem de to sidste dage. Du vil således opleve en hverdag, som er programlagt med både skole- og fritidsaktiviteter fra morgen til aften. Det er et mål, at du oplever konkret faglig fremgang, men også at du får lavet en plan for, hvordan du kan fortsætte din indsats i tiden efter forløbet. God og sund mad er vigtig for god læring, så den er inkluderet. Du skal forvente selv at være med til at få det hele til at fungere.

Efter campen følger 3 dage med undervisning på UngAalborgs ungdomskultuhus Blok X i Karolinelund, hvor fokus vil ligge på, hvad det giver mening, du arbejder videre med, og hvordan det kan lade sig gøre, når du kommer tilbage i din skolehverdag. Èn af dagene vil en lærer fra din skole deltage. Dine forældre vil også komme en smut forbi. Det er nemlig velkendt, at forandringer meget oftere lykkes, hvis man har støtte undervejs.

Når du har været tilbage på din skole i et stykke tid, kommer vi på besøg hos dig og din lærer for at høre, hvordan det hele går og for at blive klogere på, om vi kan gøre andet for at hjælpe, samt hvad vi kan gøre bedre til næste hold. Måske er vi også med i undervisningen.

Inden du søger om optagelse

  • De faglige udfordringer kan have mange og blandede årsager. Skyldes dine udfordringer tal- eller ordblindhed skal du vælge GROW eller GROWplus i stedet.
  • Forløbet er et samarbejde mellem dig, dine forældre, din skole og os. Det betyder, at alle parter skal være aktive omkring din ansøgning, at dig og dine forældre skal komme til en informationsaften, og at skolen skal være indstillet på at frigive relevante lærere til 1 dags deltagelse i den fælles fælles planlægning på Blok X.
  • Der er overhængende risiko for, at du vil gå fra forløbet med nye gode venner 🙂

 

Vigtige datoer for Læringslokomotivet

ForløbAnsøgningSvar om optagInformationsmødeBesøg på skolen uge
Læringslokomotivet

OBS: 2021 udgaven er desværre udskudt pga. for få tilmeldinger. Vi vender nysgerrigt hver en sten og vender tilbage med nye datoer, når vi er klar.
Forår/efterår 2022Forår/efterår 2022Forår/efterår 2022Forår/efterår 2022

Du kan til enhver tid ansøge om at komme på et forløb. Fristerne, som er angivet her, er blot sidste udkald, hvis du vil i betragtning til det specifikke forløb.

Hvis du bliver optaget på et forløb, får du besked på de ovenstående datoer.

Hvis du ikke bliver optaget, får du en besked om, at det ikke blev dig denne gang, men at vi beholder din ansøgning i bunken til næste forløb.

Alle infomøder afholdes på Blok X i Karolinelunden, 9000 Aalborg kl. 17:15 – 18:45

På infomødet deltager både du og dine forældre. Din lærer er også velkommen.


Ansøgning til Læringslokomotivet

Det er vigtigt at du læser og forstår dette inden du ansøger.

Gå kun videre hvis du:

  1. Kan motivere ansøgning på vegne af både den unge, forældre og lærer.
  2. Har den unges cpr. nr.
  3. Kender mailadresser og telefonnumre på den unges lærer og på en kontaktperson på skolens kontor.
  4. Kender (en) forælders/værges telefonnummer og e-mail adresse.
  5. Kan svare på spørgsmål om tilladelse til at tage/bruge fotos af ansøgeren.