Lokal demokrati 2024-25

På temadagen vil eleverne få mulighed for at få en forståelse af hvordan lokaldemokratiske processer fungerer. De kommer til at arbejde med emner/sager som optager dem.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:
Historie Samfundsfag

TEMADAG

Eleverne får en forståelse af demokratiske processer i en lokal kontekst.

Vi er optaget af at børn og unge har en stemme der gerne må fylde. Børn og unge skal have medindflydelse på de samfundsbeslutning der vedrører deres liv. Det får de, hvis vi i fællesskab rammesætter det for og med dem. Med andre ord indflydelse på eget liv, læring og demokratiopfattelse. På temadagen vil eleverne få mulighed for at få en forståelse af hvordan lokaldemokratiske processer fungerer. De kommer til at arbejde med emner/sager som optager dem. Her får de hjælp til hvordan de ville kunne få indflydelse på netop dette område i deres lokale demokrati enten på deres skole, i deres fritid, eller i byrådet.

Vigtigt omkring udstyr

 • Adgang til internet og opkobling til skolens av/it system fra en MAC

Forventninger/krav til skolen

 • Samfundslæren indgår i undervisningen hele dagen.
 • Max en klasse pr gang.

Relevante oplysninger

 • Temadagen kan foregå på skolen og Blok X
 • Tidspunkt aftales med skolen og underviser

Eksempel på temadag

 • Oplæg med tema “ Hvordan bliver unge hørt i deres lokalområde”
 • Efterfølgende gruppearbejde, hvor eleverne arbejder  case`s, som de selv er optaget af.
 • Fremlæggelse af ovenstående case for hinanden.
 • Afslutning og evaluering.

Appetizer til eleverne

Bliver din stemme hørt? Hvordan oplever du demokrati i din by? – Og hvad betyder demokrati for dig? Du har er ret til at blive hørt. Derfor er vi optaget af, at I unge har en mening og holdning til jeres egen og andre unges  hverdag og liv. Herunder fritid, skole/uddannelse og arbejde.


Formål

 •  Et supplement til samfundsfag og med et twist på ungedemokrati og lokal indflydelse  i 7,8,9 og 10 klasse

Færdighedsmål

 • Får viden om lokaldemokrati
 • Får kendskab til hvordan man kan få indflydelse
 • Får øvelse med at beskrive en sag og fremlægge den

Vidensmål

 • Får suppleret læringen fra samfundsfag med et mere lokalt perspektiv. Hvilket understøtter den generelle forståelse for demokratiske processer.

Kompetencemål

 • Får udviklet kompetencer så de er i stand til at kunne skabe indflydelse og få deres stemme hørt.

Kontaktperson/ underviser

Book dig ind på Lokal demokrati 2024-25. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt underviseren

Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så kontakt os derfor i god tid.

Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg.Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket

Send elevlister. Vigtigt inden holdstart...

Send elevlister inden holdstart. Undervisningen kan ikke starte før listerne er sendt.

Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Samarbejdsaftalen

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed - fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Foregår undervisningen i UngAalborg, er vi forberedte på at modtage jer og at I ved hvor og hvornår I skal møde.

Eleverne og forventninger

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.