MediaLab / Digital Medieproduktion 2022/23

Eleverne skal i MediaLab udvikle kompetencer til at kunne producere og analysere sociale og personlige medieudtryk, herunder digitale billeder, video og grafik.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:

Eleverne skal gennem arbejde med egenproduktion og aktuelle medieproduktioner opnå indsigt i formidling både som producent, bruger og deltager. I MediaLab skal eleverne opnå forståelse af tidssvarende mediers betydning i et kulturelt perspektiv med henblik på at styrke deres handlemuligheder i og uden for skolen.

I valgfaget MediaLab skal eleverne lære gængse medier at kende som udtryksformer og kommunikationsmidler. Elevernes egne produktioner af enkle og multimodale medieudtryk er i centrum. I en løbende vekselvirkning mellem medieproduktion og analytisk arbejde med egne medier, sociale medier og massemedier skal eleverne opnå forståelse af de centrale mediefaglige begreber og værktøjer.

Vigtigt omkring udstyr

 • Alt udstyr forefindes på Stationen

Forventninger til skolen

Stationen har en række forskellige film- og medietilbud, som i samarbejde med skolen kan skræddersyes, så det passer til den enkelte skoles behov.

 • Max. 25 elever pr. forløb.
 • Der er mulighed for at vi kan vi komme ud til jer på skolerne og undervise i enkelte moduler, men den primære undervisning foregår på Stationen i Nørresundby.

Appetizer til eleverne

I MediaLab arbejder og leger vi med forskellige former for digitale medieproduktioner. Her er det dig der skal designe og producere. Du kan f. eks udvikle din egen reklamekampagne, lave grafisk design til plakater, designe logoer og printe klistermærker. Du kan udvikle din egen fiktive produktlinie eller redigere sjove og skøre billeder eller film – Mulighederne er mange 🙂


Kompetencemål

MediaLab som valgfag omfatter to kompetenceområder: Medieproduktion og medieanalyse.

Medieproduktion:

 • Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner

Medieanalyse:

 • Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv

Færdigheds- og Vidensmål – Medieproduktion

Produktionsproces

 • Eleven kan gennemføre et produktionsforløb med udgangspunkt i eget design
 • Eleven har viden om kommunikationsforhold i designprocesser

Multimodale virkemidler

 • Eleven kan anvende multimodale virkemidler i medieudtryk
 • Eleven har viden om æstetiske formsprog og virkemidler i multimodale medieudtryk

Kommunikation

 • Eleven kan målrette mediekommunikation
 • Eleven har viden om intention og målgruppe for mediekommunikation

Medieadfærd

 • Eleven kan anvende medier i henhold til jura og etiske normer
 • Eleven har viden om jura og etiske normer ved anvendelse af medier

Udstyrsbetjening

 • Eleven kan betjene tidssvarende teknisk udstyr og værktøjer til at optage, redigere og dele medieproduktioner og digitale billeder
 • Eleven har viden om tidssvarende teknisk udstyr og software i forhold til medieproduktion og digitale billeder

Færdigheds- og Vidensmål – Medieanalyse

Mediegenrer

 • Eleven kan identificere mediegenrer
 • Eleven har viden om genrer inden for trykte medier, sociale medier og massemedier

Medieæstetik

 • Eleven kan skelne mellem virkemidlers æstetiske funktioner i egne og andres produktioner
 • Eleven har viden om mediespecifikke virkemidlers æstetiske funktioner

Mediedesign

 • Eleven kan analysere medieproduktioners opbygning og udtryk
 • Eleven har viden om medieproduktioners opbygning

Mediekultur

 • Eleven kan vurdere betydningen af medier i sociale og kulturelle sammenhænge
 • Eleven har viden om mediers samfundsmæssige udvikling og betydning

Kontakt underviser

Booke dig ind på MediaLab / Digital Medieproduktion 2022/23. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

 • Start med at kontakte underviseren.
 • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
 • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.