MediaLab – En kreativ legeplads med digitale medier

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG / TEMAUGE

Eleverne skal i MediaLab udvikle kompetencer til at kunne producere og analysere sociale og personlige medieudtryk, herunder digitale billeder, video og grafik. Eleverne skal gennem arbejde med egenproduktion og aktuelle medieproduktioner opnå indsigt i formidling både som producent, bruger og deltager. I MediaLab skal eleverne opnå forståelse af tidssvarende mediers betydning i et kulturelt perspektiv med henblik på at styrke deres handlemuligheder i og uden for skolen.

I valgfaget MediaLab skal eleverne lære gængse medier at kende som udtryksformer og kommunikationsmidler. Elevernes egne produktioner af enkle og multimodale medieudtryk er i centrum. I en løbende vekselvirkning mellem medieproduktion og analytisk arbejde med egne medier, sociale medier og massemedier skal eleverne opnå forståelse af de centrale mediefaglige begreber og værktøjer.

Stationen har en række forskellige film- og medietilbud, som i samarbejde med skolen kan skræddersyes, så det passer til den enkelte skoles behov.

 • Max. 25 elever pr. forløb.
 • Der er mulighed for at vi kan vi komme ud til jer på skolerne og undervise i enkelte moduler, men den primære undervisning foregår på Stationen i Nørresundby.

Kompetencemål

MediaLab som valgfag omfatter to kompetenceområder: Medieproduktion og medieanalyse.

Medieproduktion:

 • Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner

Medieanalyse:

 • Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv

 

Færdigheds- og Vidensmål – Medieproduktion

Produktionsproces

 • Eleven kan gennemføre et produktionsforløb med udgangspunkt i eget design
 • Eleven har viden om kommunikationsforhold i designprocesser

Multimodale virkemidler

 • Eleven kan anvende multimodale virkemidler i medieudtryk
 • Eleven har viden om æstetiske formsprog og virkemidler i multimodale medieudtryk

Kommunikation

 • Eleven kan målrette mediekommunikation
 • Eleven har viden om intention og målgruppe for mediekommunikation

Medieadfærd

 • Eleven kan anvende medier i henhold til jura og etiske normer
 • Eleven har viden om jura og etiske normer ved anvendelse af medier

Udstyrsbetjening

 • Eleven kan betjene tidssvarende teknisk udstyr og værktøjer til at optage, redigere og dele medieproduktioner og digitale billeder
 • Eleven har viden om tidssvarende teknisk udstyr og software i forhold til medieproduktion og digitale billeder

Færdigheds- og Vidensmål – Medieanalyse

Mediegenrer

 • Eleven kan identificere mediegenrer
 • Eleven har viden om genrer inden for trykte medier, sociale medier og massemedier

Medieæstetik

 • Eleven kan skelne mellem virkemidlers æstetiske funktioner i egne og andres produktioner
 • Eleven har viden om mediespecifikke virkemidlers æstetiske funktioner

Mediedesign

 • Eleven kan analysere medieproduktioners opbygning og udtryk
 • Eleven har viden om medieproduktioners opbygning

Mediekultur

 • Eleven kan vurdere betydningen af medier i sociale og kulturelle sammenhænge
 • Eleven har viden om mediers samfundsmæssige udvikling og betydning

Kontakt

Esben Garder / Stationen
Mail: esben@ungaalborg.dk
Tlf: +45 93 52 09 27

 

Mere i samme kategori

Urban Culture

Urban Culture

TEMAFORLØB Oplev dele af Aalborgs streetkultur og gadeidræt På dette hold vil du kunne prøve kræfter med forskellige grene inden for streetkultur og gadeidræt. Vi tager i skatehallen og får et adrenalinkick på hjul. Vi maler graffiti og streetart på Street Station...

Sangskrivning

Sangskrivning

VALGFAG/TEMAFORLØB Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi starter helt fra bunden i sangskrivningens første faser, og arbejder løbende med melodiske, harmoniske og tekstlige virkemidler. Når vi har...

Rytmisk kor

Rytmisk kor

VALGFAG/TEMA Vi synger sammen, griner sammen og lærer sammen at styrke fællesskabet ved at give noget af os selv til hinanden. Vi får et større kendskab til musikstile og genre, og lærer om sangteknikker, at synge flerstemmigt samt om dét at stå på en scene og...

Musik og teater

Musik og teater

TEMAUGE/TEMADAGE/VALGFAG Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Eleverne arbejder med og introduceres til musiske elementer og teatrets virkemidler med det formål at skabe et performanceudtryk. Der arbejdes, trænes og øves gennem...

Gi´faget krop – og et udtryk

Gi´faget krop – og et udtryk

TEMADAG med fokus på kropslig læring Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi, i at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de...

eSport

eSport

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE For at blive esports spiller kræver det mere end bare at kunne lide at spille et spil. Max 10 elever pr. forløb. Undervisningen foregår på Stationen i Nørresundby. Forløb kan laves som temadage over nogle uger eller én...

Filmproduktion

Filmproduktion

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG / TEMAUGE  Udfold din kreativitet gennem levende billeder Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt...

Alternativ teambuilding og selvudvikling

Alternativ teambuilding og selvudvikling

TEMAFORLØB 5 x 6 timers temaforløb (antal dage og timer efter aftale) i skoleåret med særligt fokus på personlig - og social udvikling med afsæt i alternative fritidsinteresser og muligheder. Temaforløbet alternativ teambuilding er nytænkning og blandt andet et forsøg...

Cross & MX Workshop

Cross & MX Workshop

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE Max 14 elever pr. forløb/hold. Eksempler på forløb Teambuilding for klasser der er udfordret på f.eks. samarbejdet, social trivsel eller andet der kan give disharmoni i klassen. Også mindre grupper af elever. MX Workshop...

Food Maker | Temaforløb

Food Maker | Temaforløb

Temaforløb | Har du brug for at lære, hvordan du skaber bedre måltidsvaner for dig selv eller dine venner, i fællesskab med andre unge? Vil du udvikle, eksperimentere og udfolde dig kreativt indenfor mad og måltidskulturen så, har du muligheden her.

Kunst og Street Art | Temaforløb

Kunst og Street Art | Temaforløb

Her får de unge en anderledes og inspirerende undervisning i kunst og streetart. På holdet arbejder vi med alle former for kunst, og vi tager udgangspunkt i, hvad kunst kan gøre. Kunst er kultur, kommunikation og findes alle vegne.

Rollemodellerne | Temadag

TEMADAG | I har som skole eller klasse mulighed for at få besøg af UngAalborgs ung-til-ung-gruppe Change Agents for at give jeres elever indblik i andre unges liv. I får med denne temadag besøg af Change Agents Rollemodellerne, som alle er unge, der møder eller har...

Trivsel i fællesskabet

Trivsel i fællesskabet

TEMADAG - selvudvikling, mindfulness, følelser og tankesæt Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem  følelser, tanker,...

GROW eksamensforberedelse

GROW eksamensforberedelse

TEMADAGE / FORLØB GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede unge ordblinde på at gå til eksamen, men som også sigter også bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen. Med...

Spansk som valgfag

Spansk som valgfag

VALGFAG | Spansk et et af de mest talte sprog i verden og modersmålet i 21 lande. Kendskab til spansk sprog og kultur giver eleverne globalt udsyn og interkulturel forståelse.

Sail Training (LOA)

Sail Training (LOA)

UNDERSTØTTENDE | UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

Præsentationsteknik

Præsentationsteknik

VALGFAG / TEMADAG | Der er store krav til os når vi skal præsentere noget for andre. Mange bliver nervøse og tror på forhånd at det vil gå galt.

Miljø og bæredygtighed

TEMADAG | UNDERSTØTTENDE : Hensigten med miljø og bæredygtighed er at gøre eleverne bekendte med en bred vifte af kernebegreber inden for miljøområdet. Ambitionen er, at eleverne opnår et kendskab til forskellige begreber inden for miljøområdet såsom globalisering,...

Friluftsliv

Friluftsliv

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand up paddleboard.

Drama

Drama

VALGFAG : Eleverne arbejder med teater gennem både manuskriptarbejde, improvisationer og øvelser. Der trænes med henblik på, at eleven bliver i stand til at skabe troværdige karakterer på scenen i overensstemmelse med genre og udtryk.