Miljø og bæredygtighed

TEMADAG | UNDERSTØTTENDE : Hensigten med miljø og bæredygtighed er at gøre eleverne bekendte med en bred vifte af kernebegreber inden for miljøområdet.

Ambitionen er, at eleverne opnår et kendskab til forskellige begreber inden for miljøområdet såsom globalisering, økologi, vedvarende energi og bæredygtighed, som de umiddelbart ikke kender eller kun kender lidt til.

Gennem undervisningen i miljø og bæredygtighed vil der blive bygget bro mellem de teoretiske og praktiske elementer inden for miljøområdet.

Understøttende

Eftersom miljøområdet er særdeles bredt, kan undervisningen være understøttende i mange sammenhænge. Undervisningen kan for eksempel være understøttende i forhold til:

 • Biologi – (Biodiversitet og økologi)
 • Naturvidenskabelige fag (Vedvarende energi og bæredygtige transportformer)
 • Samfundsfag (De samfundsmæssige problemstillinger ved en konvertering til et fossilfrit samfund eller globalisering og dens betydning i en lokal og global kontekst)
 • Madlavning (Madlavning med økologiske produkter, co2-footprint at et måltid)

Temadag

Temadagen kan for eksempel sammensættes på følgende måder:

 • Temadag for hele udskolingen (alle lærere i udskolingen frigøres).
 • Temadag for årgange eller klasser (teams eller enkelte lærere frigøres).

Eksempel 1: En konkret temadag i miljø og bæredygtighed kan for eksempel indeholde flere workshops, som eleverne på skift kommer igennem i løbet af dagen. Temaer for workshops kan være: Miljødebat, kosmetik afprøvning på dyr, bæredygtighed, globalisering, bæredygtig transport, madlavning med økologiske produkter, udarbejde ”skolens miljøsang”, CO2 footprint på et måltid eller måske specifikke ønsker fra skolen.

Eksempel 2 : En konkret temadag i miljø og bæredygtighed kan arrangeres som en ekskursion. Destinationsmulighederne for temadagen kan for eksempel være: Vejlerne (Fokus på vådområders betydning for mangfoldigheden af dyre- og plantearter samt disse områders betydning som rekreative områder), Nordisk folkecenter (Fokus på vedvarende energi), Testcenter for kæmpevindmøller ved Østerild samt Bulbjerg(Jyllands eneste fuglefjeld).

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse. Ønsker skolen, at en lærer deltager som hjælper eller for at få inspiration, er dette naturligvis en mulighed.

Opbygning

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse. Ved ekskursioner stiller UngAalborg med de nødvendige undervisere.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på jeres skole eller i jeres lokalområde. Undervisningen kan foregå hele skoleåret både indendørs og udendørs.

Undervisningen kan med fordel placeres som heldagsundervisning, hvortil dagene opbygges som ”temadage”, og der gives mulighed for mindre ekskursioner. Fokus for undervisningen kunne eksempelvis være: globalisering, bæredygtighed, vand og miljø, økologi, biodiversitet ( mangfoldighed af arter), bæredygtig transport, vedvarende energi samt affald.

Formålet med undervisningen:

 • At fremme elevernes forståelse for naturvidenskabelige og samfundsmæssige forhold
 • At fremme aktuelle problemstillinger inden for miljøområdet
 • At gøre eleverne bevidste om bæredygtighed og globalisering
 • At gøre eleverne bevidste om nye alternative måder, hvorpå de kan tænke miljø ind i hverdagen

Vidensmål eleverne opnår:

 • Generel viden om miljøområdet, der understøtter undervisningen i naturvidenskabelige og samfundsmæssige problematikker
 • Forståelse for beslutningsprocesser omhandlende miljøproblematikker. (Herunder at kunne give eksempler på hvilke problemstillinger, der er forbundet med bæredygtig udvikling inden for energi- og miljøområdet. Eksempelvis udfordringerne ved opsætning af nye vindmøller eller de økologiske udfordringer ved at producere bæredygtigt på grundlag af naturressourcer)
 • Forståelse og viden om kildekritik i relation til virkelige og teoretiske projekter inden for miljøområdet

Færdighedsmål eleverne opnår:

 • Evner til, at kunne videregive information omhandlende miljøområdet
 • Forståelse for aktuelle miljøproblematikker og mulighed for at koble tilegnet viden til hverdagssituationer
 • Forståelse for kildekritik

Kompetencemål for undervisningen:

 • Eleven lærer om samspillet mellem teori og praksis inden for miljømæssige sammenhænge og udvikler derved sine kompetencer for at forstå miljøets betydning for en bæredygtig fremtid 

Kontakt

Søren Andersen
soan-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 11

Mere i samme kategori

Thy Nationalpark | Temaforløb

Thy nationalpark med rygsæk og vandrestøvler. rendyrket og nordisk inspireret friluftsliv, vandring, telt, mad over bål.

Gi’ Faget Krop | Temaforløb

TEMADAG med fokus på kropslig læring| Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi at bevægelse befordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i, at kombinere netop krop og tænkning i de...

Food Maker | Temaforløb

Food Maker | Temaforløb

Temaforløb | Har du brug for at lære, hvordan du skaber bedre måltidsvaner for dig selv eller dine venner, i fællesskab med andre unge? Vil du udvikle, eksperimentere og udfolde dig kreativt indenfor mad og måltidskulturen så, har du muligheden her.

Kunst og Street Art | Temaforløb

Her får de unge en anderledes og inspirerende undervisning i kunst og streetart. På holdet arbejder vi med alle former for kunst, og vi tager udgangspunkt i, hvad kunst kan gøre. Kunst er kultur, kommunikation og findes alle vegne.

Rollemodellerne | Temadag

TEMADAG | I har som skole eller klasse mulighed for at få besøg af UngAalborgs ung-til-ung-gruppe Change Agents for at give jeres elever indblik i andre unges liv. I får med denne temadag besøg af Change Agents Rollemodellerne, som alle er unge, der møder eller har...

Global Youth | Temadag

TEMADAG | I har som skole eller klasse mulighed for at gå besøg af UngAalborgs ung-til-ung-gruppe Change Agents for at give jeres elever indblik i unges deltagelsesmuligheder i et internationalt perspektiv. På denne halve temadag får I besøg af repræsentanter fra...

Globalisterne | Lokalt/Globalt demokrati

TEMADAG | I har som skole eller klasse mulighed for at få besøg af UngAalborgs ung-til-ung-gruppe Change Agents for at give jeres elever indblik i demokratiske processer. På denne temadag for I besøg af UngAalborgs korps af universitetsstuderende, Globalisterne, som...

Trivsel i fællesskabet

Trivsel i fællesskabet

TEMADAG/FORLØB |  Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem  følelser, tanker, krop og adfærd, herunder temaer som...

GROW eksamenstræning

GROW eksamenstræning

GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede unge ordblinde på at gå til eksamen, men som også sigter også bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen. Med udgangspunkt i æstetiske...

Poetry Slam – temadag

TEMADAG | En hel dag med kreativ skrivning og iscenesættelse af ord. VI arbejder med rap, poetryslam, digte og improvisationer.

Præsentationsteknik

Præsentationsteknik

VALGFAG / TEMADAG | Der er store krav til os når vi skal præsentere noget for andre. Mange bliver nervøse og tror på forhånd at det vil gå galt.

Programmering i Unity3D på Station10

Programmering i Unity3D på Station10

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | Hvordan “tænker” en computer? I dette fag vil du komme til at lære logikken bag computeren og lære at få den til at udfører instrukser til at løse bestemte opgaver.

Medieforløb

Medieforløb

Station10 har en række forskellige medietilbud, som i samarbejde med skolen kan skræddersyes, så det passer til de enkelte skolers behov. Det kan være lige fra film, musikvideo, foto og præsentation, musikindspilning, lyddesign i studierne.

GROW som valgfag

VALGFAG | For ordblinde elever. VI vil arbejde med selvforståelse og identitet i et anerkende og styrkebaseret forløb, samt give anvisninger til kompenserende IT hjælpemidler og rettigheder ved ordblindhed generelt. Undervisningen foregår på KUL i Nordkraft.

Friluftsliv

Friluftsliv

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand up paddleboard.

eSport på Station10

eSport på Station10

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE | I dag er det ikke unaturligt at have en drøm om at blive professionel computerspiller frem for fodboldspiller. For at blive e-sports spiller kræver det meget mere end bare at spille et spil. Eleven vil blive præsenteret for redskaber de kan bruge til at blive dygtigere i spillet, som også kan anvendes til at blive dygtigere i skolen.