TEMADAG | UNDERSTØTTENDE : Hensigten med miljø og bæredygtighed er at gøre eleverne bekendte med en bred vifte af kernebegreber inden for miljøområdet.

Ambitionen er, at eleverne opnår et kendskab til forskellige begreber inden for miljøområdet såsom globalisering, økologi, vedvarende energi og bæredygtighed, som de umiddelbart ikke kender eller kun kender lidt til.

Gennem undervisningen i miljø og bæredygtighed vil der blive bygget bro mellem de teoretiske og praktiske elementer inden for miljøområdet.

Understøttende

Eftersom miljøområdet er særdeles bredt, kan undervisningen være understøttende i mange sammenhænge. Undervisningen kan for eksempel være understøttende i forhold til:

 • Biologi – (Biodiversitet og økologi)
 • Naturvidenskabelige fag (Vedvarende energi og bæredygtige transportformer)
 • Samfundsfag (De samfundsmæssige problemstillinger ved en konvertering til et fossilfrit samfund eller globalisering og dens betydning i en lokal og global kontekst)
 • Madlavning (Madlavning med økologiske produkter, co2-footprint at et måltid)

Temadag

Temadagen kan for eksempel sammensættes på følgende måder:

 • Temadag for hele udskolingen (alle lærere i udskolingen frigøres).
 • Temadag for årgange eller klasser (teams eller enkelte lærere frigøres).

Eksempel 1: En konkret temadag i miljø og bæredygtighed kan for eksempel indeholde flere workshops, som eleverne på skift kommer igennem i løbet af dagen. Temaer for workshops kan være: Miljødebat, kosmetik afprøvning på dyr, bæredygtighed, globalisering, bæredygtig transport, madlavning med økologiske produkter, udarbejde ”skolens miljøsang”, CO2 footprint på et måltid eller måske specifikke ønsker fra skolen.

Eksempel 2 : En konkret temadag i miljø og bæredygtighed kan arrangeres som en ekskursion. Destinationsmulighederne for temadagen kan for eksempel være: Vejlerne (Fokus på vådområders betydning for mangfoldigheden af dyre- og plantearter samt disse områders betydning som rekreative områder), Nordisk folkecenter (Fokus på vedvarende energi), Testcenter for kæmpevindmøller ved Østerild samt Bulbjerg(Jyllands eneste fuglefjeld).

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse. Ønsker skolen, at en lærer deltager som hjælper eller for at få inspiration, er dette naturligvis en mulighed.

Opbygning

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse. Ved ekskursioner stiller UngAalborg med de nødvendige undervisere.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på jeres skole eller i jeres lokalområde. Undervisningen kan foregå hele skoleåret både indendørs og udendørs.

Undervisningen kan med fordel placeres som heldagsundervisning, hvortil dagene opbygges som ”temadage”, og der gives mulighed for mindre ekskursioner. Fokus for undervisningen kunne eksempelvis være: globalisering, bæredygtighed, vand og miljø, økologi, biodiversitet ( mangfoldighed af arter), bæredygtig transport, vedvarende energi samt affald.

Formålet med undervisningen:

 • At fremme elevernes forståelse for naturvidenskabelige og samfundsmæssige forhold
 • At fremme aktuelle problemstillinger inden for miljøområdet
 • At gøre eleverne bevidste om bæredygtighed og globalisering
 • At gøre eleverne bevidste om nye alternative måder, hvorpå de kan tænke miljø ind i hverdagen

Vidensmål eleverne opnår:

 • Generel viden om miljøområdet, der understøtter undervisningen i naturvidenskabelige og samfundsmæssige problematikker
 • Forståelse for beslutningsprocesser omhandlende miljøproblematikker. (Herunder at kunne give eksempler på hvilke problemstillinger, der er forbundet med bæredygtig udvikling inden for energi- og miljøområdet. Eksempelvis udfordringerne ved opsætning af nye vindmøller eller de økologiske udfordringer ved at producere bæredygtigt på grundlag af naturressourcer)
 • Forståelse og viden om kildekritik i relation til virkelige og teoretiske projekter inden for miljøområdet

Færdighedsmål eleverne opnår:

 • Evner til, at kunne videregive information omhandlende miljøområdet
 • Forståelse for aktuelle miljøproblematikker og mulighed for at koble tilegnet viden til hverdagssituationer
 • Forståelse for kildekritik

Kompetencemål for undervisningen:

 • Eleven lærer om samspillet mellem teori og praksis inden for miljømæssige sammenhænge og udvikler derved sine kompetencer for at forstå miljøets betydning for en bæredygtig fremtid 

Kontakt

Søren Andersen
soan-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 11