TEMADAG/FORLØB | Flere og flere elever mistrives. På MindBoost arbejder eleverne med mental sundhed, herunder selvforståelse, identitet og styrkebaseret tilgang til udvikling. Gennem øvelser trænes eleverne i at tilegne sig et ”growing mindset” med fokus på egne evner og potentialer.

Er du interesseret i sindet? Øv dig i at tænke positivt og udviklende om dig selv og andre, samt lær at spotte tegn på mistrivsel hos dine kammerater og lær symptomer på de mest almindelige psykiske sygdomme.

Formål

 • At fremme sundhed og trivsel
 • At blive præsenteret for nye og alternative trivselsstrategier.
 • At eleverne på ”hjemmebane” får mulighed for at afprøve nye og mere meditative reguleringsteknikker.
 • At eleverne får nogle positive fællesoplevelser omkring følelser, identitet og tillid.
 • At eleverne via øget trivsel fremmer den generelle læring.

Færdighedsmål

 • At forstå sammenhængen mellem krop, adfærd, tanker og følelser
 • At foretage simple justeringer i forhold til trivsel.
 • Udvikling af egen styrke- og robusthedsprofil.
 • Færdigheder i specifikke trivselsstrategier.
 • Udvikling af kompetencer i relation til sundhed, tanker, adfærd og handling.

Vidensmål

 • At have tilegnet sig viden om de mest udbredte psykiske sygdomme, samt viden om positiv psykologi. Desuden at have stiftet bekendtskab med de 24 styrker.
 • Forståelse for og indsigt i egen sundhed samt egne kompetencer/ personstyrker.
 • Evner til at løse trivselsudfordringer i progression.
 • Viden både praktisk og teoretisk i relation til den eller de pågældende aktiviteter.

Kompetencemål

 • At kunne handle når man støder på problematikker i forbindelse med mental sundhed og at kunne handle på egen udvikling
 • Eleven får indblik i og arbejder med evidensbaserede trivselsformer.
 • Eleven får forståelse af samspillet mellem teori og praksis for trivsel.
 • Eleven oplever, at trivsel kan optimeres, og hvordan de selv kan spille en aktiv rolle i denne.

Ungdomsuddannelser

 • En øget præstationskultur og stigende krav til unge, får desværre nogle til at opleve stress og mistrivsel på ungdomsuddannelser og i gymnasiet.
 • Symptomer på angst og depression er ikke ualmindelige og mange unge føler de skal præstere fejlfrit, for at være gode nok.
 • Ved at tale om det svære med de unge og lade dem kende til handlemuligheder og steder de kan søge rådgivning, kan vi styrke de unges resiliens og  hjælpe dem til at navigere i et samfund med mange krav og forventninger.
 • Kontakt Wilma herunder for en snak om de forskellige muligheder for oplæg og workshops omkring temaet.

Grundskolen

 • Hver 4. elev i folkeskolen mistrives. Det er tydelige tal, som indikerer at vi som samfund må gøre noget.
 • En af de ting vi kan gøre, er at tale med børn og unge om tegn på mistrivsel og symptomer på psykiske lidelser. Dels for at børn og unge lærer sig selv at kende og dels fordi det er vigtigt at de ved at de ikke er alene og at de kan få hjælp til det svære.
 • Gennem øvelser og undervisning, kan UngAalborg sætte fokus på mental sundhed og give børn og unge et rum til at reflektere over egen trivsel, samt blive gode til at vide, hvordan de skal hjælpe hinanden og hvor de kan søge rådgivning.

Kontakt

Wilma Walther Hansen
ww-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 16